Neljä kävelyn ja pyöräilyn kokeilua: viihtyisät reitit sekä elämykselliset kadut

Kiinnostava, vihreä ja turvallinen ympäristö kutsuu liikkumaan omin jaloin. Kun ihmiset liikkuvat kestävästi kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä, vahvistuu sekä heidän terveytensä että ympäristön hyvinvointi.

Olemme valinneet yhdessä Traficomin ja Väyläviraston kanssa rahoitettavaksi neljä kävelyä ja pyöräilyä edistävää kokeilua, jotka toteutetaan Helsingin seudulla kesällä ja tänä syksynä.

Valitut kokeilut selvittävät, miten viihtyisää ympäristöä ja opastuksia kehittämällä voidaan lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä, miten katutaiteella ja autojen ajonopeuksien rajaamisella voidaan lisätä viihtymistä ja turvallisuutta vilkkaillakin katuosuuksilla. Kokeiluja toteuttavat Espoo, Helsinki, Vantaa ja Vihti.

Osaa kokeiluideoista testataan Suomessa ensimmäistä kertaa tai ne ovat alueellisesti uusia.

“Kokeilut tuovat katukuvaan uusia, hauskoja ratkaisuja, jotka houkuttelevat ihmisiä kävelemään ja pyöräilemään enemmän. Mukana on hyviä avauksia, jotka voivat johtaa pysyviin muutoksiin kaupungeissa”, liikennesuunnittelijamme Mette Granberg sanoo. 

Keskeistä kokeilujen matkalla tulee olemaan toimien vaikutusten arviointi eli se, miten käyttäjät kokevat testattavat ratkaisut. Toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan, jotta saadaan tunnistettua toimivimmat kokeilut ja laajennettua niitä muuallekin.

”Tarkkaavainen kuntalainen voikin huomata nämä kokeilut katukuvassa tänä kesänä ja syksyllä. Palautteen antaminen kokeiluista on tärkeää”, Mette  kannustaa.

Kokeilut kytkeytyvät Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-yhteistyöhön ja ovat yksi MAL 2019 -suunnitelman mukainen toimenpide.

Lue MAL 2019 -suunnitelmaraportti 

Lue lisää Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöstä  

Tutustu kokeiluihin

1. Kasarmitorin kesäkatukokeilu, Helsingin kaupunki

Ensimmäisenä on alkamassa Helsingin kesäkatukokeilu, joka toteutetaan Kasarmitorille nousevan jättiterassin yhteyteen.

Katukokeilun avulla arvioidaan Helsingin keskustan käveltävyyden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä sekä parannetaan pandemiasta toipuvien tapahtuma- ja ravintola-alan toimijoiden olosuhteita tuomalla katutilaan viihtyisyyttä ja siten ihmisiä paikalle houkuttelevia elementtejä, kuten oleskelualueita ja parklet-terasseja.

Kokeilu selvittää keinoja parantaa kantakaupungin katujen käveltävyyttä myös muuten kuin muuttamalla katu puhtaasti kävelykaduksi.

Autoliikennettä rauhoitetaan kaventamalla ja mutkittelemalla ajorataa ja tuomalla kadunvarsipysäköinnin tilaan istuskelu- ja oleskelualueita sekä pyöräpysäköintiä. Lisäksi tällaisia katutilakokeiluita ei ole aiemmin toteutettu näin laajan terassialueen yhteyteen. Kävely-ympäristön parantamisen ohella kokeilussa mahdollistetaan myös uuden tieliikennelain mukaista vastavirtapyöräilyä. Lue lisää 


2. Kauppamäen pihakadun katutaide, Espoon kaupunki

Kokeilun tavoitteena on katumaalauksin parantaa Kauklahdessa Kauppamäen pihakadulla kävelijän kokemusta, rauhoittaa autoliikenteen nopeuksia ja selkiyttää pihakadun luonnetta.

Tällä hetkellä erityisesti kävelijät kokevat turvattomuutta vilkkaalla asiointikadulla. Kauppamäkeen tehdään väliaikaisia taidemaalauksia ajoradan asfalttiin. Lue lisää

 

3. Viihtyisä reittiopastus puistoihin, Vantaan kaupunki

Hankkeessa toteutetaan viihtyisät reitit Korson juna-asemalta Ankkapuistoon sekä Martinlaakson juna-asemalta Jokiuomanpuistoon. Reittien viihtyisyyttä parannetaan kukkaistutusten sekä asfalttiin maalattavian kukkien avulla.

Tavoitteena on saada ihmisiä liikkumaan enemmän kävellen ja pyöräillen. Toimenpiteet toteutetaan kesä-heinäkuussa 2021. Lue lisää 

4. Aktiivisten ihmisten Vihti kestävästi liikkuen, Vihdin kunta
Tavoitteena on saada asukkaat tutustumaan lähiympäristöön kestävästi liikkuen.

Suunniteltujen reittien ja opastusten avulla kannustetaan niitäkin kuntalaisia lähtemään liikkumaan kestävästi, jotka eivät sitä tee pelkästään kävelyn ja pyöräilyn vuoksi. Kokeilu pohjautuu osallistavan budjetoinnin yhteydessä esitettyyn kuntalaisten toiveeseen. Lue lisää