HSL:n hallituksen päätöksiä 24.8.2021

HSL:n hallitus kokoontui etäyhteyksin tiistaina 24. elokuuta 2021.

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 54/2021 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun kuudesta bussiliikenteen kohteesta, joiden nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät elokuussa 2022 tai vuoden 2022 lopussa. Tarjouskilpailuun sisältyy linjoja Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kirkkonummella ja Siuntiossa. Kilpailutuksen myötä runkolinja 500 ja linja 59 siirtyvät kulkemaan kokonaisuudessaan sähköllä. Kirkkonummen bussiliikenteestä sähköllä tulee kulkemaan vähintään 40 prosenttia.

Linkki pöytäkirjaan

Liikennöitsijöille maksettava lisäkorvaus bussikaluston tehokkaammasta sisäpuhdistuksesta 1.9.2021 alkaen

Hallitus päätti korvata bussiliikennöitsijöille kaluston lisäsiivouksesta ja desinfioinnista koituvia kustannuksista tarvittaessa enintään talviliikennekauden 2021–2022 loppuun saakka.

Linkki pöytäkirjaan

Asiakkaiden suositteluhalukkuus joukkoliikenteessä kesäkuussa 2021

Hallitus merkitsi tiedoksi asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaavan NPS-kyselyn tulokset kesäkuulta 2021. NPS-luku oli 29, joka vastaa hyvää tulosta. Luku nousi edellisestä, maaliskuussa 2021 tehdystä tutkimuksesta, jossa suositteluindeksi oli 24. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat matkalipun ostamisen helppouteen ja HSL:n ympäristövastuullisuuteen.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus keväällä 2021

Hallitus merkitsi tiedoksi kaluston laatututkimuksen tulokset keväältä 2021. Keväällä 2021 bussin, raitiovaunun ja metron tulos parani.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2022–2029

Hallitus antoi lausunnon valtion väyläverkon investointiohjelmasta. HSL:n mukaan valtion investointeja on suunnattava voimakkaammin kaupunkiseuduille, sillä investoinnit ovat siellä vaikuttavampia. Lisäksi MAL-kaupunkiseutujen yhteisesti rahoitettuihin hankkeisiin on varauduttava esitettyä suuremmalla rahoituskehyksellä. Liikenneinvestointihankkeiden yhteisrahoitusmallin periaatteita tulee työstää yhdessä MAL-kaupunkiseutujen kanssa. Periaatteilla ei tule muuttaa liikennehankkeiden rahoitusvastuiden perusperiaatteita.

Linkki pöytäkirjaan

Tietosuojavastaavan varahenkilön nimeäminen

Hallitus päätti nimetä tietosuojavastaavan varahenkilöksi tietosuoja-asiantuntija Maria Puhtimäen 24.8.2021 alkaen toistaiseksi.

Linkki pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimus hallituksen päätöksestä 21.1.2020 § 5 koskien nivelsähköbussiliikenteen aloittamista linjoilla 18 ja 39

Hallitus päätti jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta hallintolain 49 c §:n 2 momentin perusteella, sillä oikaisuvaatimusta ei ollut tehty sille varatussa määräajassa.

Linkki pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimus hallituksen päätöksestä 25.5.2021 § 56 koskien yksinoikeuden myöntämistä tarjouskilpailun 53/2021 voittaneille liikennöitsijöille

Hallitus päätti hylätä Pohjolan Liikenteen 7.6.2021 tekemän oikaisuvaatimuksen hallituksen päätöksestä 25.5.2021.

Linkki pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimus hallituksen päätöksestä 15.6.2021 § 66 Lipputilihanke: Siirtymävaiheen muutokset tariffissa ja palvelukonseptin rajaukset

Hallitus päätti hylätä oikaisuvaatimukset 15.6.2021 hallituksen tekemästä päätöksestä, joka koski lipputilihankkeen siirtymävaiheen muutoksia tariffissa ja hankkeen palvelukonseptin rajauksia. Oikaisuvaatimuksissa ei esitetty sellaisia perusteita, jotka edellyttäisivät päätöksen muuttamista.

Linkki pöytäkirjaan, 87 §
Linkki pöytäkirjaan, 88 §
Linkki pöytäkirjaan, 89 §