HSL:n hallituksen päätöksiä 30.11.2021

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 30. marraskuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

Helsingin seutu tähtää Euroopan kestävimmin kasvavaksi metropoliksi

HSL:n hallitus hyväksyi tiistaina omalta osaltaan vision ja tavoitteet Helsingin seudun MAL 2023 -suunnittelulle. Helsingin seutu kasvaa, ja kasvu halutaan toteuttaa asukkaiden hyvinvointi, ympäristön kantokyky sekä seudun kilpailukyky huomioiden. Maankäytön, asumisen ja liikenteen strategisen MAL 2023 -suunnitelman tavoitteena on rakentaa hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva metropolialue.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella
Linkki pöytäkirjaan

Samalla hyväksyttiin MAL 2023 -suunnitelman vaikutusten arviointiohjelma

Linkki pöytäkirjaan

HSL jatkaa varikkoratkaisun valmistelua mutta siirtää lähijunakaluston hankintaa (VAKAVA-projekti)

HSL ei käynnistä uuden lähijunakaluston hankintaa vielä syksyllä 2021. Koska koronapandemia etätöineen on vähentänyt matkustamista, hankittavien junien määrää on tällä hetkellä vaikea arvioida. Varikkoratkaisun valmistelu jatkuu yhdessä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.
Linkki pöytäkirjaan

HSL hankkii pysäkkien paristonäyttöjen ja näyttöjärjestelmän ylläpidon, korjauksen ja vaihdon Axentia Technologies AB:lta

Hallitus päätti hankkia 1.1.2022 alkaen olemassa olevien paristonäyttöjen ja näyttöjärjestelmän ylläpidon, korjauksen ja vaihdon Axentia Technologies AB:lta.

Linkki pöytäkirjaan

HSL järjestää tarjouskilpailun bussiliikenteen Y12-ympäristöbonuksesta

HSL:n hallitus hyväksyi mallin, jolla HSL hyvittää ympäristöbonuksella CO2-, PM- ja NOx-päästöjen vähenemisen, joka saavutetaan jäteperäisten biopolttoaineiden käytöllä ja muilla toimenpiteillä. HSL järjestää ympäristöbonusta koskevan erillisen tarjouskilpailun marraskuussa 2021 ja osoittaa ympäristöbonuksiin vuodelle 2022 yhteensä 1 500 000 euroa, josta noin 155 360 euroa on aikaisemman Y11-ympäristöbonuksen kustannuksia tammikuulta 2022. Uusien tarjouksien määrärahaksi jää 1 344 640 euroa.

Linkki pöytäkirjaan

HSL käynnistää seudullisen kaupunkipyöräpalvelun hankinnan valmistelun

HSL käynnistää seudullisen kaupunkipyöräpalvelun hankinnan valmistelun. Suunnitelmissa on saada seudulle yhtenäinen kaupunkipyöräpalvelu, joka sidotaan entistä tiiviimmin osaksi joukkoliikenneverkkoa.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.  
Linkki pöytäkirjaan

HSL:n hallitus antoi lausunnon Helsingin raitiovaunuvarikkojen kokonaiskehittämissuunnitelmasta

Linkki pöytäkirjaan

HSL:n hallitus antoi lausunnon ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Linkki pöytäkirjaan