Yhdessä turvallisuuden puolesta: Muistutamme kasvomaskien tärkeydestä

Pahentuneessa pandemiatilanteessa muistutamme, että kasvomaskien käyttäminen, turvavälit ja käsihygieniasta huolehtiminen ovat edellytyksiä sille, että joukkoliikenteellä matkustaminen olisi mahdollisimman turvallista ja miellyttävää kaikille matkustajille. Kasvomaskia tulisi käyttää kaikkien, joille se on mahdollista. Viime keväänä tehdyn VTT:n selvityksen mukaan koronaviruksen tartuntariski joukkoliikenteessä on verraten pieni, jos joukkoliikenteessä noudatetaan annettuja turvaohjeita.

Suurin osa HSL-alueen matkustajista käyttää maskia jo nyt. HSL kiittää lämpimästi kaikkia, jotka auttavat pitämään joukkoliikenteen turvallisena. Seuraamme maskien käyttöä joukkoliikenteessä päivittäin. Tartuntojen määrän kasvaessa maskien käyttö on jälleen ollut myös noususuunnassa. Tuoreimpien havaintojen mukaan likimain 76 prosenttia matkustajista käyttää kasvomaskia, HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen sanoo.

Kaupunkimaisessa joukkoliikenteessä tartuntariski on verraten pieni, koska matka-ajat ovat melko lyhyitä ja liikennevälineet tuulettuvat usein.

VTT:ltä tilaamamme selvityksen perusteella joukkoliikenteen tartuntariski näyttäisi olevan hyvin pieni, jos joukkoliikenteessä noudatetaan annettuja turvaohjeita, jotka ovat säilyneet samanlaisina koko pandemian ajan. Maskien lisäksi on hyvä pitää etäisyyttä mahdollisuuksien mukaan, sillä se vähentää pisara- tai lyhyen kantaman ilmavälitteisten tartuntojen riskiä, samoin kuin kovaäänisen keskustelun säätäminen rauhallisemmalle tasolle, Sami Hulkkonen jatkaa.

Haluamme osaltamme minimoida virustartuntoja, jotta yhteiskunnan toimintoja ja palveluja ei tarvitsisi rankalla kädellä rajoittaa. Viestimme Edellytämme kasvomaskin käyttämistä liikennevälineissä tarkoittaa sitä, että maskia tulisi käyttää aina, kun sen käyttämiseen ei ole erityistä estettä. Liikennevälineissä jatketaan edelleen myös tehostettua siivousta. Ne joukkoliikenteen työntekijät, jotka ovat läheisessä asiakaskontakissa, ovat työnsä puolesta velvoitettuja käyttämään maskia. Heitä ovat esimerkiksi matkalippujen tarkastajat ja lähijunaliikenteen konduktöörit. Bussien ja raitiovaunujen kuljettajat työskentelevät plekseillä eristetyissä turvaohjaamoissa, eivätkä he myy lippuja, joten heillä ei ole velvollisuutta pitää maskia ajaessaan.

Koronapassi on yleistynyt viime aikoina. HSL-liikenteen keinovalikoimaan sitä ei ole toistaiseksi tulossa.