Pyydämme valtiolta koronatukea joukkoliikenteen palveluiden turvaamiseksi

Olemme lähettäneet vetoomuksen yhdessä muiden kaupunkiseutujen kanssa maan hallitukselle koronatuen välttämättömyydestä.

Olemme lähettäneet vetoomuksen yhdessä muiden kaupunkiseutujen kanssa maan hallitukselle koronatuen välttämättömyydestä, jotta joukkoliikenteen palvelutaso on mahdollista säilyttää myös korona-aikana.

Palvelutason ylläpitäminen on käynyt pitkittyvässä kriisissä yhä vaikeammaksi matkustamisen vähenemisen vuoksi. Joukkoliikenteelle korvamerkitty valtion rahoitus ja koronatuki ovat alalle elintärkeitä koronatilanteessa ja elpymisvaiheessa.

”HSL-alueella lisätuen tarve on noin 120 miljoonaa. Ilman lisätukea emme voi estää palvelutason alamäkeä. HSL-alueen panostukset joukkoliikenneinfraan, kalustoon ja palvelutasoon ovat mittavat. Tarvitsemme koronatukea, jotta voimme säilyttää HSL:n palvelut tätä kaupunkiseutua ja siten koko suomalaista yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla palvelevina", sanoo  hallituksemme puheenjohtaja Matias Pajula.

"Joukkoliikenteellä on vahva kytkentä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Helsingin seutu on Suomen tiheimmin asuttu alue. Joukkoliikenteen käytön väheneminen täällä uhkaa koko maan ilmastotavoitteiden toteutumista",  muistuttaa hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Sauri.

Sekä valtakunnan politiikassa ja kaupunkiseuduilla on haluttu säilyttää joukkoliikennepalvelujen taso myös korona-aikana. Joukkoliikenteen negatiivinen tarjonnan ja kysynnän kierre on estettävä ja siksi joukkoliikenteelle on turvattava kestävä rahoitus lähivuosiksi.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjataan, että valtio varautuu joukkoliikenteen elvyttävään tukemiseen 2021-2024 nykyisen julkisen talouden suunnitelman ylityksenä.

Luotamme matkustamisen elpymiseen, kun rajoitukset poistuvat, vaikka liikkumisessa on meneillään suuri murrosvaihe. Kilpailukykyistä joukkoliikennettä tarvitaan myös korona-ajan jälkeen työhön, opiskeluun, asiointiin ja vapaa-aikaan liittyviin matkustustarpeisiin sekä liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Arvion mukaan noin 30 prosenttia suomalaisista voi tehdä työtä etänä, mutta tämä edustanee suurinta koronakriisiin liittyvää osuutta etätyöskentelystä. Osa heistä haluaa palata toisten ihmisten yhteyteen tulevaisuudessa. Kaupunkialueilla liikkumisen kysyntä pysynee korkealla tasolla, vaikka matkojen suuntautumisessa ja ajallisessa jakautumisessa voi tapahtua muutoksia.

Joukkoliikenne edistää ympäristöystävällisen liikkumisen ohella liikkumisen tasa-arvoa ja koko liikennejärjestelmän toimivuutta. Joukkoliikenne on tilatehokasta ja resurssiviisasta. Joukkoliikennepalvelut edistävät elinvoimaisuutta sekä ylläpitävät sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa – saavutettavuutta eri asiakasryhmissä ja eri alueilla.

Liikenneministeri Timo Harakalle lähetetyn vetomuuksen ovat allekirjoittaneet lisäksemme Suomen Paikallisliikenneliitto, Suomen Kuntaliitto sekä Linja-autoliitto. 

Kirje maan hallitukselle kokonaisuudessaan