Suositteluindeksi nousi – vastaajat tyytyväisimpiä matkalipun ostamisen helppouteen

Joulukuussa 2021 asiakkaiden halukkuus suositella palveluitamme eli NPS-luku oli 25, mikä vastaa hyvää tulosta. Suosittelijoiden osuus kaikista vastaajista oli 45 % ja arvostelijoiden osuus 20 %.

NPS-luku ja suosittelijoiden osuus vastaajista nousivat syyskuussa tekemäämme tutkimukseen verrattuna. Joulukuussa NPS-luku oli 25, kun syyskuussa se oli 23. Suositteluhalukkuus oli joulukuussa suurinta Helsingin A-vyöhykkeellä. NPS-luku nousi syyskuun tutkimukseen verrattuna kaikilla vyöhykkeillä, paitsi Helsingin B-vyöhykkeellä se hieman laski, ja Vantaan B-vyöhykkeellä se pysyi samana. Eniten nousua tapahtui Vantaan C-vyöhykkeellä.

Vastaajat olivat tyytyväisimpiä matkalipun ostamisen helppouteen. Tyytyväisyys nousi hieman kysyttäessä mahdollisuutta osallistua joukkoliikennepalveluiden kehittämiseen. Tyytyväisyys taas laski useiden laatuväittämien kohdalla, kuten ”Koen, että HSL kuuntelee minua ja huomioi tarpeeni” ja ”HSL etsii aktiivisesti uusia tapoja palvella minua paremmin”. Lisäksi tyytyväisyys koettuun turvallisuudentunteeseen joukkoliikenteessä koronaepidemian tämänhetkisessä tilanteessa laski syyskuun kyselyyn verrattuna.

Liput, maksaminen ja asiointi

Lippuja ostetaan edelleen lippuautomaateista. Puolet kaikista vastaajista kertoi käyttäneensä lippuautomaattia edellisen vuoden aikana, tosin heistä 60 % kertoi haluavansa ostaa matkalipun jatkossa HSL-sovelluksesta. Mobiililompakkoa kohtaan kiinnostusta oli kolmanneksella vastaajista, erityisesti 18-49–vuotiaiden, miesten ja HSL-sovellusta käyttävien keskuudessa. Lähes puolet vastaajista kertoi asioineensa palvelupisteessä edellisen vuoden aikana, ja selvästi yleisin tarve asioinnille oli lipun ostaminen.

Liikkumismuotojen yhdistäminen

Oma auto on yleisin liikkumismuoto, jonka noin kolmasosa vastaajista yhdisti osaksi joukkoliikennematkaa. Seuraavaksi yleisimmät liikkumismuodot olivat oma polkupyörä ja taksi. Oma polkupyörä oli suosituin vastaus kysyttäessä liikkumismuotoa, jonka tulevaisuudessa haluaisi yhdistää joukkoliikennematkaan. Sen valitsi vajaa kolmannes vastaajista, ja seuraavaksi suosituimmat vaihtoehdot olivat oma auto ja kaupunkipyörä.

Kyselyn tausta

Kyselyn saajat valittiin satunnaisesti HSL:n asiakastietokannan sähköpostiosoitteista. Kyselykutsu lähetettiin 335 000 asiakkaalle. Kyselyyn vastasi 5 459 henkilöä ja vastausprosentti oli 1,6 %. Kysely toteutetaan neljä kertaa vuodessa. NPS-indeksiluku (Net Promoter Score) voi vaihdella -100…+100 välillä.

Katso NPS-tulokset tarkemmin täältä