Tilinpäätöksemme 2021: matkustajaluvut kävivät pohjalukemissa

Koronapandemia painoi myös viime vuonna leimansa talouteemme. Joukkoliikenteessä matkustaminen väheni ja lipputulomme jäivät lähes 20 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Vuosi 2021 oli edelleen joukkoliikenteelle ankea. Toinen pandemiavuosi liikkumisrajoituksineen romahdutti matkustamisen historiamme alhaisimpiin lukemiin. Matkustaminen jäi 40 prosenttia eli noin 160 miljoonaa matkaa alhaisemmaksi vuoteen 2019 verrattuna.

Tilaamassamme joukkoliikenteessä tehtiin 237,6 miljoonaa matkaa vuonna 2021. Lipputuloja kertyi 235,3 miljoona euroa, 19,8 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Olimme varautuneet talousarviossa 79,1 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen, mutta valtion lipputulomenetyksiin myöntämän 86,7 miljoonan koronatuen vuoksi tilikauden tulos oli 10,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

”Epävarmuuden jatkuminen ja lipputulojen aikaisempaa merkittävästi alhaisempi taso haastavat talouttamme", toimitusjohtaja Mika Nykänen toteaa. "Samaan aikaan sekä operointikustannukset että infrakorvaukset kasvavat jyrkästi. Tilanteen korjaaminen luo kasvavia paineita matkustajilta perittävien hintojen merkittäviin korotuksiin tai palvelutason heikennyksiin, mutta mitä todennäköisemmin molempiin”, .

Lipputulojen osuus toimintatuotoista pieneni edelleen

Tilikauden toimintatuottomme olivat yhteensä 733,4 miljoonaa euroa. Toimintatuotoista 32,1 prosenttia oli lipputuloja ja 53 prosenttia jäsenkuntiemme maksamia kuntaosuuksia. Vuonna 2020 toimintatuotoista 36,6 prosenttia oli lipputuloja ja 51,9 prosenttia kuntaosuuksia.

Tukia ja avustuksia saimme yhteensä 109,6 miljoonaa euroa. Valtion koronatuen lisäksi saimme 4,8 miljoonaa euroa suurten kaupunkien joukkoliikennetukea sekä 7,1 miljoonaa MAL-sopimuksiin kytkeytyvää tukea ilmastoperusteisille toimenpiteille. Tarkastusmaksutuloja kertyi 3,8 miljoonaa euroa.

Liikennöintikustannukset alittivat talousarvion

Toimintakulut olivat yhteensä 706 miljoonaa euroa. Toimintakulut alittivat talousarvion 18,6 miljoonalla eurolla eli 2,6 prosentilla.

Toimintakuluista 673,4 miljoonaa euroa eli 95,4 prosenttia oli palvelujen ostomenoja, joista suurin oli joukkoliikenteen operointikustannukset. Maksoimme liikennöinnistä yhteensä 499,6 miljoonaa euroa, mikä on 70,8 prosenttia toimintakuluistamme.

Säästöjä liikennöintikustannuksista kertyi talousarvioon verrattuna 15 miljoonaa euroa eli 2,9 prosenttia.

Tilikaudella 2021 maksoimme jäsenkunnillemme 139,2 miljoonaa euroa infran käyttökorvauksia. Lisäksi maksoimme ostopalveluna sähköbussien latausinfrasta 1,7 miljoonaa euroa. Sähköisen bussikaluston tuntuva lisäys tilikaudella ylitti talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla.

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia kertyi yhteensä 65,4 miljoonaa euroa, mikä oli 3,9 miljoonaa euroa alle talousarvion.

Investointimenot olivat yhteensä 11,7 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 5,6 miljoonalla eurolla. Syy talousarvion alittumiseen oli se, että hankkeita siirtyi ja kilpailutetun junaliikenteen korvausrakenne muuttui.

Tilinpäätös 2021 kokonaisuudessaan