HSL:n hallituksen päätöksiä 14.6.2022

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 14. kesäkuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

HSL:n hallitus lähetti alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman lausunnoille jäsenkuntiin

HSL:n hallitus päätti lähettää jäsenkunnille lausuntopyynnön HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023–2025.

Linkki pöytäkirjaan


HSL:n hallitus antoi lausunnon Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle metron junakulunvalvontajärjestelmän hankesuunnitelmasta

Linkki pöytäkirjaan


Taksikuljetus Oy voitti tarjouskilpailun bussilinjan 16 liikennöinnistä

Bussilinjaa 16 liikennöi vuoden 2023 alusta Taksikuljetus Oy. Bussi ajaa reittiä Rautatientori–Kulosaari (M)–Korkeasaari Zoo (Mustikkamaa) kolmella A2-tyypin bussilla, jotka täyttävät Euro 6 -normin päästövaatimukset.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan


Puitesopimus ajoneuvoihin tehtävistä tietotekniikka- ja tietoliikennelaitteiden asennuksista sekä vikojen analysoinnista

HSL on kilpailuttanut yhdessä Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n kanssa ajoneuvoihin tehtäviin tietotekniikka- ja tietoliikennelaitteiden asennuksiin ja tarkastuksiin sekä vianselvityksiin liittyvän puitejärjestelyn.

Linkki pöytäkirjaan


Taksikuljetus Oy liikennöimään bussilinjaa 10X

HSL:n hallitus valitsi tarjouskilpailun perusteella Taksikuljetus Oy:n liikennöimään raitiovaunulinjaa 10 väliaikaisesti korvaavan bussiliikenteen. Sopimuskausi on 15.8.2022–18.6.2023. Tarjouskilpailussa oli mukana 4 bussin liikenne, johon sisältyy noin 131 600 kilometrin liikennöinti. Hankinnan kokonaisarvo on noin 1 100 669 euroa (ilman arvonlisäveroa).

Linkki pöytäkirjaan