HSL:n hallituksen päätöksiä 23.8.2022

Hallituksemme syyskauden ensimmäinen kokous järjestettiin etäyhteyksin 23. elokuuta 2022.

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 57/2022 järjestäminen

Hallitus käynnistää tarjouskilpailun, jossa haetaan liikennöitsijää Siuntion sisäisille bussilinjoille ja runkobussilinjalle 560. Siuntiossa uusi liikennöitsijä aloittaa elokuussa 2023 koulujen alkaessa, runkolinjalla 560 elokuussa 2024. Runkolinjaa 560 ajetaan elokuusta 2024 alkaen sähköllä kulkevilla nivelbusseilla.

Siuntion bussiliikenteen uudistumisesta on tiedotettu erikseen.

Linkki pöytäkirjaan

Vastaanottotestauksen hankinta

Hallitus päätti valita testausasiantuntijapalvelun tarjoajaksi Tieto Finland Oy:n vuoden 2025 loppuun ulottuvalla sopimuksella. Testausasiantuntijat toimivat projektien testaussuunnittelussa ja vastaanottotestauksessa. He tukevat HSL:n sovelluskehitystiimejä laadunvarmistuksessa ja testaavat palveluita virheettömän toiminnan varmistamiseksi.

Linkki pöytäkirjaan

Liikkumistutkimuksen 2023 tiedonkeruun hankinta

Hallitus päätti valita Feelback Oy:n vastaamaan vuoden 2023 Liikkumistutkimuksen tiedonkeruusta. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on ilman optioita noin 480 000 euroa, josta HSL:n osuus on 36 prosenttia (noin 173 000 euroa). HSL tekee hankinnan yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Väyläviraston kanssa. Liikkumistutkimus on matkapäiväkirjatutkimus, jossa selvitetään Helsingin seudun 15 kunnan asukkaiden liikkumistapoja.

Linkki pöytäkirjaan

Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta

Hallitus antoi lausunnon tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevasta arviointikertomuksesta.

Linkki pöytäkirjaan

Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää myöntää Tuulia Pitkäselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Linkki pöytäkirjaan