HSL:n hallituksen päätöksiä 4.10.2022

HSL:n hallituksen kokous järjestettiin etäyhteyksin 4. lokakuuta 2022 ja hallitus teki päätökset seuraavista asioista.

Osavuosikatsaus 2/2022

Hallitus päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 2/2022 ja lähettää sen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Osavuosikatsauksesta tiedotetaan erillisellä tiedotteella (linkki tiedotteeseen)
Linkki pöytäkirjaan

Esitys tarkastusmaksun korottamisesta liikenne- ja viestintäministeriölle

Hallitus päätti esittää liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksun korottamista 100 euroon. Tarkastusmaksu on ollut 80 euroa vuodesta 2007 lähtien. Tarkastusmaksun korottaminen nähdään yhtenä keinona pienentää painetta lippujen hintojen korotuksiin, koska korkeamman tarkastusmaksun arvioidaan vähentävän liputta matkustamista ja siitä johtuvaa lipputulojen menetystä.
Linkki pöytäkirjaan

Kannustinjärjestelmän piirissä olevien henkilöiden vahvistaminen

Hallitus päätti vahvistaa vuoden 2023 alusta voimaan tulevan kannustinjärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt.
Linkki pöytäkirjaan

Syysyhtymäkokouksen koolle kutsuminen 29.11.2022

Hallitus päätti kutsua HSL:n yhtymäkokouksen koolle tiistaina 29.11.2022 klo 11.
Linkki pöytäkirjaan