HSL:n hallituksen päätöksiä 29.11.2022

HSL:n hallituksen kokous järjestettiin etäyhteyksin 29. marraskuuta 2022 ja hallitus teki päätökset seuraavista asioista:

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodella 2023

Hallitus päätti hyväksyä HSL-tuloskortin sekä siihen liittyvän tulospalkkion vuodelle 2023.
Linkki kokousasiaan

Lausuntopyyntö MAL2023 -suunnitelman luonnoksesta ja arviointiselostuksen luonnoksesta

Asia jäi pöydälle.

Pikaraitiolinjan 550 ja Kaupunkiraitioliikenteen liikennöintisopimusten solmiminen

Hallitus päätti valita HSL:n pikaraitiolinja 550 operoinnin ja kunnossapidon toimittajaksi Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n vuoden 2028 alkuun asti ja sopimuskauden jälkeen enintään neljäksi seuraavaksi optiovuodeksi, joista päätetään erikseen. Lisäksi hallitus päätti valita Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n HSL:n kaupunkiraitioliikenteen operoinnin ja kunnossapidon toimittajaksi 10 vuodeksi 1.1.2025 alkaen ja sopimuskauden jälkeen enintään viideksi seuraavaksi optiovuodeksi, joista päätetään erikseen. Hallitus valtuuttaa HSL:n toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä päättämään sopimuskauden aikana mahdollisista vähäisistä sopimusmuutoksista.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella (linkki tiedotteeseen)
Linkki kokousasiaan

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 57/2022 ratkaisu

Hallitus päätti valita tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella kilpailukohdetta 284 liikennöimään Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy:n sekä kohdetta 285 liikennöimään Helsingin Bussiliikenne Oy:n.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella (linkki tiedotteeseen)
Linkki kokousasiaan

Yksinoikeuden myöntäminen tarjouskilpailun 57/2022 voittaneille liikennöitsijöille

Hallitus päätti yksinoikeudesta liikennöintiin 29.11.2022 ratkaistuissa kohteissa seuraavasti: Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy:lle yksinoikeus kohteen 284 liikennöintiin 14.8.2023-31.12.2029. Helsingin Bussiliikenne Oy:lle yksinoikeus kohteen 285 liikennöintiin 14.8.2024-11.8.2031. Yksinoikeutta on mahdollista jatkaa kolmella optiovuodella, jos sopimukset jatkuvat.
Linkki kokousasiaan

Ratikkaa korvaavan bussiliikenteen kilpailutuksen käynnistäminen

Hallitus päätti järjestää raitiolinjoja väliaikaisesti korvaavan bussiliikenteen tarjouskilpailun linjoille 4X ja 7X. Korvaavaa liikennettä ajetaan huhti-kesäkuussa 2023.
Linkki kokousasiaan

Ohjelmistokehityksen ja -ylläpidon puitejärjestelyhankinta

Hallitus päätti valita ohjelmistokehityksen ja ylläpidon puitejärjestelyhankinnan toimittajiksi seuraavat tarjoajat etusijajärjestyksessä. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta.
Osa-alue 1 - Ohjelmistokehityksen asiantuntijat: 1. Fujitsu Finland Oy 2. Twoday Oy 3. Digia Finland Oy 4. Unikie Oy 5. Oy IBM Finland Ab
Osa-alue 2 - Site Reliability Engineering -asiantuntijat: 1. Nordcloud Oy 2. Oy IBM Finland Ab 3. EY Advisory Oy
Osa-alue 3 - Business Intelligence- ja Data Engineering: 1. Nordcloud Oy 2. EY Advisory Oy 3. Fujitsu Finland Oy
Linkki kokousasiaan

Tapahtuma-alan yrityksille ja organisaatioille suunnatun lipputuotteen kehittäminen

Hallitus päätti hyväksyä uuden tapahtuma-alan yrityksille ja organisaatioille suunnatun lipputuotteen kehittämisen ja pilotoinnin sekä lipun jatkokehittämisen saatujen kokemusten perusteella.
Linkki kokousasiaan

Liittyminen FIBS (Finnish Business & Society) jäseneksi

Hallitus päätti hyväksyä liittymisen pohjoismaiden suurimman yritysvastuuverkoston jäseneksi.
Linkki kokousasiaan