HSL:n hallituksen päätöksiä 24.1.2023

HSL:n hallituksen kokous järjestettiin etäyhteyksin 24. tammikuuta 2023 ja hallitus teki päätökset seuraavista asioista.

Liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2024

Hallitus päätti hyväksyä liikennöintisuunnitelman.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella (linkki tiedotteeseen)
Linkki kokousasiaan

Ihmiset ja kulttuuri -tulosalueen perustaminen

Hallitus päätti Ihmiset ja kulttuuri -tulosalueen perustamisesta 1.4.2023 alkaen sekä tulosalueen johtajan viran perustamisesta. Tulosalue vastaa henkilöstöhallinnosta sekä henkilöstön ja organisaatiokulttuurin kehittämisestä.

Linkki kokousasiaan

Bussiliikenteen ympäristöbonuskilpailun Y13 ratkaisu

Hallitus päätti HSL:n sopimusliikennöitsijöille maksettavista ympäristöbonuksista, joilla hyvitetään liikennöitsijöiden toimenpiteistä, jotka vähentävät liikenteen hiilidioksidi- ja lähipäästöjä. Nyt ratkaistulla kilpailukierroksella ympäristöbonuksina hyvitetään kaikkiaan lähes 1,4 miljoonaa euroa tarjousten mukaisesti. Polttoaineiden osalta ympäristöbonuksen perusteeksi hyväksytään ainoastaan ns. kaksinkertaisesti laskettavat jäteperäiset polttoaineet. Enintään 30 prosenttia määrärahasta voidaan kohdentaa kalustoinvestoinneilla toteutettaviin toimenpiteisiin.

Päästöjä alentavan biodieselin käytöstä bonus maksetaan seuraavasti: Helsingin bussiliikenne Oy:lle 753 141 euroa (+alv) ja Oy pohjolan liikenne Ab:lle 623 280 euroa (+alv) ja päästöjä alentavasta kalustoinvestoinnista Nobina Oy:lle 6 400 euroa (+alv).

 Linkki kokousasiaan

Lausunnon antaminen Espoo-Salo-oikoradan yleissuunnitelmasta

Hallitus päätti antaa lausunnon yleissuunnitelmasta. Lausunnon mukaan HSL kannattaa suunnitelman tarkastelua laajempana kokonaisuutena sisältäen sekä Lohjan ja Karjaan suunnan liikennöinnin. HSL näkee, että oikoradan liikennetarjonta ja liikennöintitapakysymykset tulisi ratkaista ennen tarkemman suunnittelun aloittamista.  

 Linkki kokousasiaan