Täydennämme selvitystä vyöhykemallin vaihtoehdoista

Teimme maaliskuussa 2022 laajan kyselyn vyöhykemallin uudistustarpeista. Kysely saa jatkoa nyt tammikuussa, kun tuomme selvitykseen vielä yhden mallin. Siinä on kaksi vyöhykettä siten, että pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa ovat A-vyöhykettä ja muut HSL:n jäsenkunnat Sipoo, Kerava, Tuusula, Kirkkonummi ja Siuntio B-vyöhykettä. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että pääkaupunkiseudun kuntien alueella olisi tasahinnoittelu, jota täydentäisi ympäröivien kuntien oma vyöhyke.

Täydennämme selvitystä jäsenkuntiemme toiveesta. HSL:n hallitus lähetti ensimmäisen kyselyn tulokset lausunnoille jäsenkuntiin kesäkuussa. Pääkaupunkiseudun kunnat pyysivät lausunnoissaan meitä jatkamaan vyöhykemallien vaikutusten arviointia. Kysely täydentää liikennemallilla tehtäviä vaikutusanalyysejä. Asiakkaiden toiveiden lisäksi vyöhykemallin vallinnassa on etenkin nyt tiukan taloudellisen tilanteen aikana otettava huomioon sen vaikutukset lipputuloihin ja kuntien maksuosuuksiin sekä kestävien kulkutapojen suosioon.

Kahden vyöhykkeen AB-mallin rinnalla kyselyssä on arvioitavana kaksi edellisessäkin kyselyssä mukana ollutta vyöhykemallia: nykyinen malli uudenlaisilla hintasuhteilla ja aikaisemman kyselyn suosikki tasahinnoittelu.

Lähetämme kutsun kyselyyn satunnaisotannalla valitulle joukolle asiakkaitamme sähköpostitse. Vastaajat pääsevät kyselyssä arvioimaan esitettyjen vyöhykemallien ja hintojen sopivuutta itselleen ja vaikutusta siihen, kuinka usein matkustaisivat joukkoliikenteellä, jos kyselyn vyöhykkeet olisivat käytössä. Kysely on auki 4.–12.1.2023.

Tavoitteena on löytää lippujen hinnoitteluun malli, jolla saavutamme strategian mukaisen 400 miljoonan euron tulotason vuonna 2025. Lisäksi HSL:n jäsenkuntien verovaroistaan maksamat kuntaosuudet pitää strategian mukaisesti saada 50–55 prosenttiin. Mallin tulee myös kasvattaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta HSL-alueella tehtävistä matkoista.

Uusi vyöhykemalli voisi tulla käyttöön aikaisintaan vuonna 2024. On kuitenkin mahdollista, että vaikutusarviointien perusteella päädytään siihen, että jatkossakin on käytössä nykyinen vyöhykemalli ABCD ilman muutoksia. Päätöksessä huomioidaan eri analyysien tulokset.