Tutkimme Espoon metro- ja bussimatkustajien tyytyväisyyttä metron uudella osuudella

Luotasimme Espoon uusien metroasemien vaikutusalueella liikkuvien metro- ja bussimatkustajien tyytyväisyyttä kyselytutkimuksella. Kysely kertoo matkustajien näkemyksistä ennen ensi maanantaina 6. helmikuuta tapahtuvaa bussilinjaston muutosta sekä kartoittaa vastaajien arvioita siitä, miten muutos vaikuttaa matkustamiseen jatkossa.

Tammikuussa tehdyn tutkimuksen mukaan metromatkustajat suhtautuvat tulevaan muutokseen bussilla matkustavia myönteisemmin. Metromatkustajista 83 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen, ja antoi sille yleisarvosanaksi 4 tai 5 asteikolla 1–5. Bussiliikenteessä ylimmät arvosanat antoi 69 prosenttia matkustajista.

Kyselyyn vastasi 850 matkustajaa. Tutkimuskutsuja jaettiin 9.–20.1. bussilinjojen pysäkeillä, Kampissa sekä länsimetron uusilla asemilla (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti). Tutkimuksen toinen vaihe toteutetaan maaliskuussa ja kolmas vaihe syyskuussa 2023.

Yli puolet metro- ja bussimatkustajista uskoi, että muutos tekee matkanteosta entistä sujuvampaa. Metromatkustajista 80 prosenttia ja bussimatkustajista 55 prosenttia koki metron jatkamisen helpottavan matkantekoa Helsinkiin. Myös Espoon sisäisten matkojen taittumiseen jatkossa nykyistä sujuvammin uskoi 77  prosenttia metromatkustajista ja 56 prosenttia bussimatkustajista.

Metromatkustajista 77 prosenttia ja bussimatkustajista 40 prosenttia koki, että metron jatkaminen Kivenlahteen nopeuttaa matkantekoa.

Metromatkustajista 61 prosenttia ja bussimatkustajista 31 prosenttia arvioi lisäävänsä joukkoliikenteen käyttöä uusien yhteyksien vuoksi. Vastaavasti metromatkustajista 14 prosenttia ja bussimatkustajista 20 prosenttia arvioi joukkoliikenteen käytön vähenevän.

Metromatkustajista 38 prosenttia ja bussimatkustajista 54 prosenttia arveli vaihtojen lisääntyvän liityntälinjaston muuttuessa.