Perusteelliset koeajot varmistavat pikaraitiotien turvallisuuden

Pikaraitiotien testaajat asettavat radan turvallisuusjärjestelmät äärirajoilleen ja varmistavat sillä tavalla, että kaikki toimii, kun matkustajat aikanaan nousevat kyytiin. Helmikuussa on testiajoissa menossa rataosuus Patterimäen tunnelilta Sellon kauppakeskuksen tuntumaan.

Pikaraitoitien (Raide-Jokeri) testaajat ovat helmikuun jälkipuoliskolla tehneet kokeitaan muun muassa Pitäjänmäellä Patterimäen tunnelissa. Turvajärjestelmien varmuus taataan kuormittamalla niitä äärirajoilleen, mistä tunnelissa tehdyt testit ovat yksi esimerkki.

”Raitiotietien liikenteenohjausjärjestelmä mahdollistaa sen, että vaunut voivat ajaa tunnelissa 70km/h. Turvalaite toimii niin, että vain yksi vaunu kerrallaan voi olla tunnelissa menossa samaan suuntaan. Kun vaunu poistuu tunnelista, seuraava vaunu saa sinne ajoluvan automaattisesti.”

”Eri suuntiin menevät vaunut voivat kohdata tunnelissa. Kokeilemme sitä, antaako turvajärjestelmä hälytyksen, jos tunneliin menisi kaksi ratikkaa samaan suuntaan samanaikaisesti”, käyttöönottopäällikkö Mikail Kesenci Raide-Jokeri -hankkeesta kertoo.”

”Tunnelissa on myös hahmontunnistusjärjestelmä, joka ei hälytä ratikasta, mutta ihmisistä ja eläimistä. Viime perjantaina teimme kokeita, joissa kävelimme tunneliin ja katsoimme, antaako järjestelmä ilmoituksen.”

Ratajärjestelmässä on monta testattavaa osaa

Uuden radan raitiotieninfran tekniset koeajot alkoivat viime vuoden elokuussa ja ne ovat edenneet aikataulussaan Itä-Helsingin Roihupellon varikolta kohti länttä.

Koealueita on kaiken kaikkiaan seitsemään. Helmikuun alue ulottuu Patterimäen tunnelilta Alberganesplanadille Sellon tuntumassa. Sieltä koeajot jatkuvat maaliskuussa kohti Keilaniemen pääteasemaa.

Koeajot toteutetaan saman mallin mukaan kaikilla rataosuuksilla. Koska uusi pikaraitiotie on monimutkainen tekninen järjestelmä, testattavaa on paljon.

”Testaamme ensin hidasajossa, miten vaunu liikkuu radalla. Samalla todennamme virroittimen sekä ajolangan liikeradat sekä vaunun ja radan toiminnallisuutta”, Kesenci kertoo.

”Sen jälkeen ovat vuorossa erilaisten teknisten järjestelmien, esimerkiksi vaihteenohjausjärjestelmän sekä liikennevalojen toiminnallisuuden testaus. Hämäräajoissa testaamme opastimien ja merkkien näkyvyyttä maastossa”.

Sähkönsyöttöasemien kuormitustestit varmistavat sen, että sähköä ajolankoihin syöttävässä järjestelmässä riittää tehoa myös liikenteen kovimpina ruuhka-aikoina. Käytännössä koe tehdään niin, että radan sähkönsyöttöasemia kuormitetaan yli normaalin tason.

Lopuksi ajetaan huippunopeutta

Kun järjestelmän muut osat on testattu, pääsevät vaunut ajamaan kunkin rataosuuden huippunopeutta. ”Varmistamme tällä tavalla sen, että rakennettu raitiotieinfra kaikkine osineen mahdollistaa suunnitellun ajonopeuden. Mittaamme matka-aikaa kellottamalla sitä pysäkkiväleittäin”, Kesenci kertoo.

Pikaraitiotietä ajetaan nopeimmilla osuuksillaan 70 kilometrin tuntivahtia. Kantakaupungissa ei ratikoilla mennä tuollaista vauhtia.

Pikaraitiotien liikenne Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä saattaa käynnistyä jo syksyllä 2023, jos vaunuja ja kuljettajia on riittävästi ja koeajot onnistuvat.

Toisaalta HSL on varautunut myös siihen, että pikaraitiotien liikenne ei ala vielä tämän vuoden syksyllä. HSL päättää käyttöönoton ajankohdasta myöhemmin.