HSL:n hallituksen päätöksiä 28.3.2023

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 28. maaliskuuta ja teki päätökset alla luetelluista asioista.

MAL 2023 -suunnitelma tähtää Helsingin seudun kestävään kasvuun ja liikennejärjestelmään

HSL:n hallitus päätti lähettää lausunnoille MAL 2023 -luonnoksen ja sen vaikutustenarvioinnin. Päivitetty vaikutustenarviointiselostus on saatavilla 17.4.2023 jälkeen. Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK käsittelee lausunnoille lähettämisen kokouksessaan 29.3.2023. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelmaluonnokseen ja sen vaikutusten arviointiin voi jättää lausuntoja ja kannanottoja 3.4.–25.5.2023.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan


ABCD-vyöhykkeet lippujen hinnoittelumallina jatkossakin

HSL:n hallitus päätti, että lippujen hinnoittelu perustuu jatkossakin nykyiseen ABCD-vyöhykemalliin. HSL on selvittänyt vaihtoehtoja nykyiselle vyöhykemallille vertaamalla erilaisia lippujen hinnoittelumalleja ja esitti niiden perusteella siirtymistä tasahinnoitteluun. Asiasta äänestettiin ja nykyinen vyöhykemalli valittiin jatkoon äänin 8–6. Lippujen hinnoista HSL:n hallitus päättää lokakuussa 2023 osana vuoden 2024 budjettia.

Linkki pöytäkirjaan


HSL:n tilinpäätös 2022: Kustannukset kasvoivat, matkustajamäärät jäivät yhä selvästi koronaa edeltäneestä ajasta

Vuonna 2022 HSL oli edelleen jäljessä vuoden 2019 matkustajamääristä ja lipputuloista. Myös kustannukset kasvoivat. Koronapandemian vaikutuksista toipuminen jatkuu edelleen, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan käynnisti uuden kriisin. HSL:n tilaamassa joukkoliikenteessä tehtiin 304 miljoonaa matkaa vuonna 2022, mikä on edelleen 24 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Vuodesta 2021 nousua oli 28 prosenttia. Lipputuloja kertyi 310 miljoonaa euroa, 74 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2021.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

 

HSL-tuloskortin toteuma vuodelta 2022 ja tulospalkkion maksaminen

Hallitus päätti hyväksyä vuoden 2022 HSL-tuloskortin toteumaksi 35,3 % sekä maksaa tämän mukaisesti toimitusjohtajalle tulospalkkiona 35,3 % yhden kuukauden varsinaista säännöllistä palkkaa vastaavasta summasta sekä valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään viranhaltijoille ja työntekijöille vuodelta 2022 maksettavasta tulospalkkiosta hallituksen hyväksymän tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti, niin ikään 35,3 % yhden kuukauden varsinaista säännöllistä palkkaa vastaava summa.

Linkki pöytäkirjaan


Toisen asteen koulumatkatukilipun kehittäminen ja hinnan määritys

Toisen asteen opiskelijat ovat tietyin ehdoin oikeutettuja Kelan myöntämään koulumatkatukeen. Tuen hakeminen muuttuu 1.8.2023 siten, että opiskelijat hakevat tukea Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Tieto Kelan myöntämästä etuudesta siirtyy rajapintojen kautta lippuja myyville tahoille, kuten HSL:lle. Opiskelija voi tämän jälkeen hankkia matkalipun HSL-sovelluksessa, HSL:n palvelupisteessä tai kuntien palvelupisteissä.

Hallitus päätti hyväksyä toisen asteen koulumatkatukeen oikeutettujen opiskelijoiden lippujen hinnat seuraavasti: omavastuullisten opiskelijoiden asiakashinta täyden kuukauden lipulle on 38 euroa ja puolen kuukauden lipulle 21,50 euroa. Hinnat ovat samat kaikille vyöhykkeille. Puolen kuukauden lipun hinta on sama kuin 14 vrk:n kausilipulla.

Linkki pöytäkirjaan


Puitejärjestelyhankinta TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä (sidosyksikköhankinta)

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 25 §:ssä tarkoitettu HSL:n sidosyksikkö. Hankinta voidaan tehdä suoraan TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä, joka on voittoa tavoittelematon sidoshankintayksikkö, jossa omistajina ovat palveluita ostavat viranomaiset, kunnat, kuntayhtymät ja valtionhallinto. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään puitejärjestelyyn perustuvista hankinnoista ilman euromääräistä rajaa sekä allekirjoittamaan hankintaa koskevat sopimukset. HSL hankkii TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä joukkoliikenteen palveluihin liittyviä taustaratkaisuja sekä muita tuotteita ja palveluita.

Linkki pöytäkirjaan