Vuoden 2023 Liikkumistutkimuksen ensimmäiset kutsukirjeet ovat pian vastaajilla

Keräämme Liikkumistutkimuksella perustietoa siitä, mistä ja minne Helsingin seudun asukkaat kulkevat ja millä kulkutavoilla he matkansa tekevät. Postitamme keväällä lähes tuhat tutkimuskutsua ja toivomme aktiivista osallistumista.

Vuoden 2023 Liikkumistutkimus alkaa. Olemme juuri postittaneet maaliskuun tutkimusviikon kutsukirjeet. Huhtikuun tutkimusviikon kutsukirjeet lähtevät ensi kuun alussa.

Olemme valinneet maalis- ja huhtikuun tutkimusviikoille satunnaisotannalla kaiken kaikkiaan lähes tuhat yli 7-vuotiasta helsinkiläistä, joista puolet asuu kantakaupungissa ja puolet esikaupunkialueilla.

Toivomme jokaisen tutkimukseen poimitun pitävän matkapäiväkirjaa, johon hän kirjaa kaikki yhden päivän aikana tekemänsä matkat. Kyselyyn vastataan pääasiassa netissä, mutta yli 70-vuotiaille tehdään puhelinhaastattelu.

Lisäksi kysymme tutkimuksessa muutamia vastaajan taustatietoja, tietoja liikkumistottumuksista ja -mahdollisuuksista sekä mielipiteitä liikkumisesta.

Keräämme Liikkumistutkimuksella tärkeää perustietoa Helsingin seudun asukkaiden liikkumistavoista. Toivomme aktiivista osallistumista. Vastaamalla voi vaikuttaa siihen, että eri tavoin liikkuvien tarpeet tulevat otetuiksi huomioon liikenteen suunnittelussa.

Tulokset ovat keskeinen tietolähde, kun laadimme Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä kehitämme ja ylläpidämme liikenne-ennustemallejamme.

Tutkimukseen osallistuvat pääsevät mukaan 500 euron arvoisen lahjakortin arvontaan.

Tutkimus laajenee syksyllä, jolloin lähetämme kutsuja lähes 42 000 hengelle. Mukana on tuolloin vastaajia 14 Helsingin seudun kunnasta sekä Siuntiosta.

Liikkumistutkimuksia on tehty Helsingin seudulla vuodesta 1966 lähtien noin viiden vuoden välein. Edellisen liikkumistutkimuksen teimme vuonna 2018.

Lue lisää vuoden 2023 Liikkumistutkimuksesta

Linkki vuoden 2018 tutkimuksen yhteenvetoon