HSL:n hallituksen päätöksiä 25.4.2023

HSL:n hallituksen kokous järjestettiin etäyhteyksin 25. huhtikuuta 2023 ja hallitus teki päätökset seuraavista asioista.

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 58/2023 ratkaisu

Hallitus päätti kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella valita seuraavat liikennöitsijät kohteittain: kohde 286 Korsisaari Oy, kohde 287 Taksikuljetus Oy, kohde 288 Korsisaari Oy, kohde 289 Oy Pohjolan Liikenne Ab, kohde 290 Tammelundin Liikenne Oy ja kohde 291 Oy Pohjolan Liikenne Ab.

Ratkaistu tarjouskilpailu koskee elokuussa 2024 käynnistyvää liikennettä. Kokonaisuudessa oli mukana 91 bussin liikenne, joka on noin 7,8 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja noin 7  miljoonaa ajokilometriä vuosittain.

Linkki kokousasiaan

Yksinoikeuden myöntäminen tarjouskilpailun 58/2023 voittaneille liikennöitsijöille

Hallitus päätti myöntää yksinoikeuden bussiliikenteen tarjouskilpailun 58/2023 kohteiden 286 – 291 voittaneille liikennöitsijöille kyseisten kohteiden liikennöintiin.

Linkki kokousasiaan

Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä

Hallitus päätti myöntää Sini Korpiselle eron hallituksen jäsenyydestä siitä alkaen, kun hänen seuraajansa on valittu.

Linkki kokousasiaan