Kehä I:n blogissa asiaa toteutukseen vietävästä linjastosta sekä asiakasvuorovaikutuksesta!

Kehä I:n bussilinjatarkastelun tuoreimmissa blogiteksteissä esittelemme toteutukseen vietävän linjaston sekä vedämme yhteen projektin asukasvuorovaikutusta, sekä vuorovaikutuksen keinoja että vaikutuksia suunnittelun lopputuloksiin.

Olemme tarkastelleet Kehä I:n bussilinjastoa tiiviissä vuoropuhelussa asiakkaittemme kanssa. Uusimmissa blogikirjoituksissa esittelemme toteutukseen vietävän linjaston ja kerromme siitä, minkälaisia vaikutuskeinoja ja -kanavia asiakkaillamme on ollut linjastotarkastelun aikana käytössä. Niitä on ollut runsaasti asiakaskyselyihin vastaamisesta työpajoihin.

Kerromme myös osallistamisen tuloksista eli mihin kaikkiin seikkoihin asiakkaittemme mielipiteet ovat tarkastelun aikana vaikuttaneet.

Uskomme, että paras joukkoliikenne syntyy yhdessä tekemällä. Lisäksi jokainen suunnitelmamme, jonka toteutamme vuorovaikutusvaikutuksessa asiakkaittemme kanssa, on meille myös vuorovaikutuksen kehittämistä, jotta osaamme tehdä sitä jatkossa entistä paremmin ja asiakkaittamme parhaiten palvelevilla tavoilla.

Lue blogiteksti 9 (Linjastoehdotus toteutukseen)

Lue blogiteksti 10 (Linjastotarkastelun osallisuusraportti on valmis)