HSL:n hallituksen päätöksiä 13.6.2023

HSL:n hallitus kokoontui etäyhteyksin tiistaina 13. kesäkuuta 2023 ja teki päätökset seuraavista asioista.

Lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026

Hallitus päätti pyytää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäsenkunnilta lausuntoa HSL:n talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksesta 2024–2026 elokuun loppuun mennessä.

Linkki kokousasiaan

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2022 vastaukset

Hallitus päätti antaa yhtymäkokoukselle lausunnon tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevasta arviointikertomuksesta ja ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se merkitsee lausunnon tiedoksi. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esitti HSL:n toimintaa koskevia suosituksia, kehittämisehdotuksia ja havaintoja.

Linkki kokousasiaan

MAL 2023 -suunnitelman lausuntojen käsittely

Hallitus päätti merkitä tiedoksi lausuntokoosteen MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta ja vaikutusten arviointiluonnoksesta.

Linkki kokousasiaan