Suositteluindeksimme nousi reilusti aikaisempaan verrattuna

Syyskuun 2023 NPS-luku eli suositteluindeksi oli 25, mikä vastaa hyvää tulosta. Suosittelijoiden osuus kaikista vastaajista oli 46 % ja arvostelijoiden osuus 21 %. NPS-luku ja suosittelijoiden osuus vastaajista nousivat verrattuna kesäkuussa tehtyyn kyselyyn. Kesäkuun NPS-luku oli 9 ja suosittelijoiden osuus 38 %.

Kuvituskuva miehestä metrolaiturilla.

Suositteluindeksi nousi yhtä kuntaa lukuun ottamatta kaikissa kunnissa ja vyöhykkeillä. Suositteluindeksi oli korkein Helsingin B-vyöhykkeellä (32) ja matalin Espoon C-vyöhykkeellä (8). Suositteluindeksi nousi eniten Helsingin A-vyöhykkeellä (+23). Sarjalippua ja HSL-kortin tai -sovelluksen kausilippua käyttävien suositteluindeksit ovat korkeimmat. Matalin NPS-luku on pääasiallisesti HSL-kortin arvolippuja ja muita lippuja käyttävillä

Vastaajat olivat jälleen tyytyväisimpiä matkalipun ostamisen helppouteen (83 %). Tyytyväisyys rahalle saatuun vastineeseen (+8 %-yks) sekä lippuvalikoiman soveltuvuuteen omiin liikkumistarpeisiin (+9 %-yks) nousivat kesäkuun ennätysheikoista tuloksista. Tyytyväisyys rahalle saatuun vastineeseen on korkeinta D-vyöhykkeellä ja matalinta A-vyöhykkeellä.

Tyytyväisyys reitteihin, aikatauluihin, vaihtoihin ja matkustamiseen tarvittavan tiedon löytämiseen pysyi lähellä edellisen mittauksen (maaliskuu 2023) tasoa. Joukkoliikenteen reitteihin ovat tyytyväisimpiä helsinkiläiset vastaajat (A- ja B-vyöhyke). Tyytymättömyys on yleisintä Espoon C:llä.

Syyskuun ensimmäisellä puoliskolla tehtyyn kyselyyn vastasi yhteensä 7 060 henkilöä. HSL kysyy asiakkailtaan neljä kertaa vuodessa HSL:n palvelun suositteluhalukkuudesta. Sähköpostilla asiakaskantaan tehtävän kyselyn perusteella lasketaan NPS-indeksiluku (Net Promoter Score), joka voi vaihdella -100…+100 välillä. Kysely tehdään maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa.