HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen jää virkavapaalle, viransijaisuus avoimeen hakuun

HSL:n toimitusjohtajan viransijaisuus asetetaan avoimesti haettavaksi. Viransijaisuus tulee haettavaksi, kun HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen jää virkavapaalle 15.1.2024 alkaen ja siirtyy ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen ja työministeri Arto Satosen valtiosihteeriksi.

HSL:n hallitus päätti tiistaina yksimielisesti myöntää Nykäselle virkavapaata valtiosihteerin toimikauden ajaksi, kuitenkin enintään 31.5.2027 asti. HSL käynnistää julkisen hakumenettelyn viransijaisuuden täyttämiseksi. Viransijaisuus kestää virkavapaan ajan. Ennen valitun viransijaisen aloittamista toimitusjohtajan viransijaisena toimii 15.1.2024 alkaen Hallinto-tulosalueen johtaja Jussi Saarinen.

”Kiitän lämpimästi saamastani tuesta sekä HSL:n hallitusta että pääministeriä. Työskentely paremman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta jatkuu, vaikka tehtävät vaihtelevat. Olen vakuuttunut, että hyvällä yhteistyöllä rakennamme jatkossakin onnistumisia ja kestävää kasvua”, Mika Nykänen sanoo.

”HSL:n hallitus toivottaa Mika Nykäselle kaikkea onnea ja menestystä valtiosihteerin tehtävässä. Löydämme epäilemättä toimitusjohtajan virkavapauden ajaksi pätevän sijaisen edistämään Helsingin seudun joukkoliikennettä”, sanoo HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Sauri.