Vastaa kyselyyn ja kerro, kuinka turvalliseksi koet HSL:n joukkoliikenteen

Meille on tärkeää, että joukkoliikenteessä matkustaminen on mahdollisimman turvallista kaikille. Jotta voimme tunnistaa asiat ja paikat, jotka koetaan turvattomiksi, tarvitsemme tietoa asukkaiden kokemuksista joukkoliikenteen turvallisuudesta. Sitä saadaksemme teemme kyselyn "Koettu turvallisuus HSL:n joukkoliikenteessä".

Kyselyn avulla parannamme ymmärrystämme asukkaiden kokemasta turvallisuudentunteesta joukkoliikenneympäristössä sekä turvallisuutta koskevista tarpeista. Toivomme vastauksia sekä joukkoliikenteen käyttäjiltä että henkilöiltä, jotka eivät tällä hetkellä käytä joukkoliikennettä.

Kyselyssä pyydämme vastaajia kertomaan omista ja perheenjäsentensä matkoista turvallisuusnäkökulma edellä. Tämän lisäksi pyydämme pohtimaan joukkoliikenteen kehityskohteita turvallisuuden näkökulmasta.
Mitkä osa-alueet ovat turvallisia ja mitä voisi parantaa? Onko jokin alue, jonka vastaajat kokevat turvattomammaksi kuin muut alueet?

Kyselyyn voi vastata 21.12.2023 saakka suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Kysely tehdään yhteistyössä Tampereen yliopiston turvallisuusjohtamisen maisteriohjelman Pro gradu -tutkielman tekijän Aleksi Fribergin kanssa.

Siirry kyselyyn tästä!