HSL-alueen asukkaat liikkuvat eniten Helsingin keskustaan ja toivovat sinne entistäkin parempia joukkoliikenneyhteyksiä

Toteutimme huhtikuussa ensimmäistä kertaa koko HSL-alueen asukkaille suunnatun karttapohjaisen kyselyn matkakohteista, liikkumisesta ja liikkumistarpeista. Voit nyt tutustua tuloksiin kattavilla tulossivuilla.

Tutustu kyselyn tuloksiin täällä. Voit tarkastella tuloksia niin kuntakohtaisesti kuin yleisesti koko HSL-alueelta. Tulossivuilta näet esimerkiksi miten kotikunnassasi liikutaan ja mitä joukkoliikenneyhteyksiä alueellasi toivottaisiin olevan.

Helsingin ydinkeskusta ja Pasila korostuivat tuloksissa vahvasti keskeisimpinä alueina niin pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kuin kehyskuntien asukkaille. Kaikista HSL-alueen kunnista toivottiin entistä parempia joukkoliikenneyhteyksistä Helsingin keskustaan. Helsingin ydinkeskustaan ja Pasilaan matkustetaan eniten lähes jokaisesta kehyskunnasta töiden ja opintojen takia. Myös vapaa-aikaa vietetään pääkaupungin keskusta-alueella.

"Helsingin keskusta on edelleen HSL:n laajan asiakaskyselyn perusteella kaikkein houkuttelevin paikka, jonne ihmiset haluavat matkustaa työn, opiskelujen, vapaa-ajan ja harrastusten vuoksi. Erityisesti keskustaan halutaan matkustaa joukkoliikennettä käyttäen kaikista Helsingin seudun kunnista. Tämä kysyntä luo hyvää pohjaa Helsingin keskustan elävoittämiselle ja joukkoliikenneyhteyksien kehittämiselle", Markkinat-tulosalueen johtaja Mari Flink sanoo.

image7z9ou.png

Yllä olevassa kartassa on esitetty sinisellä vastaajien merkitsemät kohteet, jonne he haluaisivat päästä kulkemaan paremmin joukkoliikenteellä. Kolme suosituinta paikkaa ovat Helsingin keskusta, Nuuksio ja Helsinki-Vantaan lentoasema.

Lähes puolet (48,5 %) kyselyyn vastanneista liikkuu yleensä joukkoliikenteellä ja noin viidennes (19 %) liikkuu autolla. 17 % vastaajista arvioi käyttävänsä joukkoliikennettä ja autoa arjessaan yhtä paljon. Kaikkein tyytyväisimpiä joukkoliikenteeseen olivat helsinkiläiset. Yli 70 % heistä kokee joukkoliikenteen palvelevan tarpeitaan hyvin.

Muissa, kuin pääkaupunkiseudun kunnissa työmatkat kohdistuvat pääasiassa Helsingin keskustaan, mutta vapaa-aikaa puolestaan vietetään enemmän oman kunnan sisällä tai lähikunnissa.

Lähes 80 % vastaajista kokee liikkumisensa perustuvan vahvasti rutiiniin. Noin 60 % kokee liikkumisen kustannusten ja vaihtoehtojen puutteen vaikuttavan paljon liikkumisen valintoihin. Kaikista HSL-alueen kuntalaisista siuntiolaiset kokevat vahviten, että heidän liikkumistaan ohjaa vaihtoehtojen puute.

Suosituimpia kohteita, joihin HSL-alueen asukkaat kertoivat matkustavansa

Töiden ja opiskelun vuoksi matkustetaan eniten Helsingin keskustaan ja kantakaupungin alueelle, Pitäjänmäkeen, Itäkeskukseen, Otaniemeen, Keilaniemeen, Leppävaaraan, Espoon keskukseen, Keravan keskustaan, Tikkurilaan ja Vantaanporttiin.

Päivittäinen asiointi ja kaupassa käynti keskittyy Helsingin keskustaan ja kantakaupungin alueelle, Itäkeskukseen, Oulunkylään, Kannelmäkeen, Malmille, Tikkurilaan, Vantaanporttiin, Espoon keskukseen, Espoon Isoon Omenaan ja Leppävaaraan.

Liikunta ja ulkoilu tapahtuu Helsingin keskustassa ja kantakaupungin alueella, Talissa, Paloheinässä, Itäkeskuksessa, Herttoniemessä, Leppävaarassa, Tapiolassa, Matinkylässä, Tikkurilassa, Keravan keskustassa ja Tuusulan keskustassa.

Muuta vapaa-aikaa vietetään Helsingin keskustassa, Pasilassa, Kalliossa, Itäkeskuksessa, Herttoniemessä, Leppävaarassa, Espoon Isossa Omenassa, Tikkurilassa, Vantaanportissa ja Keravan keskustassa.

Lisätietoja liikkumiskyselystä

Kysely sai noin 54 000 vierailijaa, joista lähes 30 000 henkilöä täytti kyselyn loppuun asti. Karttamerkintöjä tehtiin kyselyyn yhteensä 225 890 kappaletta. Liikkumiskyselyn tulokset ovat poikkeuksellisen laaja ja kattava data-aineisto siitä, miten asukkaat liikkuvat ja haluaisivat liikkua HSL-alueella.

Tulemme hyödyntämään liikkumiskyselystä saatua tietoa ensisijaisesti joukkoliikenteen suunnittelussa ja palvelujen asiakaslähtöisessä kohdentamisessa. Työ- ja opiskeluperäisten matkojen lisäksi tahdomme vahvistaa vapaa-ajan matkustamisen mahdollisuuksia. Kyselyssä kartoitettujen matkaketjujen avulla pystymme esimerkiksi tunnistamaan joukkoliikenteen palvelujen kehittämisen kannalta tärkeitä matkakohteita ja yhteysvälejä.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Mapita Oy:n kanssa hyödyntäen heidän tuottamaansa Maptionnaire-karttakyselyalustaa (karttapohjainen osallistamismenetelmä).