Hankintojen vastuullisuus

Suunnittelemme ja järjestämme joukkoliikenteen jäsenkuntiemme alueella eli Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa, Vantaalla, Kirkkonummella, Siuntiossa, Keravalla, Sipoossa ja Tuusulassa. Hankimme bussi-, metro-, raitiovaunu- ja lähijunaliikennettä sekä Suomenlinnan lauttaliikenteen yhteistyökumppaneiltamme.

Liikennöintikustannukset olivat vuonna 2018 noin 500 miljoonaa euroa eli reilut 70 prosenttia toimintakuluistamme. Summa on suuri, joten hankintojen vastuullisuudella on valtava merkitys.

Taloudellinen vastuu

Liikenteen hankinnassa meitä ohjaa HSL:n strategia sekä jäsenkuntien tavoitteet ja budjetit. Bussiliikenteen tarjouskilpailut ovat avoimia kaikille alalla toimiville yrityksille, joilla on riittävät edellytykset liikenteen hoitamiseen. Markkinat määrittävät hintatason, ja liikennöitsijöiden välinen kilpailuasetelma varmistaa, että hinnat pysyvät maltillisina.

Teemme liikenteen hankinnat tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Osa hankinnoista on pieniä, jolloin myös pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on hyvät edellytykset osallistua tarjouskilpailuihin. Suurempien kokonaisuuksien tarjouskilpailuihin ne voivat osallistua esimerkiksi muodostamalla tarjousyhteenliittymiä.

Ympäristövastuu

Tarjouskilpailujen ratkaisussa merkitystä on paitsi liikennöinnin hinnalla myös laadulla. Niinpä määrittelemme tarjouskilpailuissa myös bussien kalustovaatimukset. Niistä yksi keskeinen koskee ajoneuvojen päästötasoa, ja laatupisteytyksessä vähäpäästöisyyden merkitys on huomattava. Lähivuosina polttomoottorilla käyvissä busseissa siirrytään asteittain pelkästään biopolttoaineiden käyttöön.

Pyrkimyksenämme on parantaa Helsingin seudun ilmanlaatua ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme vuosittain bussiliikennöitsijöille tarjouskilpailun ympäristöbonuksista.

Vuonna 2020 maksamme liikennöitsijöille yhteensä 2,1 miljoonaa euroa ympäristöbonuksia, joilla kannustamme heitä vähäpäästöisen tekniikan ja biopolttoaineiden käyttöön. Liikennöitsijöiden toimet vähentävät vuoden 2020 kuluessa Helsingin seudun bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä lähes 23 000 tonnia, typenoksideja 14 tonnia sekä pienhiukkasia 560 kiloa. Ympäristöbonus on tarkoitettu kompensoimaan kustannuksia, joita liikennöitsijöille tulee päästöjen vähentämisestä.

Olemme edelläkävijä sähköbussien käyttöönotossa Suomessa. Tavoitteena on lisätä sähköbussien määrää huomattavasti lähivuosina. Vuonna 2025 noin puolet HSL:n bussiliikenteestä kulkee sähköllä. Sähköbussien sähkön tulee olla pohjoismaissa kestävästi tuotettua sähköä, esimerkiksi tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä.

Vuodesta 2020 alkaen seuraamme kilpailutuksissa myös sähköbussien akkutuotannon vastuullisuutta. Vaadimme, että sähköbussin valmistaja liittää tarjoukseen selvityksen akkujen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista sekä akkutuotannon eettisyydestä ja vastuullisuudesta.