Hinnoittelun muutoksia ja joustavampia lippuja

Vuoden 2023 alussa laskimme pisimpien joukkoliikennematkojen hintoja merkittävästi, mikä lisäsi matkustajamääriämme ja vaikutti myös lipputuloihin näiden osalta positiivisesti; saimme pidempien vyöhykkeiden osalta sekä lisää käyttäjiä että lipputuloja.

 

Hinnoitteluamme ohjasi tavoite saada matkustajamäärät nousuun

Lyhyempien ja erityisesti AB-lippujen osalta jäimme jälkeen talousarviosta ja vastaavasti käyttäjämäärät eivät lisääntyneet suotuisasti. Vaikka saavutimme lipputulojen osalta kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 22 %, jäimme niukasti talousarvion tavoitteesta.

 

Strategiakauden nousijamäärätavoite - kohti 400 miljoonaa nousijaa - oli keskiössä myös vuoden 2023 hinnoitteluratkaisujen osalta. Onnistuimme pidempien matkojen hinnoittelussa, ja saavutimme niiden osalta talousarvion tavoitteet. Vaikka pidempien vyöhykkeiden hinnoittelulla saimme lisää kasvua ei se riittänyt paikkaamaan AB-vyöhykkeen jättämää lovea.

 

Toukokuussa aloitimme kokeilun sarjalipuista, jotka tuovat säästöä kertalipun käyttäjille. Joulukuussa 2023 päätettiin, että 10 ja 20 kappaleen sarjaliput tulevat osaksi HSL:n pysyvää lippuvalikoimaa.

 

Uusien lippujen hintojen ja sarjalipun vakiinnuttamisen tavoitteena on tarjota paremmin asiakkaita palvelevia vaihtoehtoja myös epäsäännölliseen matkustamiseen. Vuodenvaihteessa 2023–2024 laskimme myös HSL:n AB-, BC- ja CD-lippujen hintoja kertalipuissa noin 5 prosenttia ja kausilipuissa 6 prosenttia.

 

HSL:n minkään lipputyypin hinta ei noussut vuoden vaihteessa 2023-2024. Tällä hinnoitteluratkaisulla on tavoitteena saada nousut nousuun ja joukkoliikenteen markkinaosuuden vahvistuminen. Tavoittelemme erityisesti lyhyempien vyöhykkeiden matkustajia, jotta matkamme kohti strategia kaudelle asetettua tavoitetta voidaan saavuttaa.