Kävelyn edistämisohjelma valmistui

Vuonna 2023 valmistui Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelma. Osana MAL 2023 -suunnitelmaa valmistui Helsingin seudun kävelyn edistämisohjelma.

MAL-suunnitelma päivitetään neljän vuoden välein yhteistyössä seudun kuntien ja valtion kanssa. Voit tutustua MAL 2023 -suunnitelmaan ja sen osana tehtyihin julkaisuihin tästä linkistä.

 

Kävelyn edistäminen kasvattaa myös joukkoliikenteen käyttöä

Kävelyn edistämisohjelma tavoittelee kävelyn lisäämistä ja sen parempaa huomiointia kaikessa suunnittelussa. Kävely on tasa-arvoinen, edullinen ja terveellinen kulkumuoto sekä yleisin joukkoliikenteen liityntämuoto, johon panostamalla voidaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä.


Ohjelmassa on laadittu visio, tavoitteet ja toimenpiteitä kolmelta osaalueelta, jotka ovat 1. rakennettu ympäristö, 2. viestintä ja yhteistyö sekä 3. seuranta ja mittarit. Lisäksi työssä määriteltiin kävelyn suunnittelu periaatteet viidelle aluetyypille: keskustojen ydinalueet, keskustojen ympärysalueet, liikkumisen solmut ja asemat, asuinalueet ja kylämäiset alueet. Ohjelmalle on suunniteltu vuosittainen seuranta.


Voit tutustua kävelyn edistämisohjelmaan tarkemmin täältä