Kehitämme esteettömiä matkaketjuja

Kaikki HSL:n tilaamassa liikenteessä kulkevat liikennevälineet ovat esteettömiä.
Kehitämme myös esteettömiä matkaketjuja. HSL ja VR perustivat keväällä 2023 VR:n esteettömien matkaketjujen yhteiskehitysryhmän. Ryhmän toiminnan tarkoituksena on kehittää esteetöntä matkustamista niin pääkaupunkiseudulla kuin valtakunnallisesti.Osallistamme asiakkaitamme esteettömyyden kehittämiseen

Esteettömien matkaketjujen kehitysryhmässä on mukana vammaisjärjestöjen ja Hengitysliiton edustajat, muita julkista liikennettä käyttäviä matkustajia ja matkustuspalveluiden tarjoajia.

Ryhmän toiminnassa on mukana myös heitä, jotka kokevat matkustamisen kynnyksen korkeaksi esimerkiksi vammasta tai toiminta rajoitteesta johtuvista syistä.

Ryhmän tavoitteena on muun muassa madaltaa kynnystä esteettömien palveluiden käyttämiseen julkisessa liikenteessä sekä esteettömien matkaketjujen ja vuorovaikutteisuuden kehittäminen.