Kestävä kaupunki

Helsingin seutu kasvaa: tänne muuttaa lisää asukkaita ja tulee uusia työpaikkoja, minkä takia tarvitsemme ennakoivaa ja pitkäjänteistä liikennejärjestelmän suunnittelua. Seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu pitää kytkeä tiiviisti toisiinsa, jotta nykyisillä ja tulevilla asukkailla on parhaat mahdolliset edellytykset elää hyvää elämää ja liikkua sujuvasti. Helsingin seudun 14 kuntaa tekevät kiinteää yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Myös HSL on mukana seudun yhteisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-suunnittelussa, jossa me vastaamme liikenteen osioista eli Helsingin seudulla lakisääteisestä liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Siihen kuuluu koko liikkumisympäristö ja kaikki eri liikennemuodot: kävely, pyöräily, joukkoliikenne, henkilöautot ja tavaraliikenne.