MAL 2023 tähtää Helsingin seudun kestävään kasvuun ja toimivaan liikennejärjestelmään

Edistämme terveellistä ja viihtyisää kaupunkiympäristöä yhdessä Helsingin seudun kuntien kanssa. HSL tekee yhteistyössä Helsingin seudun 14 kunnan ja Siuntion kanssa strategista, pitkän aikavälin maankäytön (M), asumisen (A) ja liikenteen (L) MAL-suunnitelmaa.

 

MAL 2023 tähtää hyvinvoivaan Helsingin seutuun

MAL 2023 -suunnitelma valmistui ja hyväksyttiin seudun päätöksenteossa syksyllä 2023. Voit tutustua MAL-suunnitelmaan täällä ja sen tiivistelmäkoosteeseen täällä

 

MAL-suunnitteluun liittyvät julkaisut löydät täältä

 

MAL 2023 -suunnitelman tavoitteena on hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva Helsingin seutu.

 

MAL-suunnitelman toimet ovat pähkinänkuoressa seuraavat:


1. Jatketaan Helsingin seudun yhdyskunta rakenteen pitkäjänteistä tiivistämistä, erityisesti keskuksiin ja raide liikenteeseen tukeutuen sekä nykyistä liikennejärjestelmää täysimääräisesti hyödyntäen.


2. Rakennetaan Helsingin seudun asukkaiden tarpeisiin monipuolisia ja laadukkaita asumisen vaihtoehtoja ja uudistetaan määrätietoisesti asuinalueita, jotka uhkaavat jäädä kehityksestä jälkeen.


3. Panostetaan aiempaa vahvemmin Helsingin seudun kestävän liikennejärjestelmän kehittämiseen ja varmistetaan tehokas joukko liikennejärjestelmä myös tulevaisuudessa.


4. Seudullisella ja kansallisella tasolla toteutetaan monipuolisia toimenpiteitä, joilla vähennetään liikenteen päästöjä ja asumisen energiankulutusta.


5. Vahvistetaan Helsingin seudun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehittämällä keskeisiä elinkeinoalueita sekä parantamalla kansainvälistä saavutettavuutta ja logistiikan tehokkuutta.