Strategia ohjaa HSL:n kaikkia tavoitteita ja toimintaa

Strategisille tavoitteille on määritelty mittarit ja tavoitetasot vuodelle 2025. Vuoden 2023 osalta strategisille tavoitteille määriteltiin välitavoitteet, joilla pyrittiin varmistamaan suuntaa ja vauhtia kohti vuoden 2025 tavoitteita.

Strategian toteutumista arvioidaan ja seurataan vuosittain osana talouden ja toiminnan seurantaa.

Strateginen tavoitteemme on saada matkustajamäärät nousuun

Vastuullisuusohjelman Kestävä talous -osuus raportoidaan yhtenevästi HSL:n tilinpäätöksen joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa, tasapainoinen talous ja kustannustehokas joukkoliikenne -tavoitteiden kanssa. Strategian Kohti päästötöntä joukkoliikennettä -osuus raportoidaan vastuullisuusraportin Hiilineutraali joukkoliikenne -otsikon alla.

 

Strateginen välitavoitteemme vuodelle 2023 oli 362 milj. matkustajamäärän saavuttaminen. Vuonna 2023 jäimme nousijamäärissä 344 milj. nousuun. Joukkoliikenteen nousijamäärät ovat olleet HSL-alueella vuoden alusta alkaen 10–15 % alle vuoden 2019, joka oli koronapandemiaa edeltävä joukkoliikenteen ennätysvuosi. Kaikkein lähimmäksi vuoden 2019 tasoa yllettiin touko-elokuussa.

 

Bussiliikenne ylsi hetkellisesti kesäkuussa 2023 jopa vuoden 2019 tasolle. Kesän jälkeen määrät ovat painuneet takaisin alkuvuoden tasolle. Koko vuoden joukkoliikenteen nousijamäärät jäivät -13 % vuoden 2019 tasosta.
Joukkoliikenteen kustannustehokkuuden mittarimme on matkustajakilometrin hinta ilman infrakustannuksia.

 

Strateginen välitavoitteemme vuodelle 2023 matkustajakilometrikustannukseksi oli 0,28 €/matk.km. Tilinpäätöksessä matkustajakm-kustannus päätyy talousarvion kustannusten alittumisen ansiosta juuri tavoitetasoon 0,28 €/ matk.km ja parani edelliseen vuoteen verrattuna 2 sentillä (2022: 0,30 €/matk. km).

 

Tasapainoisen talouden strategiatavoitteen toteutumisen mittariksi on määritelty tulojen ja kuntasubvention kehitys. Molemmissa mittareissa päästiin vuonna 2023 välitavoitteeseen.

 

Tulot ilman kuntaosuuksia ovat yhteensä 410,1 milj. euroa, kun tavoittelimme 390,0 milj. euron tuloja. Keskimääräinen kuntasubventio oli 52,7 % kun tavoitteemme oli 55,0 %. Tulot kehittyivät odotuksia paremmin ja kustannuksissa alitettiin talousarvio, minkä johdosta kuntien keskimääräinen subventio pysyi HSL:n strategian mukaisella tasolla.