Vuoden 2009 ja aiempia julkaisuja

Tällä sivulla on julkaisusarjassa vuonna 2009 ilmestyneet julkaisut pdf-muodossa. Sivulla on myös vuotta 2009 aiemmin ilmestyneitä julkaisuja. Julkaisut ovat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimus
Ajoneuvo- ja polttoainetekniikan mahdollisuudet autoliikenteen päästöjen vähentämisessä
Asiakastyytyväisyys 2009
Asiakastyytyväisyys, kevät 2009
Asiakastyytyväisyys, kevät 2009, liitteet
Asiakastyytyväisyys, syksy 2008
Asiakastyytyväisyys, syksy 2008, liitteet
Asiakastyytyväisyys, syksy 2009
Asiakastyytyväisyys, syksy 2009, liitteet
Bussiliikenteen lisäliikenne 2008
Helsingin joukkoliikenne
Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa
Helsingin palvelulinjojen uudet reitit ja aikataulut
Helsingin palvelulinjojen uusien reittien ja aikataulujen suunnittelu
Helsingin raitioliikenteen kokonaiskehittämisselvitys
Henkilökunta raidejoukkoliikenteessä
HSL:n infopalvelut
HSL:n rooli liikkumisen ohjauksessa laajentuvalla pk-seudulla
Johdinautoliikenteen toteutettavuusselvitys
Johdinautoliikenteen toteutettavuusselvitys, liitteet
Joukkoliikenteen laaturaportti, kevät 2009
Joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2008
Joukkoliikenteen määräpaikkatutkimus
Joukkoliikenteen suunnitteluohje
Koskelan raitiovarikkoselvitys
Liitosalueen pienkalustolinjojen suunnitelma
Lippulajitutkimus 2008
Luotettavuuden kehittämisohjelma, A-osa
Luotettavuuden kehittämisohjelma, B-osa
Matka-aikaraportti
Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2008
Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin, kevät 2009
Metroasemien rakennus- ja käyttökustannukset
Metron yöliikenteen laajentamisselvitys
Passengers satisfaction with public transport services in Helsinki 2008
Polkupyörien liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma
Pääkaupunkiraiteita - Raideverkon kehittämisen ideoita Helsingin seudulle
Pääkaupunkiseudun taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustava kuvaus
Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköintitutkimus 2008
Raideliikenneasemien turvallisuus
Raitioliikenteen kuljettajarahastuksesta luopuminen
Selvitys joukkoliikenteen tekstiviestilipun käytöstä ja jatkokehittämismahdollisuuksista
Selvitys matkatakuujärjestelmästä
Seudullisen joukkoliikenteen toimintaedellytysten kehittämissuunnitelma
Seudun joukkoliikennesuunnitelma 2010-2014
Suomenlinnan liikenteen asiakastyytyväisyystutkimus
Suurtapahtuman joukkoliikennejärjestelyt Helsingissä, Madonna
Vaihtojen helpottaminen ja nopeuttaminen Tikkurilan asemalla
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtaselvitys ja arviointisuunnitelma, HLJ 2011
Vakiominuuttiselvitys
Yksikkökustannusraportti
Östersundomin joukkoliikennekokemukset