Vuoden 2010 julkaisut

Tällä sivulla on HSL:n julkaisusarjassa vuonna 2010 ilmestyneet julkaisut pdf-muodossa. Julkaisut ovat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ajoneuvoliikenteen verkkoselvitys, 28/2010
Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010, 16/2010
Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009, 1/2010
Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 lisäselvitykset, 13/2010
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2011.2013, 35/2010
Helsingin seudun työssäkäyntialueen laajan liikennetutkimuksen (LITU 2008) yhteenveto, 33/2010
HLJ 2011 Joukkoliiikennestrategia, 22/2010
HLJ 2011 Kävely ja pyöräily Helsingin seudulla, 24/2010
HLJ 2011 Tavaraliikenne Helsingin seudulla. Katsaus Helsingin seudun ja Uudenmaan tavaraliikenteen nykytilaan, kehitysnäkymiin ja ongelmiin, 23/2010
HLJ 2011 Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla 21/2010
HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2010. Tulosraportti ja liitteet, 14/2010
Joukkoliikenteen energiatehokkuuden kehittämismahdollisuudet. Energia- ja ilmastotehokkuus aikajänteellä 2010-2050, 27/2010
Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2009, 26/2010
Kulkutapojen muutokset eri vuodeaikoina, 20/2010
Liikennöintisuunnitelma 2010-2011, 2/2010
Liikkumistottumukset Helsingin seudun työssäkäyntialueella vuonna 2008, 32/2010
Liityntäpysäköinnin suunnitteluohje, 11/2010
Liityntäpysäköinti-informaation kehittämisen periaatesuunnitelma, 12/2010
Maankäyttö- ja raideverkkosuunnitelma MARA, 9/2010
Matkalippujen myynti liikennevalineissä, 34/2010
Matkatakuun valmistelu, 19/2010
Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010, 18/2010
Raideliikenteen hyödyt, 30/2010
Selvitys kehyskuntien liittymisestä Helsingin seudun liikenteeseen HSL:een, 17/2010

 

Katso myös