Vuoden 2011 julkaisut

Tällä sivulla on HSL:n julkaisusarjassa vuonna 2011 ilmestyneet julkaisut pdf-muodossa. Julkaisut ovat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa (2011/18)
Helsingin seudun joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma, C-osa. Helsingin bussiliikenteen infrastruktuurin toimenpide-esitykset (2011/37)
Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 (2011/17)
Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 vyöhykemallit ja hinnoittelu (2011/31)
Helsingin seudun liikenne-ennustejärjestelmän yksilömallit (2011/34)
HLJ 2011. Helsingin seudun liikennejärjesteömäsuunnitela, Vaikutusten arviointi (2011/30)
Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 (2011/14)
Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen (2011/26)
Helsingin seudun työssäkäyntialueen liikenne-ennustemallit 2010(2011/33)
HLJ 2011. Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA (2011/28)
HLJ 2011. HLJ 2011:n jälkiarviointi, sidosryhmäkysely (2011/29)
Helsingin seudun liikenteen ympäristöraportti 2010 (2011/16)
HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kesä 2011. Tulosraportti (2011/31)
HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 (2011/24)
HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, liiteosio. Laatukannusteet (2011/25
HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011. Tulosraportti (2011/32)
HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 (2011/1)
HSL-alueen poikittaisliikenteen kehittämissuunnitelma 2012-2022 (2011/23)
HSL-alueen runkobussilinjasto 2012-2022 (2011/27)
Johdinautoliikentten hankeselvitys (2011/13)
Joukkoliikenteen yksikkökustannukset (2011/22)
Kirkkonummen linjastosuunnitelma 2013-2017 (2011/19)
Köysirata Kruunuvuorenranta-Helsingin kantakaupunki / esiselvitys (2011/15)
Liikennöintisuunnitelma 2011-2012 (2011/3)
Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 (2011/36)
Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä HSL-alueella 2010 (2011/35)
Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 (2011/6)
Selvitys syväuraisten vaihteiden ja raideristeysten käyttöönoton hyödyistä ja edellytyksistä Helsingin raitiotieverkolla (2011/4)
Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla (2011/21)

 

Katso myös