Vuoden 2012 julkaisut

Tällä sivulla on HSL:n julkaisusarjassa vuonna 2012 ilmestyneet julkaisut pdf-muodossa. Julkaisut ovat nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Espoon joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2012 (2012/5)
Espoon joukkoöiikenteen kehitämisohjelma 2012, liitteet 1 (2012/5, liitteet 1)
Espoon joukkoliikenteen kehittämisohjelma 2012, liitteet 2-5 (2012/5, liitteet 2-5)
Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma 2012 (2012/2)
Helsingin seudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 kaarimallin vyöhykerajat ja lippujen hinnoitteluperiaatteet(2012/3)
Helsingin seudun ympäristöraportti 2011 (2012/10)
HLJ 2011. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman seurannan kehittäminen (2012/23)
HLJ 2011. Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia (2012/20)
HLJ 2011. Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma (2012/32)
HLJ 2011. Helsingin seudun pääpyöräilyverkon ja laatukäytävien määrittely.pdf (2012/21)
HLJ 2011. HLJ 2011 -skenaariot ja -liikenne-ennusteet (2012/24)
HLJ 2011. JULKI - Julkisen lähipalveluverkon vaikutukset kestävään liikkumiseen (2012/17)
HLJ 2011. Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA). Toteuttamisohjelma 2013-2016 (2012/22)
HLJ 2011. Saavutettavuustarkastelut, SAVU (2012/18)
HLJ 2015. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. HLJ 2015 puiteohjelma (2012/27)
HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 (2012/26)
HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012. Liiteosio: laatukannusteet (2012/26)
HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 (2012/9)
HSL:n joukkoliikenteen asiakastytyväisyystutkimus, syksy 2011. Liiteosio: laatukannusteet (2012/9b)
Joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma (2012/11)
Joukkoliikenteen suunnitteluohje HSL-liikenteessä (2012/4)
Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia 2012-2016 (2012/8)
Joukkoliikenteen yksikkokustannukset 2011 (2012/16)
Liikennöintisuunnitelma 2012-2013 (2012/1)
Matkanopeudet HSL-alueella 2011 (2012/25)
Munkkivuoren raitiotie. Tarve- ja toteutamiskelpoisuusselvitys (2012/28)
Pisara-radan vaikutukset pintaliikenteeseen (2012/12)
Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköintimallin päivitys (2012/31)
Raitiovaunu- ja metroliikenteen lippulajitutkimukset 2011 (2012/29)

 

Katso myös