Kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöehdot

Laatimispäivä: 14.4.2016 (päivitetty 27.6.2017: poistettu automaattinen uusinta)


1. Yleistä

Tässä sopimuksessa määritellään käyttöehdot (jäljempänä myös Käyttöehdot), joilla käyttäjä saa käyttää Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmää (jäljempänä myös Palvelu). Palvelun tuottaja on Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (jäljempänä myös HKL ja Palveluntuottaja).

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkeen Palvelun sisältöön, ellei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Palvelua käyttävän henkilön (jäljempänä myös Käyttäjä) on hyväksyttävä Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palvelua.

Palvelun Käyttäjä voi olla kuka tahansa vähintään 15-vuotias henkilö, joka on hyväksytysti rekisteröitynyt Palvelun Käyttäjäksi ja täten hyväksynyt voimassa olevat Käyttöehdot. Palvelun käyttö ei ole mahdollista, ellei Käyttäjä hyväksy Käyttöehtoja. Palvelun käyttöoikeus voidaan evätä Käyttöehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

2. Rekisteröityminen, henkilötiedot ja Palvelun käyttö

Voidakseen käyttää Palvelua, henkilön on rekisteröidyttävä Palvelun Käyttäjäksi Palvelun internetsivuilla tai pyöräaseman maksupäätteellä sekä maksettava valitsemansa käyttöjakso. Pyöräasemien maksupäätteillä voi rekisteröityä vain lyhytaikaiseksi Käyttäjäksi. Palvelun Internetsivuilla voi rekisteröityä Käyttäjäksi koko kaudeksi.

Henkilön tulee antaa rekisteröityessään Palvelun Käyttäjäksi Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain (523/1999) ja muun asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä Palvelun rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää tilastoissa, joilla pyritään kartoittamaan Palvelun käyttöä ja parantamaan Palvelua. Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää myös Palveluntuottajan yhteydenpitoon Käyttäjän kanssa.

Käyttäjän yhteystietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin tai Palveluntuottajan viestintään vain, jos Käyttäjä erikseen antaa siihen suostumuksensa.

Palveluntuottajan hyväksyttyä Käyttäjän rekisteröinnin Palvelun Käyttäjäksi, Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi tunnistautua Palveluun joko HSL:n matkakortilla tai Palvelun Käyttäjäksi rekisteröityessään saamallaan seitsemännumeroisella pyöräilijätunnuksella. Tämän lisäksi Käyttäjä tarvitsee PIN-koodin, jonka Käyttäjä voi itse valita rekisteröityessään ja muuttaa tarvittaessa.

Käyttäjä vastaa kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista ja maksuista.

Jos Käyttäjä unohtaa tunnuksensa tai kadottaa tunnistautumiseen käyttämänsä matkakortin, voi hän pyytää uutta tunnusta Omalla kaupunkipyöräsivulla.

Käyttäjä voi tarkastella ja muuttaa tietojaan Palvelun internetsivuilta tai ottamalla yhteyttä Palveluntuottajan asiakaspalveluun.

Yhden päivän käyttöjakson maksanut ja rekisteröitynyt Käyttäjä voi ottaa käyttöönsä samaan aikaan enintään neljä pyörää, joista kaikista Käyttäjä on vastuussa kunnes ne palautetaan. Pidemmän käyttöjakson valinnut Käyttäjä voi ottaa enintään yhden pyörän kerrallaan käyttöönsä.

Käyttäjä voi perua rekisteröitymisensä Palvelun Käyttäjäksi Omalla kaupunkipyöräsivulla. Käyttäjältä jo aiemmin veloitettuja maksuja ei kuitenkaan korvata Käyttäjälle jälkikäteen.

3.  Palvelun saatavuus ja sisältö

Kaupunkipyöräjärjestelmä on käytössä vuosittain toukokuun alusta lokakuun loppuun. Internetsivut ovat käytettävissä ympäri vuoden. Internetsivuilla Käyttäjä voi tarkastella ja muokata omia tietojaan. Kaupunkipyöräjärjestelmä voi olla poikkeustilanteissa suljettu yhden tai useamman pyöräaseman osalta. Kaupunkipyöräjärjestelmän pyöräasemilla ei välttämättä myöskään ole vapaita kaupunkipyöriä tai telineitä, jolle kaupunkipyörän palauttaa. Palveluntuottajaa ei voida asettaa vastuuseen esimerkiksi edellä kuvatuista tai muista puutteista Palvelussa.

Palveluntuottaja kehittää Palvelua ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

4. Asiakaspalvelu

Käyttäjä saa halutessaan lisää tietoa ja apua Palvelun käyttöön Palvelun internetsivuilta sekä Citybike Finland Oy:n asiakaspalvelusta, jonka yhteystiedot ovat Palvelun internetsivuilla ja pyöräasemilla.

5. Maksut

Maksujen summat löytyvät Palvelun internetsivuilta (hsl.fi/kaupunkipyörät). Internetsivuilla on esitetty Palvelun kulloinkin voimassa olevat hinnat. Palveluntuottaja voi muuttaa hintoja tarvittaessa 30 päivän varoitusajalla.

Kun Käyttäjä on maksanut päivän, viikon tai koko kauden rekisteröityessään, voi hän käyttää kaupunkipyörää aina yhtäjaksoisesti 30 minuuttia ilman lisäveloitusta jokaisella käyttökerralla. Jos kaupunkipyörän palauttaa aina 30 minuutin sisällä, ei lisämaksuja tule, vaikka kaupunkipyöriä käyttäisikin useampia kertoja peräkkäin.  30 minuuttia pidemmästä kaupunkipyörän yhtäjaksoisesta käytöstä veloitetaan lisämaksu internetsivuilla esitetyn hinnaston mukaan.

Jos kaupunkipyörää ei palauta viiden tunnin kuluessa käytön aloittamisesta, voidaan Käyttäjältä periä 80 euron korvaus. Jos kaupunkipyörää ei palauteta pyöräasemalle tai muuten Palveluntarjoajalle vuorokauden kuluessa kaupunkipyörän käyttöön ottamisen aloituksen ajankohdasta lukien, katsotaan kyseinen kaupunkipyörä kadonneeksi. Kadonneesta kaupunkipyörästä peritään Käyttäjältä 400 euron korvaus.  Kadonneesta kaupunkipyörästä ei vaadita korvausta, jos kaupunkipyörä voidaan osoittaa Käyttäjän antamien tietojen perusteella varastetuksi ja varkaudesta on tehty rikosilmoitus.

6. Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua näiden ehtojen mukaisesti ja maksamaan Palvelun käytöstä Palveluntuottajan kulloinkin ilmoittamat hinnat.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua asiallisesti ja sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa sekä soveltuvassa käyttöympäristössä. Käyttäjän tulee olla myös tietoinen kulloinkin voimassa olevista Käyttöehdoista.

Käyttäjä pyrkii estämään käytössään olevaan kaupunkipyörään kohdistuvan ilkivallan ja varkaudet ja noudattamaan kaupunkipyörän käytössä muutenkin erityistä huolellisuutta.

Käyttäjä tarkastaa kaupunkipyörän kunnon aina ottaessaan sen käyttöön ja liikkeelle lähdettyään on vastuussa siitä, että kaupunkipyörä on turvallinen ja ajokuntoinen.  Käyttäjä ei ole vastuussa kaupunkipyörän rikkoutumisesta, jos Käyttäjä noudattaa kaupunkipyörän käytössä tavanomaista huolellisuutta.

Käyttäjä on vastuussa kaupunkipyörän kunnon ja turvallisuuden tarkistamisesta ennen liikkeelle lähtöä. Kun kaupunkipyörän ottaa käyttöönsä, on tarkastettava seuraavat asiat:

• Satula ja polkimet ovat tukevasti paikoillaan
• Jarrut, soittokello ja valot toimivat
• Runko ja renkaat ovat ehjiä

Jos kaupunkipyörä ei ole kunnossa, Käyttäjän on palautettava se takaisin pyöräasemalle. Rikkoutuneesta kaupunkipyörästä on välittömästi ilmoitettava Palveluntuottajalle.

Käyttäjä on käyttämästään kaupunkipyörästä vastuussa, kunnes se on onnistuneesti palautettu pyöräasemalle. Käyttäjä on vastuussa siitä, että huolehtii pyörän olevan palautettu pyöräasemalle niin, että tietojärjestelmä ilmoittaa sen olevan hyväksytysti palautettu.

Käyttäjän on noudatettava kulloinkin voimassa olevia liikennesääntöjä.

Jos Käyttäjän havaitaan käyttävän kaupunkipyörää näiden käyttöehtojen vastaisesti, sitoutuu Käyttäjä palauttamaan kaupunkipyörän pyöräasemalle tai Palveluntuottajalle pyydettäessä.

Jos kaupunkipyörä on osallisena onnettomuudessa, tai kaupunkipyörä vahingoittuu muusta syystä, tai jos kaupunkipyörä varastetaan, Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan tästä Palveluntuottajan asiakaspalveluun kahden (2) tunnin kuluessa ja tarvittaessa tekemään rikosilmoituksen poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa. Rikosilmoituksesta on toimitettava kopio Palveluntuottajalle.

Käyttäjä on vastuussa kaupunkipyörälle tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti aiheutuvista vahingoista koko käyttöajalta, kunnes kaupunkipyörä on palautettu pyöräasemalle. Käyttäjä on vastuussa kyseisistä vahingoista, vaikka vahingon tekisi kolmas osapuoli. Korvausvastuusta voi vapautua, jos tekee tapauksesta rikosilmoituksen poliisille kahden (2) vuorokauden kuluessa ja toimittaa kopion rikosilmoituksesta Palveluntuottajalle.

Jos kaupunkipyörää ei palauteta pyöräasemaan tai Palveluntuottajalle vuorokauden kuluessa, kaupunkipyörä katsotaan kadonneeksi ja Käyttäjältä peritään 400 euron korvaus. Korvausta ei peritä, jos Käyttäjä ilmoittaa viimeistään kahden (2) tunnin sisällä enimmäiskäyttöajan päättymisestä Palveluntuottajan asiakaspalveluun kaupunkipyörän olevan varastettu. Lisäksi Käyttäjän tulee tehdä kahden (2) vuorokauden kuluessa rikosilmoitus poliisille, sekä toimittaa kopio rikosilmoituksesta Palveluntuottajalle.

7. Palveluntuottajan muut oikeudet ja vastuunrajaus

Palveluntuottaja ei ole vastuussa kaupunkipyörillä aiheutetusta vahingosta.

Palveluntuottaja varaa oikeuden sulkea Käyttäjä Palvelusta ja/tai antaa Käyttäjälle käyttökiellon välittömästi tämän rikkoessa Käyttöehdoissa määriteltyjä velvollisuuksiaan.

Palvelun tarjoajalla on oikeus tarkastaa, onko Käyttäjä rekisteröitynyt järjestelmään ja maksanut vaaditut maksut.

Palveluntuottaja ei vastaa kaupunkipyörän kunnosta ajon aikana, kun Käyttäjä on lähtenyt pyöräasemalta liikenteeseen kaupunkipyörällä. Käyttäjä on velvollinen tekemään edellä mainitun kaupunkipyörän kunnon ja turvallisuuden tarkistamisen ennen liikkeelle lähtöään.

Palveluntuottaja ei takaa Palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntuottaja ei vastaa katkoksista Palvelussa tai muista vastaavista häiriöistä ja virheistä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa myöskään virheistä ja vahingoista, jotka johtuvat kolmannen osapuolen toiminnasta.

Palveluntuottaja vastaa Käyttäjälle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella aiheuttanut Käyttöehtoja rikkomalla.

8. Sovellettava laki, riitojen ratkaisu ja Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttöehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntuottaja on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja, ja on velvollinen kertomaan siitä asiakkaille.