Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu

HSL kehittää Kirkkonummen liityntälinjastoa

HSL on aloittanut Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelun, jossa tavoitteena on kehittää Kirkkonummen alueen juna- ja metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa. Pääpaino suunnittelussa on Kirkkonummen keskusta-alueen, Kantvikin, Upinniemen ja Masalan bussiyhteyksissä. Suunnitelmassa tarkastellaan, miten nykyistä liityntäliikennettä voidaan kehittää voimassa olevien sopimusten aikana ja niiden ehtojen mukaisesti. Muutokset Kirkkonummen liityntälinjastoon toteutetaan vuoden 2019 aikana.

Vastaa kyselyyn asukasvuorovaikutuksesta ja viestinnästä!

Kehitämme HSL:ssä linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutusta ja viestintää. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme kappaletta 50 euron arvoisia HSL:n lahjakortteja. Kyselyyn vastaamiseen menee arviolta 10-15 minuuttia.

Vastaa kyselyyn tästä.

Kyselyn vastauksia käytetään linjastosuunnitelmien asukasvuorovaikutuksen ja viestinnän kehittämisessä sekä aiheesta tehtävässä pro gradu -tutkielmassa.

Linjastoluonnoksen kommentointi päättyi 9.12.

Kirkkonummen liityntälinjaston luonnos oli kommentoitavana blogissa 27.11.–9.12.2018. Linjastoluonnoksessa kuvattiin, millaisia muutoksia Kirkkonummen liityntälinjoille 171-174Z voisi tulla vuoden 2019 aikana. Kommentteja sai jättää blogin lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Tässä linjastoluonnos PDF-tiedostona:  Kirkkonummen liityntälinjaston luonnos 27.11.2018.pdf

Seuraa suunnittelutyön etenemistä blogissa

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

HSL kartoitti kyselyn avulla Kirkkonummen alueella kulkevien liikkumistottumuksia ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. Kysely painottui liityntälinjojen 171-174 vaikutusalueelle. HSL:n liikkumiskysely oli auki 8.-24.10.2018. Tietoja liikkumisesta kerättiin linjastosuunnittelun tueksi Kirkkonummen liityntäyhteyksien kehittämiseen.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, Pohjolan liikenteen ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Linjastosuunnitelmatyössä kehitetään Kirkkonummen alueen liityntäliikennettä.