Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu

HSL:n hallitus hyväksyi Kirkkonummen liityntälinjaston muutokset

HSL:n hallitus hyväksyi Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelussa suunnitellut linjastomuutokset kokouksessaan 22.1.2019. Kokouksen pöytäkirja.

Lue lisää hyväksytyistä linjastomuutoksista tiedotteesta. 

Lisätietoa suunnittelusta ja muutoksista saat Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu -blogista.

Kirkkonummen liityntälinjasto 4.3.2019 alkaen.Kuvassa Kirkkonummen liityntälinjasto 4.3.2019 alkaen. Suurenna kuvaa klikkaamalla sitä.

Kirkkonummen liityntälinjastoon tulevat muutokset

  • Perustetaan uusi linjavariantti 172V. Linja kulkee Kantvikista Kirkkonummen matkakeskuksen kautta suoraan Gesterbyhyn, josta se jatkaa linjan 172 reittiä Masalan kautta Matinkylään. Linja liikennöi nykyisen linjan 172 lähtöjen tilalla ruuhka-aikoina 30 minuutin välein. 
  • Linja 172 alkaa liikennöidä arkisin ruuhka-aikojen ulkopuolella 60 minuutin välein korvaten nykyisen linjan 173 lähdöt. 
  • Linja 173Z alkaa liikennöidä ruuhka-aikojen lisäksi myös päivä-, ilta- ja viikonloppuliikenteessä. Vuorovälit linjalla 173Z ovat ruuhkassa 30 minuuttia ja ruuhka-ajan ulkopuolella 60 minuuttia. 
  • Linjaa 173(K) liikennöidään jatkossa ainoastaan varhaisaamuisin ja iltaisin niin arkena kuin viikonloppuisin.

Muutosten tärkeimpänä tavoitteena on nopeuttaa matkustamista Kirkkonummen ja Matinkylän välillä. Tällä vastataan asiakkaiden toiveisiin, sillä esimerkiksi viime syksynä tehdyssä liikkumiskyselyssä asiakkaat toivoivat eniten nopeampaa yhteyttä Matinkylään. Muutokset tulevat voimaan 4.3.2019. 

Suunnittelutyön eteneminen

Työn tavoitteena oli kehittää Kirkkonummen alueen juna- ja metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa. Pääpaino suunnittelussa oli Kirkkonummen keskusta-alueen, Kantvikin, Upinniemen ja Masalan bussiyhteyksissä. Suunnitelmatyössä tarkasteltiin, miten liityntäliikennettä voidaan kehittää voimassa olevien sopimusten aikana ja niiden ehtojen mukaisesti.

Työn etenemistä pystyi seuraamaan Kirkkonummen liityntälinjaston tarkastelu -blogissa, joka toimi asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogisivustolla asukkailla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja keskustella HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa. 

Asukkaat saivat osallistua suunnitteluun vastaamalla kyselyyn, jolla kartoitettiin Kirkkonummen alueella kulkevien liikkumistottumuksia ja mielipiteitä alueen joukkoliikenteestä. HSL:n liikkumiskysely oli auki 8.-24.10.2018. Työn aikana järjestettiin myös asukastyöpaja, johon valittiin seitsemän kirkkonummelaista joukkoliikenteen käyttäjää. Kirkkonummen liityntälinjaston luonnos oli kommentoitavana blogissa 27.11.–9.12.2018. Kommentteja sai jättää blogin lisäksi HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Linjastosuunnitelmatyötä tehtiin yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, Pohjolan liikenteen ja HSL:n asiantuntijoiden kesken.

Linjastosuunnitelmatyössä kehitetään Kirkkonummen alueen liityntäliikennettä.