Metroliikenne

Arvion mukaan uusi osuus Ruoholahti-Matinkylä voitaisiin avata liikenteelle syyskuussa 2017. Kun länsimetron osuus tulee käyttöön, avataan kahdeksan uutta asemaa - kaksi Helsinkiin ja kuusi Espooseen. Uusi osuus kulkee kokonaisuudessaan maan alla. Osuuden avaamisen tarkka ajankohta varmistuu myöhemmin, kun asemat ja rata ovat läpäisseet viranomaistarkastukset.

Tiheät vuorovälit. Länsimetron valmistuttua metro kulkee ruuhka-aikaan Tapiolan ja Itäkeskuksen välillä kahden ja puolen minuutin välein. Metron nykyosuudella siirryttiin tiheämmän vuorovälin liikenteeseen Itäkeskuksen ja Kampin välillä jo elokuussa 2016.

Kaksi metrolinjaa. Toinen linjoista kulkee väliä Matinkylä-Vuosaari, toinen väliä Tapiola-Mellunmäki. Idän suunnassa joka toinen juna ajaa Mellunmäkeen ja joka toinen Vuosaareen. Espoossa taas joka toinen juna kääntyy takaisin Tapiolassa ja joka toinen jatkaa Matinkylään.

Metro 15.8. alkaen

Kahdeksan uutta asemaa

HSL-alueelle avataan metron läntisen laajentumisen myötä kahdeksan uutta metroasemaa: Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi, Aalto-yliopisto, Tapiola, Urheilupuisto, Niittykumpu ja Matinkylä. Asemien kaikki sisäänkäynnit ovat esteettömiä, ja asemien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota matkustajien turvallisuuteen. Lisäksi kullakin asemalla on oma arkkitehtoninen teemansa, joka viestii siitä, mitä aseman ympäristössä maanpinnalla tapahtuu.

Metron uusi osuus kulkee kokonaisuudessaan maan alla. Tietoa asemista saa Länsimetro Oy:n verkkosivuilta.

Aalto-yliopiston metroaseman laituri
Havainnekuva Aalto-yliopiston metroaseman laiturialueesta. Kuva: Arkkitehtitoimistot ALA Oy + Esa Piiroinen Oy / Länsimetro Oy

Näin liikennöidään

Kun länsimetron liikenne alkaa, metroa liikennöidään kahdella linjalla: Matinkylä–Vuosaari ja Tapiola–Mellunmäki. Metroliikenteen vuorovälit tihenevät nykyisestä – arkisin ruuhka-aikoina vuoroväli linjojen yhteisellä osuudella (Tapiola–Itäkeskus) on vain kaksi ja puoli minuuttia. Metron liikennöintiajat pysyvät kutakuinkin nykyisellään. Liikennöinti alkaa arkisin ja lauantaisin noin aamuviideltä ja sunnuntaisin tuntia myöhemmin, ja metrojunien kulku lakkaa illalla noin kello 23.30.

Metron vuorovälit
Aika Vuoroväli
(Matinkylä-Vuosaari ja Tapiola-Mellunmäki)
Vuoroväli
(Tapiola-Itäkeskus)
Arkisin ruuhka-aikaan 5 min 2,5 min
Lauantaisin ja arkisin päiväsaikaan 7,5 min 3-4 min
Iltaisin ja sunnuntaisin 10 min 5 min

Esimerkkejä matka-ajoista:
Rautatientori-Aalto-yliopisto 12 minuuttia
Rautatientori-Tapiola 14 minuuttia
Rautatientori-Matinkylä 19 minuuttia
Sörnäinen-Lauttasaari 9 minuuttia

Tiiviimpi kaupunkirakenne

Vaikka metro kulkee maan alla, sillä on ratkaiseva vaikutus siihen, mitä tapahtuu maan päällä. Eteläisessä Espoossa metron saapuminen merkitsee kaupunkirakenteen tiivistymistä metroasemien ympäristöissä. Suuria rakennusprojekteja on käynnissä lähes kaikkien uusien metroasemien ympäristöissä. Tiiviimpi kaupunkirakenne mahdollistaa myös ekologisemman liikkumisen, kun yhä useamman ihmisen matkaketjut koostuvat kävelystä tai pyöräilystä ja metrosta.

Keilaniemen aseman ympäristöön rakennetaan uusia toimistotorneja
Muun muassa Keilaniemen aseman ympäristöön rakennetaan tulevina vuosina paljon uutta. Havainnekuva: ALA ARKKITEHDIT / Länsimetro Oy

Metroasemien ympäristöjä rakennetaan monin paikoin myös metron liikennöinnin käynnistyttyä. Tämä näkyy erityisen selvästi Tapiolassa, joka on Matinkylän ohella toinen Espoon merkittävimmistä liityntäbussien päätepisteistä. Bussiterminaali valmistuu Tapiolaan vuoden 2018 lopulla, joten Tapiolan bussit kulkevat ennen sitä Pohjantien varresta ja Tapionaukiolta.

Liityntäpysäköinti

Metron uuden osuuden varrelle rakennetaan myös uusia liityntäpysäköintipaikkoja niin autoille kuin pyörillekin. Niiden määrä kasvaa metroliikenteen käynnistyttyäkin, sillä rakennustyöt monen aseman ympäristössä ovat vielä kesken.

Liityntäpysäköintiä autoille on tulossa Lauttasaareen, Tapiolaan, Urheilupuistoon, Niittykumpuun ja Matinkylään. Pyörille liityntäpaikkoja on tulossa kaikille muille asemille paitsi Keilaniemeen, jonka ympäristössä on käynnissä suuria rakennustöitä.

HSL:n tämänhetkiseen liityntäpysäköintitilanteeseen voi tutustua liityntäpysäköintisivuillamme osoitteessa hsl.fi/liityntäpysäköinti.


Matinkylän metroaseman sisäänkäynti
Pyörille rakennetaan liityntäpysäköintipaikkoja muun muassa Matinkylän metroaseman sisäänkäynneille. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto HKP Oy / Länsimetro Oy

Länsimetro on yhteistyötä

Metron laajentamisprojektissa on mukana useita osapuolia. HSL:n tehtävänä on paitsi metron liikennöinnin myös liityntälinjaston ja sen yhteydessä tehtävien muutosten suunnittelu. Metron rakentamisesta vastaa Länsimetro Oy, joka perustettiin vuonna 2007. Yhtiön tehtävänä on rakentaa metrolinja asemineen Ruoholahdesta Matinkylään ja edelleen Kivenlahteen. Espoon kaupunki omistaa Länsimetro Oy:stä noin 85 prosenttia ja Helsingin kaupunki noin 15 prosenttia - jako on tehty sen mukaan, kuinka suuri osa metron laajennusosasta kummassakin kaupungissa kulkee. Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) taas vastaa metroliikenteen operoinnista ja infrastruktuurin ylläpidosta.

Länsimetro Oy:n verkkosivut
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen verkkosivut

Rakentamisen taustaa

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot päättivät Länsimetron rakentamisesta toukokuussa 2008, ja rakentaminen aloitettiin Ruoholahdessa Helsingissä marraskuussa 2009. Toden teolla rakentaminen pääsi käyntiin vuonna 2010, kun korkein hallinto-oikeus oli hylännyt Espoon metrotunnelien ja -asemien maanalaista kaavaa koskeneet valitukset.

Länsimetro on Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja valtion yhteishanke. Valtio on osallistunut rakennuskustannuksiin 30 prosentilla, ja loppuosan maksavat kaupungit omilla alueillaan syntyvien rakennuskustannusten perusteella (kustannukset jakautuvat kaupunkien kesken suunnilleen niin, että Espoo maksaa 72 prosenttia ja Helsinki 28 prosenttia). Hankkeen loppukustannusarvio on 1 024 miljoonaa euroa.

Jatko-osa on jo tekeillä

Ensi vuosikymmenellä metrorata jatkuu Matinkylästä seitsemän kilometrin ja viiden uuden aseman verran edelleen Kivenlahteen. Länsimetron toisen vaiheen rakentaminen on jo käynnistynyt louhintatöillä. Toisen vaiheen yhteydessä rakennetaan myös uusi maanalainen metrovarikko Sammalvuoreen.

Soukan metrotyömaan sisäänkäynti
Tästä tunnelista pääsee Soukan metroasematyömaalle. Soukan asema on yksi niistä Länsimetron toisen vaiheen asemista, jotka avataan liikenteelle 2020-luvulla. Kuva: Aku Kallio / Länsimetro Oy

Takaisin ylös