Länsimetron liityntälinjastoon siirrytään 3.1.2018

Miten juuri sinun matkasi kulkee 3.1.2018 alkaen, kun länsimetro ja uusi bussilinjasto on otettu käyttöön? Ota asiasta selvää: reittiopas.fi

Uudesta bussilinjastosta kertova infolehti on julkaistu. Tutustu lehden pdf-versioon:

Infolehti Etelä-Espoon ja Lauttasaaren uudesta bussilinjastosta (pdf-tiedosto)

Metro muuttaa myös bussiliikennettä. Metron laajeneminen Espoon Matinkylään asti muuttaa Espoon ja Lauttasaaren joukkoliikennettä ratkaisevasti, ja etenkin matkat Helsingin kantakaupunkiin kulkevat tulevaisuudessa pääosin raiteilla. Etelä-Espoossa ja Lauttasaaressa tämä tarkoittaa siirtymistä liityntäliikenteeseen 3.1.2018.

Liityntälinjastoon siirrytään 3.1.2018. Metro kulkee Matinkylään asti 18.11.2017 alkaen ja liikennöi jonkin aikaa päällekkäin nykyisten Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bussilinjojen kanssa ennen kuin siirrytään liityntäliikenteeseen.

Etelä-Espoo saa 3.1.2018 paitsi uudet linjat myös uudet linjanumerot. Kaikki linjanumerot ovat kolminumeroisia, ja liityntälinjaston käyttöönoton jälkeen Espoossa ei enää kulje kaksinumeroisia linjoja, vaan ne jäävät vain Helsingin bussilinjojen käyttöön. Pohjois-Espoossa siirryttiin uuteen linjanumerointiin jo elokuussa 2016.

Miksi linjasto muuttuu, kun länsimetro aloittaa liikenteen?

Kun länsimetro aloittaa liikenteen, metro muodostaa pääasiallisen kulkuyhteyden Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan. Tästä syystä ei ole kustannustehokasta ajaa metron kanssa päällekkäistä bussiliikennettä. Niinpä Etelä-Espoon bussilinjat päättyvät 3.1.2018 alkaen pääsääntöisesti Matinkylän ja Tapiolan metroasemille. Ennen liityntälinjastoon siirtymistä metro kuitenkin kulkee jonkin aikaa päällekkäin nykyisten bussilinjojen kanssa, jotta muutos uuteen kävisi mahdollisimman sujuvasti.

Eteläisessä Espoossa ja Lauttasaaressa siirrytään liityntäbussiliikenteeseen. Bussit kulkevat lyhyin vuorovälein metroradan varteen, mistä matka jatkuu eteenpäin sujuvasti metrolla. HSL-alueen liikenne perustuu kattavaan ja vahvaan raideliikenteen runkoverkkoon, joka takaa toimivat ja helpot joukkoliikenneyhteydet eri puolille Helsingin seutua.

Bussilinjojen ja eri kirjainversioiden määrä vähenee nykyisestä, mutta samalla bussit alkavat kulkea tiheämmin. Liikennettä on keskitetty mahdollisuuksien mukaan samoille kaduille, jolloin kahden eri linjan yhteisellä osuudella voidaan tarjota kaikkina viikonpäivinä ja kellonaikoina hyvä palvelutaso. Lisäksi aikataulut pyritään laatimaan niin, että samaa katua pitkin liikennöivät bussilinjat kulkevat mahdollisimman tasaisin vuorovälein.

Uudet linjat ja linjanumerot

Länsimetron avautumisen yhteydessä melkein kaikkien Etelä-Espoon ja Kauniaisten bussilinjojen reitit muuttuvat. Muutokset näkyvät myös Lauttasaaressa, Lehtisaaressa, Kuusisaaressa ja Kirkkonummen eteläosissa. Tämän lisäksi linjanumerot uudistuvat. ​Voit tutustua uusiin bussilinjoihin alla olevista pdf-muotoisista kartoista, jotka kuvaavat linjastoa 3.1.2018.

Kartta Espoon ja Kauniaisten bussilinjoista 3.1.2018 alkaen (pdf-tiedosto)

Kartta Lauttasaaren, Lehtisaaren ja Kuusisaaren bussilinjoista 3.1.2018 alkaen (pdf-tiedosto)

Luettelo metron liityntälinjoista ja muista bussilinjaston muutoksista Espoossa, Kauniaisissa ja Lauttasaaressa 3.1.2018 (pdf-tiedosto)

PDF iconYöbussilinjat 3.1.2018 alkaen (pdf-tiedosto)

Osa muutoksista tehtiin jo 15.8.2016. Silloin linjanumerot uudistuivat Pohjois-Espoossa, ja Espoon ja Kauniaisten palvelulinjat uudistuivat uusiksi lähibusseiksi.

HSL pyrkii siihen, että linjojen numeroista voisi mahdollisimman hyvin päätellä linjan suurpiirteisen kulkusuunnan ja määränpään. Espoossa linjat kuuluvat joko 100-, 200-, 300-, 400- tai 500-sarjaan.

Espoon bussit on numeroitu seuraavan logiikan mukaan:
100-sarja: Länsiväylän suunnan linjat
200-sarja: Turunväylän ja Turuntien suunnan linjat
300-sarja: Vihdintien suunnan linjat
400-sarja: Hämeenlinnanväylän suunnan linjat
500-sarja: poikittaislinjat

HSL-alueen linjanumerointiin voi tutustua tarkemmin muun muassa tämän kartan avulla.

Vaihtaminen bussista metroon

Espoossa metron uuden osuuden varren kaksi suurinta vaihtopaikkaa ovat Tapiola ja Matinkylä, mutta bussista metroon on mahdollista vaihtaa myös esimerkiksi Niittykummussa ja Urheilupuistossa. Lauttasaaren bussit taas tarjoavat vaihtoyhteyden Lauttasaaren metroasemalla.

Matinkylässä matkustajia palvelee uusi bussiterminaali, joka avataan metron avaamisen yhteydessä. Bussiterminaali on Ison Omenan kauppakeskuksen yhteydessä. Tapiolassa Merituulentien bussiterminaali sen sijaan valmistuu vasta keväällä 2019, minkä vuoksi käytössä on poikkeusjärjestelyjä.

Tapiolassa bussit kulkevat terminaalin avautumiseen asti Pohjantien varresta ja Tapionaukiolta. Kävelymatka metroasemalta bussipysäkeille on muutaman sadan metrin mittainen. Tapiolan metroasemalta on sisäyhteys myös kauppakeskus Ainoaan kauppakeskuksen aukioloaikoina. Opastettu kävelyreitti kulkee pysäköintilaitoksen kautta erillistä kävely-yhteyttä pitkin. Kauppakeskuksen kautta kulkeva reitti on vaihtoehto, kun tarkoituksena on jatkaa Tapionaukion tai eteläisen Tapiolan suuntiin.

Karttoja uusien asemien vaihtoyhteyksistä 3.1.2018 alkaen

Oheiset kartat kuvaavat bussiyhteyksiä kahdeksalta uudelta metroasemalta, kun uusi bussilinjasto on otettu käyttöön 3.1.2018 alkaen.

Bussiyhteydet Lauttasaaren asemalta

Bussiyhteydet Koivusaaren asemalta

Bussiyhteydet Keilaniemen asemalta

Bussiyhteydet Aalto-yliopiston asemalta

Bussiyhteydet Tapiolan asemalta

Bussiyhteydet Urheilupuiston asemalta

Bussiyhteydet Niittykummun asemalta

Bussiyhteydet Matinkylän asemalta

Linjastomuutoksen vaikutuksia eri alueilla

Etelä-Espoo ja Kauniainen
Eteläisessä Espoossa siirrytään metron liikennöintiaikana täyteen liityntäliikenteeseen. Toisin sanoen käytännössä kaikki joukkoliikenteellä Helsingin keskustaan kulkevat käyttävät tulevaisuudessa metroa. Pääsääntöisesti aiemmin Kamppiin ja Kampista kulkeneet bussilinjat saavat uuden päätepysäkkinsä joko Matinkylän tai Tapiolan metroasemille. Myös joitain täysin uusia linjoja perustetaan.
Huomiota on kiinnitetty myös Espoon sisäisiin yhteyksiin, jotta kaupunkikeskusten (Tapiola, Matinkylä, Espoonlahti, Leppävaara, Espoon keskus) välille saadaan luotua tiheästi liikennöity bussilinjasto. Vaikka linjojen määrä vähenee, kävelymatkat pysäkeille pysyvät kohtuullisina. Liikennettä on myös keskitetty entistä enemmän samoille katuosuuksille, jolloin eri linjojen yhteisillä osuuksilla voidaan liikennöidä tiheämmin ja tasaisemmin vuorovälein. Muutoksen myötä myös Kauniaisten linjasto uudistuu.
Metron liikennöintiaikojen ulkopuolella ajetaan yölinjoja Kampin terminaalista Etelä-Espooseen ja Kauniaisiin.

Lauttasaari
Metro muuttaa myös Lauttasaaren bussiliikennettä. Pääasiallinen kulkuyhteys saarelta sekä Espooseen että Helsingin keskustaan on metro, jota bussiliikenne tukee. Kaikki Lauttasaaren bussilinjat kulkevat Lauttasaaren metroaseman kautta, mutta vaihdottomalla bussiyhteydellä on mahdollista päästä myös esimerkiksi Katajaharjusta Ruoholahden kautta Hietalahteen (linja 20) ja Vattuniemestä Erottajalle (linja 21). Espoon suuntaan Lauttasaaresta kulkevat arkisin linja 555 (Aalto-yliopiston metroaseman ja Leppävaaran kautta Martinlaaksoon) ja viikonloppusin linja 115A (Tapiolan metroaseman kautta Mankkaalle).
Vattuniemestä busseja kulkee Lauttasaaren metroasemalle ruuhka-aikaan noin 6 minuutin vuorovälillä, arkisin päiväaikaan ja lauantaisin noin 7-8 minuutin vuorovälillä sekä sunnuntaisin noin 10 minuutin vuorovälillä.
T-bussien ja linjan 21V liikennöinti lakkaa, kun metron liityntälinjasto aloittaa.
Öiseen aikaan, kun metro ei liikennöi, Lauttasaaren yhteydet Helsingin keskustaan ja Espoon suuntaan hoidetaan bussein aivan kuten nykyäänkin.

Kirkkonummi
Kun metron liikennöinti alkaa, nykyiset Kirkkonummelta Kamppiin liikennöivät bussilinjat päättyvät Matinkylään. Metron liikennöintiaikojen ulkopuolella kulkeva 173N jatkaa Kamppiin. Lähijunat kuljettavat Kirkkonummelta yhä vaihdottomasti Helsingin keskustaan.

Lehtisaari ja Kuusisaari
Länsimetron myötä Lehtisaaren ja Kuusisaaren yhteydet Helsingin keskustaan muuttuvat vaihdollisiksi. Tulevaisuudessa Lehtisaaren läpi kulkevat jo nykyisin liikennöivät 551 (Pasila–Westendinasema) ja 552 (Malmi–Maunula–Munkkiniemi–Otaniemi). Helsingin keskustaan matkaavat voivat vaihtaa bussiin tai raitiovaunuun esimerkiksi Munkkiniemessä. Metroon vaihtaminen taas onnistuu Aalto-yliopistolla Otaniemessä. Metron liikennöintiaikojen ulkopuolella linja 551N ajaa reittiä Kamppi-Munkkiniemi-Otaniemi-Tapiola.

Helsingin kantakaupunki
Suurin osa Helsingin keskustasta Etelä-Espooseen, Lauttasaareen, Kuusisaareen ja Lehtisaareen kulkevista bussilinjoista lakkautetaan, sillä metro korvaa busseilla aiemmin liikennöidyn osuuden. Myös Kampin terminaalin rooli muuttuu: nykyään Kampissa maan pinnalle päättyvät linjat saavat uuden päätepysäkkinsä maanalaisesta terminaalista. Myös Espoon ja Kirkkonummen yölinjat, jotka liikennöivät metron kulun lakattua illalla, käyttävät terminaalia.

Takaisin ylös