Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelu

HSL:n hallitus hyväksyi Lauttasaaren liityntälinjaston uudistukset

Lauttasaaren uudet bussilinjat tulevat voimaan, kun HSL siirtyy talvikauden aikatauluihin 10. elokuuta 2020. HSL:n hallitus hyväksyi Lauttasaaren tarkastetun linjastosuunnitelman kokouksessaan 11.2.2020. Kokouksen pöytäkirja.

Tutustu Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelun raporttiin.

Lue lisää linjastomuutoksista tiedotteesta.

Lisätietoa suunnittelun vaiheista saat Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelu -blogista.

Lauttasaaren bussilinjat 10.8.2020 alkaen

Linja 20: Punavuori - Ruoholahti (M) - Lauttasaari (M) - Katajaharju
Linja 20B: Lauttasaari (M) - Katajaharju
Linja 21: Kamppi (M) - Ruoholahti - Vattuniemi - Lauttasaari (M)
Linja 22: Vattuniemi - Katajaharju

Suunnittelun eteneminen

HSL:n liikkumiskysely oli avoinna 27.8.–15.9.2019. Kyselyllä kartoitettiin Lauttasaaren alueella kulkevien liikkumistottumuksia. Kysely painottui liityntälinjojen 20 ja 21(B) liikennöintialueelle. Tietoja liikkumisesta kerättiin linjastosuunnittelun tueksi Lauttasaaren liityntälinjaston kehittämiseen. Lauttasaaren asukastyöpaja järjestettiin 18.9.2019. Siihen osallistui kahdeksan Lauttasaaressa liikkuvaa. Lauttasaaren linjastoluonnos julkaistiin 26.11.2019. Luonnosta sai kommentoida blogissa 26.11.-15.12.2019. Blogin lisäksi palautetta sai antaa HSL:n palautejärjestelmän tai asiakaspalvelun (puhelin, palvelupiste) kautta. Asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 3.12.2019 klo 10.30–18.30 Lauttasaaren kauppakeskus Lauttiksessa.

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelu -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa. Blogi toimii ensisijaisena vuorovaikutuskanavana, mutta palautetta on mahdollista jättää myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Tavoitteena on löytää ratkaisut nykyisen linjaston ongelmakohtiin ja sujuvoittaa liityntäliikennettä. Esimerkiksi tutkitaan mahdollisuutta parantaa linjojen luotettavuutta reittisuunnittelulla. Muutoksia suunnitellaan nykyisellä kustannustasolla, mikä tarkoittaa sitä, että liikenteessä on käytössä saman verran busseja kuin nykyisinkin. Jos tarkastelussa päädytään esittämään muutoksia liityntälinjastoon, ne toteutetaan vuoden 2020 aikana. 

Syksyllä 2019 suunnitelman tekeminen ja päätöksenteko. Linjaston aikataulusuunnittelu ja käyttöönotto vuonna 2020.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Yhteistyötä tehdään myös alueen liikennöitsijöiden kanssa. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.