Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelu

HSL tarkastelee Lauttasaaren liityntälinjastoa

HSL on aloittanut Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelun, jossa tavoitteena on kehittää Lauttasaaren alueen metroliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennelinjastoa. Pääasiassa työssä käsitellään bussilinjoja 20 ja 21(B). Tarkastelussa ovat kuitenkin myös mukana lähialueiden linjat 15 ja 104. 

Seuraa suunnittelun etenemistä blogissa osoitteessa hsllauttasaari.blogspot.com

Tavoitteena on löytää ratkaisut nykyisen linjaston ongelmakohtiin ja sujuvoittaa liityntäliikennettä. Esimerkiksi tutkitaan mahdollisuutta parantaa linjojen luotettavuutta reittisuunnittelulla. Muutoksia suunnitellaan nykyisellä kustannustasolla, mikä tarkoittaa sitä, että liikenteessä on käytössä saman verran busseja kuin nykyisinkin. Jos tarkastelussa päädytään esittämään muutoksia liityntälinjastoon, ne toteutetaan vuoden 2020 aikana. 

Syksyllä 2019 suunnitelman tekeminen ja päätöksenteko. Linjaston aikataulusuunnittelu ja käyttöönotto vuonna 2020.

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Lauttasaaren liityntälinjaston tarkastelu -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa.

Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Yhteistyötä tehdään myös alueen liikennöitsijöiden kanssa. Tavoitteena on, että työ valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.