Raitioliikenne

Jätkäsaari

Jätkäsaareen entiselle satama-alueelle Helsingin eteläkärkeen rakennetaan uutta työpaikka- ja asuinaluetta. Uuden kaupunginosan joukkoliikenteen selkärangan muodostaa raitioliikenne. Raitioliikenne Jätkäsaareen alkoi vuonna 2012 linjojen 8 ja 9 reittien pidentyessä Jätkäsaareen. Seuraava raitiolinjaston laajennus ajoittunee vuodelle 2017 ja alueen rataverkko valmistuu 2020-luvun alkupuolella.

Tärkein Jätkäsaaren uusista linjoista on suoraan Kampin kautta rautatieasemalle kulkevaa raitiotietä kulkeva linja 9. Linja palvelee Länsiterminaalin asiakkaita sekä Jätkäsaaren itäreunan uusia asukkaita. Linja laajensi raitioliikenteen palvelualuetta myös Kampissa.

Arviolta vuonna 2017 Jätkäsaareen aloitetaan toinen suora raitiolinja keskustasta ja Kampista. Linjan päätepysäkki tulee sijaitsemaan Jätkäsaaressa Saukonpaadessa, jonne rakentuu vähitellen Jätkäsaaren keskus. Kun Jätkäsaaren katuverkko saa lopullisen muotonsa 2020-luvun alkupuolella, voidaan kaikki Jätkäsaaren raitiolinjat ulottaa eteläkärkeen uudelle raitiovaunujen päätepysäkille uuteen matkustajasatamaan.

Kartta Jätkäsaaren raitiolinjoista 2017

Kartta Jätkäsaaren raitiotielinjoista 2025


Munkkivuori

HSL ja Helsingin kaupunki ovat kevään 2012 aikana teettäneet selvityksen Munkkivuoren raitiotien toteuttamiskelpoisuudesta. Selvityksen mukaan bussien korvaaminen raitiotiellä on teknisesti mahdollista ja kannattavaa. Lisäksi pääosin omilla kaistoillaan kulkeva raitiovaunu parantaisi liikennöinnin luotettavuutta koska ruuhkien aiheuttamat haitat vähenisivät.

Seuraavat askeleet Munkkivuoren raitiotien suunnittelussa ovat mahdollinen hankesuunnitelman laadinta ja päätös raitiotien rakentamisesta. Raitiovaunut voisivat kulkea Munkkivuoreen aikaisintaan 2020-luvun alkupuolella.

Munkkivuoreen liikennöisi kokonaan uusi raitiolinja, joka korvaisi nykyiset bussilinjat 14 ja 18. Bussilinja 39 jäisi nykyiselle reitilleen. Linjan päätepysäkki sijaitsisi Munkkivuoressa Raumantien länsipäässä, Ulvilanpuistossa. Raitiolinjan reitti kulkisi Raumantietä Munkkivuoren ostoskeskuksen ohitse Ulvilantielle ja siitä edelleen Turunväylän poikki Munkkiniemen puolelle Laajalahdentielle. Helsingin kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen suunnitelmissa on Hakamäentien ja Turunväylän yhdistäminen tunnelilla, jolloin Turunväylän itäisin pää muuttuisi kaduksi. Tämän vuoksi raitiotien on mahdollista kulkea Munkkivuoresta Munkkiniemeen ilman siltaratkaisuita.

Munkkiniemessä raitiolinja yhdistyisi Munkkiniemen nykyiseen raitiotiehen Laajalahdenaukiolla ja kulkisi Munkkiniemestä Meilahteen. Meilahdesta raitiolinja jatkaisi etelään Topeliuksenkadun ja Runeberginkadun kautta Kamppiin. Kampin eteläpuolella linja jatkuisi Fredrikinkatua aina Eiraan saakka. Raitiolinja 4 säilyisi suunnitelmassa ennallaan.

Liikenteen vuorovälit Munkkivuoren raitiolinjalla olisivat maanantaista lauantaihin 10 minuuttia läpi päivän ja sunnuntaisin 12 minuuttia. Raitiolinja kulkisi suuren osan matkastaan muusta liikenteestä erotetuilla kaistoillaan.

Talinrannan ja Munkkivuoren ostoskeskuksen välillä liikennöitäisiin raitiolinjan vuorovälein kulkevaa syöttöbussia, josta vaihtaminen raitiolinjalle käy Munkkivuoren ostoskeskuksella helposti samaa pysäkkiä käyttäen.

Munkkiniemen ja Munkkivuoren asukkailla ja alueella työskentelevillä oli mahdollisuus osallistua linjausvaihtoehtojen suunnitteluun. Linjausvaihtoehdoista kerättiin kannanottoja Internetissä karttapalautepalvelussa. Palautetta saatiin kaikkiaan lähes 700 kävijältä ja yksittäisiä palautteita annettiin reilu 4000 kappaletta. Lisäksi suunnitelmasta järjestettiin asukastilaisuus Munkkivuodessa toukokuussa 2012. Tilaisuuteen osallistui satakunta asukasta.

Kartta Munkkivuoren joukkoliikennelinjoista

Takaisin ylös