Liikennöintisuunnitelma 2019-2020

HSL:n hallitus hyväksyi Liikennöintisuunnitelman 2019–2020

HSL:n hallitus hyväksyi Liikennöintisuunnitelman 2019–2020 kokouksessaan 22.1.2019. Hallituksen päätös.

Tutustu raporttiin:  Liikennöintisuunnitelma 2019–2020

Lue lisää tiedotteesta.

HSL laatii vuosittain liikennöintisuunnitelman, jossa esitellään seuraavan vuoden aikana tehtävät liikennöintimuutokset. Suunnitelma kattaa bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteen. Liikennöintisuunnitelmassa 2019–2020 esitetyt muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan joko kesäliikenteen alkaessa 17.6.2019 tai syysliikenteeseen siirryttäessä 12.8.2019. Liikennöintisuunnitelma perustuu HSL:n vuoden 2019 talousarviossa varattuun rahoitukseen sekä vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelmaan. 

HSL keräsi asiakkaiden kommentteja kauden 2019–2020 liikennöintisuunnitelmaluonnoksesta 15.11.–9.12.2018. Liikennöintisuunnitelmaluonnos keräsi yhteensä noin 350 kommenttia. Eniten kommentteja tuli HSL:n nettisivuille, minkä lisäksi palautetta tuli myös sosiaalisen median ja HSL:n palautejärjestelmän kautta. Kaikki palautteet käytiin läpi ja liikennöintisuunnitelmaluonnosta tarkasteltiin vielä kerran niiden valossa. 

 

Tällä sivulla on esitelty Liikennöintisuunnitelma 2019–2020:

Linjojen reitteihin tulevat muutokset on esitetty erillisinä karttoina. Kartat avautuvat karttaohjelmaan, kun klikkaat linkkiä. Tässä ohje karttaohjelman käyttöön.

Metroliikenne

Varaudutaan vastaamaan vyöhykehinnoittelun myötä kasvavaan kysyntään jatkamalla osa Tapiolaan päättyvistä lähdöistä Matinkylään ruuhka-aikoina. 

Raitioliikenne

Linja 2 Olympiaterminaali–Lasipalatsi–Töölö–Länsi-Pasila
Linja 7 Länsiterminaali–Kruununhaka–Sörnäinen (M)–Länsi-Pasila

Pasilan joukkoliikenneterminaalin valmistuessa linjojen 2 ja 7 päätepysäkit siirtyvät Länsi-Pasilasta Pasilan aseman edustalle, missä vaunu vaihtaa linjatunnusta: linjan 2 vaunu jatkaa linjalle 7 ja päinvastoin. Linjan 7 reitti muuttuu Itä-Pasilassa siten, että Pasilan terminaalista Ratamestarinkadulle ajetaan Asemapäällikönkadun kautta. 

Kartta

Katso myös kohta ”Poikkeusjärjestelyt”. 

Lauttaliikenne

Ei suunniteltuja muutoksia.

Lähijunaliikenne

I- ja P-junat

Kehäradalla pidennetään I- ja P-junien liikennöintiaikaa noin tunnilla yöaikaan ja varhaisaamuisin syysliikenteen 2019 alusta alkaen edellyttäen, että lisäyksiin tarvittava ratakapasiteetti myönnetään. Lisäykset parantavat lentoaseman yhteyksiä sekä Vantaan sisäisiä poikittaisyhteyksiä. Kehäradan liikennöinti läpi yön ei kuitenkaan ole matkustajamäärillä perusteltavissa. Radan ja tunnelin huoltoa varten tarvittava liikennekatko yöaikaan on myös varmistettava.

K-juna

K-junille lisätään pysähdykset myös Käpylään, Pukinmäkeen ja Tapanilaan syysliikenteen 2019 alusta alkaen, jolloin K-junat pysähtyvät kaikilla väliasemilla. Samalla linjatunnus N poistuu käytöstä ja nykyiset N-junat muutetaan K-tunnukselle.

K-junien pysähtyminen jokaisella asemalla selkeyttää linjastoa. Pääradalla liikennöi tällöin Helsingin ja Keravan välillä selkeästi vain isommilla asemilla (Pasila, Tikkurila, Kerava) pysähtyvät nopeat lähijunat (D,R,Z) ja kaupunkiraiteita käyttävät junat (I,P,K,T) pysähtyvät kaikilla väliasemilla.
Palvelutaso Käpylässä, Pukinmäessä ja Tapanilassa paranee merkittävästi, kun junaliikenteen vuoroväli arkisin läpi päivän tihenee 10 minuutista 5 minuuttiin. Pukinmäki on myös vaihtopaikka lähijunien ja Kehä I:n kautta kulkevan bussiliikenteen välillä, joten vaihtoyhteyksien käytettävyys paranee. Pysähtymiskäyttäytymisen yhtenäistäminen helpottaa myös toimintaa junaliikenteen häiriötilanteissa.

K-junien lisäpysähdysten vaikutus ajoaikaan on vähäinen, enintään noin kaksi minuuttia. Junien liikennöinti kokonaan Sm5-kalustolla on lyhentänyt ajoaikoja. K-junilla ei asemien ohituksia pysähtymättä voida kuitenkaan täysimääräisesti hyödyntää, koska samoja raiteita käyttävät I- ja P-junat pysähtyvät jokaisella asemalla ja vuoroväli on tiheä.

Bussiliikenne

Runkolinjat

Linja 58/500 Itäkeskus(M)–Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Munkkiniemi–Munkkivuori
Linja 551/510 Herttoniemi(M)–Pasila–Meilahti–Munkkiniemi–Tapiola–Westendinasema

Runkolinja 500 korvaa Helsingin sisäisen linjan 58 ja runkolinja 510 korvaa seutulinjan 551 syysliikenteen alkaessa elokuussa 2019. Runkobussilinjoja nopeutetaan useilla toimilla, joiden yhteisvaikutuksella saadaan liikennöinnistä nopeampaa ja täsmällisempää. Runkolinjoilla on käytössä avorahastus, jolloin sallitaan kyytiin nouseminen myös keskiovesta. Pysäkkiväliä harvennetaan paikoin, runkolinjoilla tavoiteltava pysäkkiväli on keskimäärin noin 600 metriä.

Molempien runkolinjojen vuoroväli on ruuhka-aikana 6 minuuttia, arjen päiväliikenteessä 12 minuuttia, lauantaisin 15 minuuttia, sunnuntaisin 20 minuuttia ja iltaisin 15–20 minuuttia.

Runkolinjat siirtyvät kulkemaan Aleksis Kiven katua pitkin syksyn 2019 aikana, kun Pasilan aseman edustan joukkoliikenneterminaali otetaan käyttöön. Tapiolan ja Otaniemen välisen ajoyhteyden säilyminen mahdollistaa linjan 510 ajamisen Tapiolan terminaalin kautta Westendinasemalle.

Kartta (runkolinja 500)
Kartta (runkolinja 510)

Muut bussilinjat

Linja 21 Eira–Ruoholahti (M)–Lauttasaari (M)–Vattuniemi 
Linja 21B Lauttasaari (M)–Vattuniemi

Varaudutaan lisäämään ruuhka-ajan tarjontaa linjalle 21/21B syksystä 2019 alkaen Vattuniemen ja Lauttasaaren metroaseman välisen osuuden suuren kuormituksen takia. 

Linja 55 Rautatientori–Merihaka–Kalasatama (M)–Toukola–Koskela

Linjan vuoroväliä tihennetään 15 minuutista 12-13 minuuttiin lisäämällä yksi auto arkipäivien ruuhkaliikenteeseen syksyllä 2018 tehdyn reittimuutoksen kasvattamien matkustajamäärien vuoksi. Samalla linjan lauantain vuoroväli harvennetaan 15 minuutista 20 minuuttiin, jolloin linjat 55 ja 56 voidaan tahdistaa Hermannin rantatiellä.

Linja 56 Kalasatama (M)–Käpylä–Metsälä–Kannelmäki

Linjan vuoroväliä tihennetään ruuhka-aikoina 15 minuutista 12 minuuttiin sekä päivällä ja alkuillasta 20 minuutista 15 minuuttiin. Linjalla aloitetaan myös viikonloppuliikenne Kalasataman ja Redin yhteyksien parantamiseksi.

Linja 57 Kontula–Käpylä–Munkkiniemi

Varaudutaan lisäämään linjalle syksystä 2019 alkaen yksi auto arkiliikenteeseen. Linjan vuoroväliä tihennetään ruuhka-aikoina 7-8 minuuttiin ja päivällä 20 minuutista 15 minuuttiin.

Linja 50 Sompasaari–Kalasatama(M)–Pasila–Ilmala–Maunula
Linja 59 Sompasaari–Kalasatama(M)–Pasila–Pajamäki

Linjojen 50 ja 59 päätepysäkki siirretään Sörnäistenniemen alueelta Sompasaareen syksyllä 2019, kun alueelle muuttaa asukkaita ja sinne saadaan käyttöön kääntöpaikka. 

Kartta

Linja 61 Rautatientori–Pukinmäki–Siltamäki
Linja 61T Rautatientori–Pukinmäki–Tapaninkylä
Linja 61N Rautatientori–Pukinmäki–Töyrynummi

Muutetaan linjan 61(T) reitti kulkemaan Pukinmäessä Pukinmäenkaaren ja Kenttätien kautta syysliikenteen alusta lähtien koulumatkayhteystarpeiden takia. Yölinja 61N siirretään ajamaan Töyrynummen suuntaan reittiä Eskolantie–Kenttätie–Pukinmäenkaari–Karhusuontie–Kirkonkyläntie–Peltokyläntie ja Rautatientorin suuntaan reittiä Tapaninkyläntie–Kirkonkyläntie–Karhusuontie–Pukinmäenkaari–Kenttätie–Eskolantie. Linjan 61N reittimuutoksella yhtenäistetään linjan 61 päivä- ja yöliikenteen reittejä. Kirkonkyläntielle on yöaikaan yhteys Helsingin keskustasta edelleen myös linjoilla 73N ja 79N.

Pukinmäenkaarelle toteutetaan uusi pysäkkipari korvaamaan Karhusuontiellä olevaa reitiltä poistuvaa pysäkkiparia 3191/3192 Pukinmäenkaari. 

Kartta

Linja 69 Kamppi–Pasila–Käpylä–Pukinmäki–Malmi–Jakomäki
Linja 70 Kamppi–Viikki–Pihlajamäki–Pukinmäki–Malmi

Linjojen 69 ja 70 kesäliikenteen ruuhka-ajan vuoroväli tihennetään noin 15–20 minuutista 15 minuuttiin. 

Linjat 84 ja 88 Herttoniemi–Gunillankallio/Kaitalahti

Lisätään syysliikenteen alkaessa linjojen 84 ja 88 tarjontaa vastaamaan Kruunuvuorenrannan kasvaviin asukasmääriin. Kysynnän edellyttäessä muutoksia voidaan tehdä jo aiemminkin. Ruuhka-aikojen vuorovälit linjojen kesken tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Linjan 84 vuoroväli iltaisin ja sunnuntaisin tihennetään 20 minuutista 15 minuuttiin. Linjan 88 päiväliikenteen vuoroväli tihennetään arkisin ja lauantaisin 20 minuutista 10 minuuttiin. Iltaisin ja sunnuntaisin vuoroväli tihenee 20 minuutista 15 minuuttiin.

Linja 506 Myllypuro–Viikki–Pasila–Meilahti

Linjan 506 kesäliikenteen ruuhka-ajan vuoroväli tihennetään noin 15–20 minuutista 15 minuuttiin.

Linja 544 Leppävaara–Nihtisilta–Soukka–Kivenlahti

Linjan 544 talviliikenteen vuoroväli tihennetään syysliikenteen alusta 20 minuutista 15 minuuttiin.

Linja 573 Aviapolis–Ylästö–Vantaankoski

Koululaislinja 573 lakkautetaan syysliikenteen alusta alkaen Ylästön koulun laajennuksen valmistuessa. 

Linja 616 Hakaniemi–Tammisto–Kivistö
Linja 617 Hakaniemi–Aviapolis–Lentoasema
Linja 621 Hakaniemi–Tammisto–Aviapolis–Kylmäoja
Linja 622 Hakaniemi–Kylmäoja
Linja 623 Hakaniemi–Ruskeasanta–Simonkylä–Leinelä–Peijas
Linja 633 Rautatientori–Korso–Kerava

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman käyttöönoton yhteydessä syysliikenteen alkaessa 2019 toteutetaan muutoksia myös Ruskeasannan, Aviapoliksen ja Tammiston aluetta palveleviin Tuusulanväylän seutulinjoihin. HSL:n hallitus hyväksyi Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman 25.5.2018 (§ 68). 

Lisätietoa Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelmasta: 

Suunnitelma hsl.fi:ssä
Suunnitelmaraportti

Nykyisten linjojen 621 ja 622 liikennöinti loppuu, ja ne korvataan linjan 633 uudella reitillä Hakaniemi–Ruskeasanta–Ilola–Korso. Reitti kulkee Ilolasta Tuusulan puolelle Jusslaan Epinkoskentien ja Pakkasraitin kautta. Linjaa 633 liikennöidään arkisin n. klo 5–23. Linjaa 633 liikennöidään ruuhka-aikoina 20 minuutin välein ja muina aikoina tunnin välein. Ruskeasannan yhteyksiä palvelee myös linja 643, joka liikennöi arkisin Hakaniemestä Hyrylään. Samassa yhteydessä linjan 623 reittiä hieman nopeutetaan siten, että bussi ajaa Tuusulanväylältä Läntistä Valkoisenlähteentietä Koivukyläntielle. Linjaa 623 liikennöidään ruuhka-aikoina 20 minuutin välein, arkisin keskellä päivää 30 minuutin välein sekä illalla ja viikonloppuisin tunnin välein. Iltaisin ja viikonloppuisin bussi ajaa vanhaa reittiään Ruskeasannan kautta tunnuksella 623K. Ruuhka-aikoina Hakaniemen ja Peijaksen väliä ajavat B-vuorot lakkautetaan. 

Linjan 621 poistuminen korvataan Tammiston ja Aviapoliksen alueella linjojen 616 ja 617 lähtöjä lisäämällä sekä linjan 617 reittimuutoksella. Linjan 617 uusi reitti kulkee Vantaanportista Äyritien ja Perintötien kautta Tikkurilantielle, jolloin reitti palvelee Äyritien ympäristön työpaikka-aluetta. Sekä linjaa 616 että linjaa 617 liikennöidään aamun ja iltapäivän vilkkaimpaan ruuhka-aikaan 20 minuutin välein. Ruuhka-ajan laidoilla vuoroväli on kummallakin linjalla noin 30 minuuttia. Linjalta 621 poistuvalle reittiosuudelle Ilmakehältä Ruskeasantaan ei järjestetä vähäisen kysynnän takia korvaavaa yhteyttä Helsingin suuntaan. Alueella liikennöivät jatkossakin linjat 574 ja 576, jotka tarjoavat liityntäyhteyksiä muun muassa Aviapoliksen, Tikkurilan ja Leinelän asemille. Tullimiehentien kautta ei jatkossa liikennöidä mitään linjaa, koska alueella on tehty vain noin kymmenen nousua päivässä, ja korvaavat tiheämmät yhteydet (linjat 623, 633 ja 643) ovat kävelyetäisyydellä Tuusulanväylän Ruskeasannan liittymässä. Ruskeasannan hautausmaan pysäkeiltä ei ole ollut käytännössä lainkaan nousuja linjalle 621. 

Kartta (linja 617)

Linjat 785–788 Rautatientori–Nikkilä

Nikkilässä tulee muutoksia bussireitteihin Nikkilän linja-autoaseman poistuessa käytöstä syysliikenteen alussa 2019. Linjan 785 päätepysäkki siirtyy Itäiseen Jokipuistoon. Linjojen 786, 787 ja 788 ajantasauspysäkit sijaitsevat syksystä 2019 alkaen Nikkilän uudessa bussiterminaalissa Isolla Kylätiellä, ja linjat eivät enää poikkea Nikkilän vanhalla linja-autoasemalla. Linjat 786 ja 787 siirtyvät kulkemaan suoraan Pornaistentietä pitkin.

Kartta (linja 785)
Kartta (linja 786)
Kartta (linja 787)
Kartta (linja 788)

Linja 982 Nikkilä–Neulasniitty–Talma
Linja 985 Nikkilä–Talma–Keravan asema

Linjan 985 tarjontaa lisätään syksystä 2019 alkaen siten, että vuoroväli on arkisin läpi päivän 30 minuuttia ja viikonloppuisin 60 minuuttia. Linjan 982 liikennöintiaikaa laajennetaan lisäämällä lähtöjä ruuhkan laitaan siten, että linja liikennöi noin klo 7–10 ja 13–16, jolloin linjan 985 K-reitti Neulasniityn kautta voidaan lakkauttaa.

Nikkilässä tulee muutoksia bussireitteihin, kun Nikkilän linja-autoasema poistuu käytöstä syysliikenteen alussa 2019. Linjan 982 päätepysäkki siirtyy Nikkilän terminaaliin. Linjan 985 päätepysäkki siirtyy Itäiseen Jokipuistoon.

Kartta (linja 982)
Kartta (linja 985)

Linja 986 Nikkilä–Etelä-Paippinen–Järvenpää
Linja 987 Nikkilä–Pornainen–Järvenpää

Nikkilässä tulee muutoksia bussireitteihin Nikkilän linja-autoaseman poistuessa käytöstä syysliikenteen alussa 2019. Linjat 986 ja 987 eivät enää poikkea Nikkilän vanhalla linja-autoasemalla ja siirtyvät kulkemaan suoraan Pornaistentietä pitkin.

Kartta (linja 986)
Kartta (linja 987)

Linjat 841, 842 ja 843 Itäkeskus–Söderkulla–Nikkilä / Eriksnäs / Kalkkiranta
Linja 995 Söderkulla–Kalkkiranta

Linjojen 841 ja 991 tarjonta yhdistetään syysliikenteen 2019 alussa siten, että Itäkeskukseen liikennöivän linjan 841 reittiä jatketaan Söderkullasta Nikkilään ja perustetaan uusi linja 842 Itäkeskus–Söderkulla–Eriksnäs. Linja 991 lakkautetaan. Lauantaisin uusi linja 843 Itäkeskus-Söderkulla-Kalkkiranta korvaa linjan 995 palvelun.
 
Linjoja 841 ja 842 liikennöidään arkisin läpi päivän 60 minuutin välein, jolloin vuoroväli osuudella Itäkeskus-Söderkulla on 30 minuuttia. Lauantaisin liikennöidään päiväliikenteessä 60 minuutin vuorovälillä linjaa 841 ja 120 minuutin vuorovälillä linjoja 842 ja 843, jolloin vuoroväli osuudella Itäkeskus-Söderkulla on 30 minuuttia. Sunnuntaisin ja iltaisin liikennöidään 120 minuutin välein linjoja 841 ja 842, jolloin vuoroväli osuudella Itäkeskus-Söderkulla on 60 minuuttia.

Yölinja 841N alkaa Söderkullassa poiketa Pähkinälehdossa ja siirtyy Nikkilässä kulkemaan Pornaistentietä pitkin.

Kartta (linja 841)
Kartta (linja 841N)
Kartta (linja 842)
Kartta (linja 843)

Linja 993 Söderkulla–Box–Gesterby–Nikkilä

Nikkilässä toteutetaan kiertoliittymä Nikkiläntien ja Martinkyläntien/Brobölentien liittymään. Linjan 993 bussit voivat syysliikenteen 2019 alusta alkaen kääntyä kiertoliittymässä, jolloin kaikki vuorot kulkevat samaa reittiä Nikkilän terminaalin kautta. 

Kartta

Lähibussit

Linja 701 Viikki–Pihlajamäki–Malmi–Suutarila–Siltamäki
Linja 702 Jakomäki–Puistola–Malmi–Savela

Lähibussilinjojen 701 ja 702 reitteihin tehdään pieniä muutoksia asiakastoiveiden ja nousijamäärien perusteella kesäliikenteen 2019 alusta lähtien. 

Linjalta 701 poistuu Pihlajamäestä Graniittitien reittiosuus vähäisten nousijamäärien takia. Graniittitie sijaitsee linjan Pihlajamäessä tekemistä pistoista kaikkein lähimpänä ostoskeskusta ja terveysasemaa, joten potentiaalista kysyntää lähibussipalvelulle on vähän. Siltamäessä linjalta 701 poistuu Jousimiehentie pisto Siltamäkeen saavuttaessa, mutta pisto säilyy Siltamäestä lähdettäessä. Malmin suunnasta Jousimiehentielle on edelleen mahdollista matkustaa Suutarilan palvelukeskuksen päätepysäkin kautta lukuun ottamatta päivän viimeistä lähtöä. Viikistä lähdettäessä linjan 701 reitti siirtyy kulkemaan Tilanhoitajankaaren, Maakaaren ja Talonpojantien kautta, jolloin linja palvelee paremmin Latokartanon alueen asukkaiden matkoja muun muassa Pihlajamäen terveysasemalle. Malmin suunnasta tultaessa uudelle reittiosuudelle voi matkustaa Viikin päätepysäkin kautta lukuun ottamatta päivän viimeistä lähtöä. 

Linjan 702 reitiltä poistuu käynti Alppikylässä vähäisten nousijamäärien takia. Alppikylästä on vaihdoton yhteys linjalla 69 Malmin keskustaan ja sairaalalle. Puistolassa linjan reitti poistuu Puistolantanhuan, Raidepolun ja Alankotien reittiosuudelta, missä nousuja on ollut erittäin vähän. Linjan reitti siirtyy kulkemaan radan länsipuolta, jolloin kävelymatka Puistolan terveysasemalle lyhenee. Heikinlaaksossa linjan reitti muutetaan kulkemaan aiemman lähibussilinjan 705 reitin mukaisesti Vanhan Porvoontien, Kirsitien, Nummitien ja Maamiehentien kautta. 

Lähibussilinjoja 701 ja 702 liikennöidään edelleen arkisin n. klo 7.30–16 tunnin vuorovälillä. 

Kartta

Linja 802 Itäkeskus(M)–Roihuvuori–Herttoniemi–Yliskylä–Jollas

Lähibussilinjalle 802 syksyllä 2017 lisätty Orisaarentien pisto poistetaan vähäisten käyttäjämäärien vuoksi 2019 kesäliikenteen alussa.
 
Borgströminmäen katuverkon ja rakennustöiden valmistuttua linjalle lisätään molemmissa suunnissa asiakkaiden toivoma pisto Föglönkujalle, ja linjalta poistetaan Hevossalmentien ja Laajasalontien lenkki, jolla nousijamäärät ovat olleet erittäin vähäisiä. Muutos pyritään toteuttamaan liikennöintikauden 2019–2020 aikana ja muutosajankohta tarkentuu alueen rakennustöiden edetessä. 

Kartta

Jo aiemmin hyväksyttyihin linjastosuunnitelmiin liittyvät muutokset

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman vaikutukset linjastoon:

Pohjois-Espoon ja Leppävaaran bussilinjasto muuttuu Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman mukaiseksi syysliikenteen 2019 alussa. HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman 27.3.2018 (§ 41).

Lisätietoa Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelmasta: 

Suunnitelma hsl.fi:ssä
Suunnitelmaraportti

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman vaikutukset linjastoon:

Tuusulan ja Keravan bussilinjasto muuttuu Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman mukaiseksi syysliikenteen 2019 alussa. HSL:n hallitus hyväksyi linjastosuunnitelman 25.5.2018 (§ 68). 

Lisätietoa Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelmasta: 

Suunnitelma hsl.fi:ssä
Suunnitelmaraportti

Merkittävät poikkeusjärjestelyt

Raide-Jokerin rakentamisen aikaiset poikkeusliikennejärjestelyt

Raide-Jokerin rakentamisen aikaiset järjestelyt aiheuttavat tämän hetkisen tiedon mukaan viivästyksiä ja poikkeusreittejä runkolinjan 550 lisäksi useille muille linjoille. Viivästykset ja poikkeusreitit tarkentuvat rakentamisen suunnittelun edetessä.

Hämeentien perusparannus

Sörnäisten kautta kulkevat raitiolinjat 1, 6/T, 7 ja 8 liikennöivät poikkeusreittejä Hämeentien perusparannustyön sekä Sörnäisten metroaseman kannen peruskorjauksen aikana.

Vuoden 2019 loppuun asti kestävässä poikkeusjärjestelyjen ensimmäisessä vaiheessa raitioliikenne Sörnäisiin on estynyt. Linjat 1 ja 8 kulkevat Helsinginkadulta Läntistä Brahenkatua ja Sturenkatua omille reiteilleen. Linjat 6 ja 7 ajavat Hakaniemestä Kallion läpi Läntiselle Brahenkadulle, Sturenkadulle ja lopulta omille reiteilleen. Vaiheen I poikkeusreitit on esitetty alla olevissa kartoissa.

Vuoden 2020 alussa raitiolinjat palaavat Sörnäisiin Helsinginkadun kiskoyhteyden valmistuessa. Tällöin linjat 1 ja 8 palaavat normaalireiteilleen. Linjat 6/T ja 7 kulkevat Hakaniemestä poikkeusreittiä Kallion läpi Helsinginkadulle, jota pitkin Sörnäisiin ja normaalireiteilleen. Linjojen 6/T ja 7 vaiheen 2 poikkeusreitit on esitetty alla. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa elokuulle 2020.

Kartta

Hämeentien bussiliikenne pyritään liikennöimään rakennustöiden ajan normaalisti. Rakennustyöt voivat kuitenkin hieman hidastaa bussiliikennettä. Lisäksi Haapaniemen ja Sörnäisten pysäkkien paikat saattavat rakennustöiden aikana väliaikaisesti siirtyä. 

Pasilansillan joukkoliikenneterminaali

Raitiolinjojen 2 ja 7 päätepysäkki siirtyy Länsi-Pasilasta Pasilansillan uuteen joukkoliikenneterminaaliin terminaalin valmistuessa. Joukkoliikenneterminaalin rakennustöiden aikana kesällä 2019 linjat 2 ja 7 liikennöivät poikkeusreiteillä, jotka tarkentuvat myöhemmin. Myös linjalla 9 on todennäköisesti tarve lyhytkestoisemmalle poikkeusjärjestelylle. 

Takaisin ylös

Kommentit

Liikennöintisuunnitelman 2019–2020 kommentointi päättyi sunnuntaina 9. joulukuuta. Saimme yhteensä noin 350 kommenttia. Kiitos kaikille ahkerasta kommentoinnista!

Tulevatko seuraavan liikennöintikauden 2019-2020 suoritteet näkyviin tälle sivulle? Aiemmin ne on listattu liikennöintisuunnitelmaan.

Linjaa 841, väli Itäkeskus - Söderkulla on vuorovälejä lisättävä. Todella huonosti toimii vaihto metroon kun joutuu lähes aina puoli tuntia odottamaan bussia. Sipoon linjat ja bussien tiheys on ollut käsittämättömän huonoa siitä asti kun HSL alkoi liikennettä hoitamaan. Erittäin tyytymättömiä olemme olleet eikä toivoakaan luopua kahdesta autosta, kohta niitä on taloudessa 3 kun tytärkin tulee siihen ikään....

Bra att 841 fortsätter till Nickby.
Tätare bussar från Nickby till Kervo behövs inte, varför finns de med? Slöseri med pengar.
Veckoslutsturer måste finnas direkt till Helsingfors från Nickby. Hela centrum lider om det inte finns det. Långsamt och opålitligt att byta i Kervo.
785och 985 måste också köra via gamla busstation. Eller Nickby Gård, om bussen stannar i Östånåparken blir ju hela östra sidan av Nickby utan bussar och en hel del mänskor bor både på Nickbygård och nära Stora byvägen.

Liikkuminen Lauttasaaren Vattuniemestä on vaikeutunut metron tulon myötä. Matkat Rautatientorille 4km päähän ovat pidentyneet ajallisesti bussi+ metro vaihdosta johtuen. Matkat myös Ruoholahteen n. 2km päähän on pidentyneet ajallisesti, kun bussi kiertää Lauttasaaren metroaseman kautta ja matelee liikennevaloissa ja ruuhka-aikoina busseihin ei välttämättä edes mahdu. Toisaalta myös bussin 21 päätepysäkki Eirassa ei palvele suurinta osaa matkustajista vaan olisi hyvä jos päätepysäkki olisi Kampissa tai Asema-aukiolla. Paras vaihtoehto olisi palauttaa vanha bussilinja 21V, tiedän että käyttäjiä riittäisi!

Liikennöintisuunnitelman mukaiset lippuhinnat eivät noudata niitä periaatteita,miltä pohjalta lähdettiin liikkeelle.Jos ymmärsin oikein kuntarajat eivät ole ratkaisevia lippujen hintoja määritettäessä,vaan periaate on,että etäisyys Helsingin keskustasta määrittelee lippujen hinnat.Nyt ei kuitenkaan ole noudatettu sitä periaatetta mitä asiakkaille/matkustajille on annettu ymmärtää.10-20 km Helsingin keskustasta sijaitseville alueille on eri hinnat.Esim. 14 tai 17 km Helsingin keskustasta sijaitseville alueille (Myyrmäki ja Vantaankoski) on eri hinta kuin 16 km Helsingin keskustasta sijaitsevalle alueelle (Tikkurila).Nämä kaikki on tuon sektorin,10-20 km Helsingin keskustasta, keskialueella eikä suinkaan sektoreiden rajapinnassa.Tällöin ei ole loogista eikä oikeudenmukaista vedota siihen,että "ainahan raja menee jossakin".Samalla sektorilla sijaitseville alueille/liikennöintipaikoille pitää olla yhtenäinen ja oikeudenmukainen hinta.Mistä on kysymys tässä uudessa hinnoittelussa?Ensin päätetään,että nyt tehdään näin ja sitten suuri osa ihmisistä joutuu toteamaan,että eihän nämä uudistuksen edut heitä koske.Ehkä ajatellaan,että ei ne ihmiset mitään huomaa,vaikka suunnittelijat/päättäjät eivät toimi sen mukaisesti kuin ovat antaneet ymmärtää toimivansa.

Linjat 785 - 788 ovat uudistusten jälkeen kaukana Kartanon alueen asukkailta, tähän pitää saada muutos!

Muut bussilinjat

Linja 21 Eira–Ruoholahti (M)–Lauttasaari (M)–Vattuniemi
Linja 21B Lauttasaari (M)–Vattuniemi

Varaudutaan lisäämään ruuhka-ajan tarjontaa linjalle 21/21B syksystä 2019 alkaen Vattuniemen ja Lauttasaaren metroaseman välisen osuuden suuren kuormituksen takia.

Lauttasaaresta tulee lisätä suora linja keskustaan tai yllä olevan linjan reitti tulee muuttaa rautatien torille.

Olen samaa mieltä käyttäjän 4980660048 kanssa linjasta 114. Se on 5 minuttia hitaampi (Tapiolaan) kuin vanha 110, ja on näin heikentänyt yhteyksiä Kilosta Tapiolaan merkittävästi. Vanha 110 myös kulki WeeGee-talon edestä, eli kahden lukion ja koulun vierestä, vielä samalta pysäkiltä kuin entiset 15 ja 18 (nykyään 548).

Typerää lisälenkkiä Urheilupuistossa perusteltiin mm. lisäämällä "suora" yhteys Leppävaaran ja Urheilupuiston välille. En usko, että kukaan kulkee tätä väliä 114:lla, vaan metrolla ja bussilla 550 tai 555. Näiden vuoroväli kun on noin kolme kertaa tiheämpi ja matka-aika sama. Tietysti ikä-ihmiset ja liikuntarajoitteiset arvostavat vaihdotonta yhteyttä, mutta he eivät ole kuitenkaan Urheilupuiston tärkein kohderyhmä...

Jos halutaan Leppävaarasta Urheilupuistoon suora yhteys, perustetaan sitten linja joka kulkee nopeaa Turveradantietä, eikä hidasteta Kilosta Tapiolaan kulkevien matkaa turhaa. Nykyään Nihtisillanportin (joka on merkittävä vaihtoasema) kulkee vain yksi bussi suoraan Tapiolaan (548), kun ennen kulki peräti kolme (110, 15, 18). Jos ei haluta perustaa uutta linjaa, niin vaihdetaan sitten 549:n ja 114:n reitit Tapiolan päässä, eli 549 saa tehdä maisemalenkin Urheilupuistossa, kuten oli ennen linjojen 110 ja 109 kanssa.

Ja kun 114 on oikaistu takaisin oikealle vanhan 110:n reitille, voi sen hyvin jatkaa Kamppiin asti, kuten käyttäjä 4980660048 ehdotti.

Tai jos halutaan oikeasti parantaa yhteyksiä Kilosta, mutta myös kauempaa Laaksolahden suunnalta Tapiolaan, kannaattaisi perustaa uusia nopeita linjoja Turveradantielle, kuten jo aikaisemmin ehdotin.

Linja 7 pitäisi jatkossakin kulkea Pasilan terminaalista entistä reittiä Messukeskuksen kautta, koska on tärkeää, että Messukeskuksesta on jatkossakin yhteys myös Mäkelänkadulle ja Sörnäisiin molempiin suuntiin.

Runkolinjoista 500 ja 510 vähintäänkin toisen pitäisi ehdottomasti kulkea suoraan Teollisuuskatua Ratapihantielle Aleksis Kiven kadun sijasta. Teollisuuskadun varrella ja viereisissä kortteleissa Elimäenkadulla on runsaasti työpaikkoja, joita poikittaislinjat palvelevat. Nimenomaan siis suoraan Teollisuuskatua eikä 58:n ja 551:n tämänhetkistä reittiä Jämsänkadun, Kumpulantien, Ratamestarintien ja Asemapäällikönkadun kautta. Parempi olisi, jos molemmat linjat 500 ja 510 kulkisivat suoraan Teollisuuskatua. Linja 50 tai 59 voisi sen sijaan kulkea Aleksis Kiven katua.

Ihmetykseni koskee 321 linjaa (ent. 315) Järvenperä-Elielaukio josta kuuluu linjan lopettaminen!?

Linjan mahdollinen lopettaminen tulee huomattavasti vaikeuttaminen/hidastelemaan henkilöt joiden työpaikat yms ovat esim Vihdintien läheisyydessä. Merkitsee mm. ylimääräisiä vaihtoja, pahimmillaan 3 eri bussia!!

Linja 321 on ainoa suora yhteys Järvenperästä ja Lippajärveltä Helsinkiin. Sitä tulee kyllä ikävä.

Suoria bussilinjoja Espoosta – Helsinkiin- ja takaisin Espooseen!
Nykyinen linja 114 Leppävaarasta Kilon kautta Urheilupuiston metroasemalle on todella kummallinen, koska sen kautta kulkee vain joka toinen metrojuna. Sieltä 114 jatkaa Tapiolaan, mikä on sen päätepysäkki. Työpäivinä ajan tuhlaaminen vaihtoihin on turhauttavan tuntuista. Houkutus on suuri ottaa käyttöön oman auto, jolla koko alle 20km taittuu ruuhka-aikanakin useasti reippaasti alle 30 min.
Nykyisin Kilosta Tapiolaan kuluu niin paljon aikaa, että bussin 110 aikaan oltiin jo pitkällä Länsiväylällä menossa kohti Helsinkiä. 110 tai 110T:n aikaan julkinenpalvelu toimi, ei enää metron tultua, vaihtoihin menee liikaa aikaa, vaihto-oikeus bussista toiseen on liian lyhyt. Liityntälinjan 114 vuoroväliä ei ole tihennetty suhteessa entiseen bussiin 110 ja 110T. Mitä auttaa metron tiheä kulku (10 min), jos liityntäbussit kulkevat oleellisesti harvemmin? Palauttakaa linjat 110 ja 110T Lauttasaaren kautta. Siinä voisi vapaasti valita, meneekö metrolla vai bussilla Espoosta Helsinkiin ja takaisin!
Vaihtoihin todella turhautunut!

Kartanon alueelle Nikkilään täytyy saada jatkossakin toimiva bussiyhteys, matka-ajat muuttuvat merkittävästi jos lähin pysäkki on vasta Pornaistentiellä, ja esim. lapsia viedessä/hakiessa päiväkodista (Kartanon päiväkoti) on moni työssäkäyvä pulassa ilman pysäkkiä Paippistentiellä.

Samaa mieltä! Lisäksi se että Kartanon alueelta kulkisi bussi, lisäisi sisäisen liikenteen sujuvuutta ja vähentäisi yksityisautoilua. Kävellen kartanon alueelta jäähallille, kouluille, kirjastoon, kauppaan jne on sen verran matkaa, että auto on kätevämpi. Jos läheltä menisi bussi, pääsisi kaiken ikäiset helposti harrastuksiin.

Länsimetron käyttöönoton jälkeen on todella hankalaa matkustaa Helsinkiin Etelä-Espoosta. Suorat bussilinjat Helsinkiin ovat lakkautettuja ja matka-aika on kasvanut huomattavasti. Busseja kulkee vähemmän ja ne pysähtyvät Tapiolaan. Tapiolassa bussipysäkiltä on huomattavan pitkä kävelymatka Metroon. Vaihtoehtoja ei ole. On pakko matkustaa Helsinkiin usean vaihdon kera. Ennen länsimetroa pääsi samalla bussilla koko matkan Helsinkiin asti samalla bussilla.

Ehdotan, että suorat bussiyhteydet palautetaan. Eli bussit jatkavat Tapiolasta Helsinkiin asti, Kamppiin tai muualle Helsingin keskustaan. Tällä ratkaisulla annetaan matkustajille enemmän mahdollisuuksia matkustamiseen ja siitä tulee joustavampaa. Matkustajat voivat päättää: menevätkö suoraan bussilla ilman vaihtoja Helsinkiin vai vaihtavatko Tapiolassa metroon.

Kiitoksia, että kuuntelette matkustajien palautteita!

Uuden liikennesuunnitelman mukaisesti linja 785 muuttuisi niin, että koko pohjoinen puoli Nikkilästä jää reitiltä ajamatta ja linja siirtyisi ajamaan vain terminaalista Itäiseen Jokipuistoon. Kylän keskusta Iso Kyläntiellä sekä Kartanon alue jäisivät linjan ulkopuolelle. Linjan 785 tulee ehdottomasti ajaa esim. reittiä Pornaistentie ja Iso Kyläntie, eli nykyinen reitti laajennettuna Kartanon alueelle. Nyt iso osa kylästä jää julkisen liikennöinnin ulkopuolelle. Eihän tämä ihan oikein näin ole, vai mitä? Jotenkin töihin on päästävä, joten oman auton käyttö on usein välttämätön, paitsi että terminaalissa ei ole riittävästi liityntäpysäköintipaikkoja. Erikoinen tilanne. Tehkää viisaita päätöksiä ja huomioikaa koko kylä, ei vain yhtä aluetta!
Yritin liittää mukaan viestiin kartan, johon olen piirtänyt reittiehdotuksen, mutta ei onnistunut. Lähetän sen mielelläni erikseen.

Hämeentien muutostöiden ja Sörnäisten metroaseman korjaustöiden aiheuttamat raitioliikenteen poikkeusjärjestelyt (ratikat 1 ja 8) heikentävät Sörnäisten alueen (ml. Hermanni) ja Töölön välistä yhteyttä. Tuleeko tälle välille korvaava bussiyhteys?

Linja 992 pitäisi lähteä Nikkilästä Leppätien koulua lähinnä olevalta bussipysäkiltä 14.10 - 14.12. ( samoin kuin bussi lähteeA13.12 - siis 12 yli klo yhden jälkeen ip)että lapset ehtivät vaihtaa sujuvasti 841:een päästäkseen kotiin,
eikä tarvitse odottaa puolta tuntia bussipysäkillä säiden ja liikenteen armoilla .

Aiempina vuosina, vielä viime keväänä tämä asia sujui oikein hyvin.
Nyt vaihtoon tuli tämä kummallinen muutos, eikä kukaan enää huomioinut tätä koululaisten sujuvaa vaihtoa ( kun jo muutenkin koulumatkan teko ottaa aikaa ) .

Voisitteko ottaa lapset paremmin huomioon tässä kohtaa.

Sääli että linja 621 Vantaan Ilolasta loppuu. Se on ollut mukava linja kun on matkustanut kauppakeskus Jumboon tai lähiympäristöön.

Bussi 985 kulkemiselle 30 minuutin välein ehdottomasti peukkua! Uskoisin, että yhteydellä olisi enemmänkin käyttöä jos kulkisi tiheämmin. Sipoosta kulkee nuoria toisen asteen koulutukseen Keravalle. Myös töihin Keravan suuntaan on menijöitä. Tällä hetkellä bussi kulkee järjettömiin aikoihin (juna-aikataulujen mukaan) ja liian harvakseltaan. Esimerkiksi itse käyttäisin mielelläni julkista liikennettä jos yhteydet kulkisi tiheämmin. Suosittelen lämpimästi tähän siirtymistä jo kevään aikaan.
Nikkilässä Kartanon alueen yhteydet huolestuttaa linja-autoaseman siirtyessä terminaaliin Kuntalan eteen. Pystyisikö tälle asialle tekemään jotakin?

Miksi bussin 104 päätepysäkki on Lauttasaari? Westend-Haukilahti alueella moni käyttää nykyisin omaa autoa, koska bussin ja metron yhdistelmä on niin paljon hitaampi kuin aiempi suora bussilinja Kamppiin. Alueen julkista liikennettä voisi parantaa esim. siten, että 104 kulkisi joka toisen vuoron suoraan Länsiväylää pitkin Kampiin ja joka toisen Lauttasaaren kautta Kamppiin.

Linjat 84 ja 88 nytkin ovat jo koko ajan myöhässä. Miten niin, etä toisessa pysäkissä reitin alusta linja 88 on n. 5 min myöhässä koko ajan, nukkuuko toi kuski vai mitä??

785, 985.

Lähtöpisteeksi Nikkilän Kartanonrinne. Palvelisi myös Paippista. Alueella paljon uusia asukkaita, jotka olisivat valmiita käyttämään julkisia, mutta yhteyksien ollessa huonoja, oma auto on parempi vaihtoehto. Alueella mm päiväkoti, joten linja palvelisi myös vanhempia, jotka tuovat kyseiseen päiväkotiin muualta nikkilästä tai olisi kannustimena jättää auto kotiin.

Linjat 986 ja 987 (ja Nikkilä yleisesti)
Nikkilän pohjoispäähän tarvitaan ehdottomasti bussipysäkkejä. Pysäkkien suhteen Nikkilä on hyvin eriarvoinen, kun linja-autoasema poistuu käytöstä.
Yhteydet pienemmistä kylistä on huonot, joten helsinkiin päästäkseen on ensin esimerkiksi käveltävä 3-5 km Nikkilään. pohjoisen suunnasta linja-autoasema on ollut hyvä kylän laidalla. Linja-autoaseman lähettyvillä on nuorisotalo ja muitakin palveluita, joten tuntuu kohtuuttomalta joutua kävellä kuntalan pysäkille ja jokipuiston lenkki, kun bussit ajavat ohi.
Pornaistentien varteen tarvitaan pysäkki Nikkilään! Mixintien, Kulmakujan tai Jussaksentien kohdalle.

Lisäksi kaikista busseista matalalattiabusseja! 968 ja 987 linjojen paperiaikatauluissa kaikki on merkitty ei- matalalattiabusseiksi. Reittioppaasta tämä ei tule ilmi, osa on ja osa ei,joten lastenrattaiden kanssa hyvin haastavaa suunnitella pääsyä Nikkilään ja takaisin. Ei-matalalattiabusseissa ei ole edes tilaa keskiosassa vaan ovat ns pitkän matkan busseja, ja rattaat täytyy laittaa ruumaan.

Asun Kirkkonummella, Heikkilässä.

Linjastoihin 171, 173 ja 1734 ei ole tehty muutossuunnitelmia, jos oikein ymmärsin.

Olen kutienkin kuullut esitettävän, että jotkut bussilinjat kulkisivat Matinkylään suoraan Kirkkonummen matkakeskuksesta käymättä Heikkilän kautta. Perusteena matkan nopeutuminen.

Tämä nopeutuminen on marginaalista, mutta Heikkilän ja Tolsan välillä bussia käytetään aika paljon, ja ehdotus haittaisi kulkua Heikkilästä Matinkylän metrolle.

Toivon siis nykyisen linjaston reittien jatkumista.

Minusta kuulemiselle annettiin vähän niukasti aikaa, kun syksy on kiireistä aikaa.

Voisiko 633 päätepiste laittaa Korson sijasta Vierumäkeen niin kuin nykyään on 736 päätepiste. Se ei ole bussille kuin pari kilometriä lisää mutta auttaisi Vierumäen suunnan matkustajia jotka on tyystin unohdettu. Sitä kautta tulee muutenkin vähän busseja niin nyt tilanne huononee entisestään.

Keskustasta Katajaharjuun on 5 kilometriä, mutta metro+bussi -matkaan menee helposti 50 minuuttia, sillä bussi 20:n vuoroväli iltaisin on 20 minuuttia. Eivät kaikki voi kävellä tai pyöräillä, eivätkä varsinkaan pimeällä ja liukkaalla. Helsinki kutsuu Lauttasaarta kantakaupungiksi, mutta julkinen liikenne on kuin peräkylässä. Tämä ei todellakaan tue kaupungin strategiaa vähentää yksityisautoilua. Helppo ratkaisu: Bussi 20:n reitti Kampista Katajaharjuun. Ei maksa yhtään enempää kuin nykyinen reitti, mutta ihmiset pääsevät kulkemaan.

Linjan 52 poistumisen johdosta ehdotan että;

Linja 55 jatketaan Koskelasta reitille Käpylä-Käpylän asema-Oulunkylän asema-Oulunkylän urheilupuisto. Tämä yhdistäisi Toukolan, Koskelan ja Oulunkylän ruotsinkieliseen ala asteeseen, urheilupuistoon, Vanhankaupunginkoskeen ja toisi myös Koskelasta yhteyden isoon ruokakauppaan, terveyskeskukseen ja juna-asemaan/raidejokeriin

Linja 56 siirretään kulkemaan Kumpulasta Oulunkylän aseman kautta Käpylän sijasta (terveyskeskusyhteys). Tämä toisi myös nopean yhteyden Kalasatama-kumpula väliltä jokerilinjalle

Sivut