Liikennöintisuunnitelma 2020-2021

HSL laatii vuosittain liikennöintisuunnitelman, jossa esitellään seuraavan vuoden aikana tehtävät liikennöintimuutokset. Suunnitelma kattaa bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteen. HSL kerää nyt asiakkaiden kommentteja kauden 2020–2021 liikennöintisuunnitelmaluonnoksesta. 

Liikennöintisuunnitelmassa 2020–2021 esitetyt muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan joko kesäliikenteen alkaessa 15.6.2020 tai syysliikenteeseen siirryttäessä 10.8.2020. Liikennöintisuunnitelma perustuu HSL:n vuoden 2020 talousarviossa varattuun rahoitukseen. 

Voit antaa palautetta suunnitelmasta kirjoittamalla kommenttisi tämän sivun lopussa olevaan kommenttikenttään. Palautetta voi jättää 8.12.2019 saakka. HSL:n suunnittelijat perehtyvät kommentteihin ja tarkastelevat liikennöintisuunnitelmaa vielä kerran niiden valossa. HSL:n hallitus käsittelee liikennöintisuunnitelmaa kokouksessaan 21. tammikuuta 2020.

Linjojen reitteihin suunnitellut muutokset on esitetty erillisinä karttoina. Kartat avautuvat karttaohjelmaan, kun klikkaat linkkiä. Tässä ohje karttaohjelman käyttöön.

Metroliikenne

Metroliikennettä tihennetään syysliikenteen alusta lähtien arki- ja lauantai-iltaisin n. klo 20–21 siten, että osuuksilla Matinkylä–Tapiola, Itäkeskus–Vuosaari ja Itäkeskus–Mellunmäki liikennöidään 7,5 minuutin vuorovälillä ja runko-osuudella Tapiola–Itäkeskus n. 3,75 minuutin vuorovälillä. 

Sunnuntaiaamuisin metroliikenne käynnistyy syysliikenteestä alkaen hieman nykyistä aiemmin, mikä helpottaa esimerkiksi aikaisia työmatkayhteyksiä sairaaloihin. 

Lisäksi metroliikenteessä varaudutaan jatkamaan osa Tapiolaan päättyvistä lähdöistä Matinkylään ruuhka-aikoina.

Lähijunaliikenne

A-juna

A-junien talviliikenteen lauantain vuoroväli tihenee syksystä 2020 alkaen 20 minuuttiin n. klo 10–19. Myös arkisin A-junia liikennöidään 20 minuutin vuorovälillä klo 19 asti. 

I-, K- ja P-junat

Kehäradan junien talviliikenteen sunnuntain vuoroväliä tihennetään syksystä 2020 alkaen 10 minuuttiin I-junilla n. klo 10–19 ja P-junilla n. klo 11–21. Lisäksi kehäradan junilla ja K-junilla aloitetaan 15 minuutin vuorovälin liikenne sunnuntaisin noin klo 8.30 alkaen. 

Muutoksilla varaudutaan kasvavaan kysyntään ja vuorovälien tihennyksillä vähennetään tarvetta liikennöidä junia kahdella yksiköllä.

U- ja Y-junat

Varaudutaan lisäämään liikenteeseen syksystä 2020 alkaen ma-pe Y-juna Siuntiosta, joka saapuisi Helsinkiin ennen klo 8:aa. Nykyinen Siuntiosta klo 7.20 lähtevä U-juna liikennöisi tällöin Kirkkonummelta lähtien. Muutoksella parannetaan työ- ja opiskelumatkayhteyksiä Siuntiosta.  Lisäksi lisäjuna vähentää tarvetta liikennöidä E- ja U-junia kolmella yksiköllä. Muutos edellyttää kuitenkin, että Väylävirasto myötää ratakapasiteettia uudelle junaparille.

Siuntioon asti kulkeville U-junille otetaan syksystä 2020 alkaen käyttöön linjatunnus X. Muutos selkeyttää linjatunnusten käyttöä, kun Siuntion junaliikenteessä käytetään linjatunnuksia X tai Y, ja U-juna kulkee jatkossa aina vain Kirkkonummelle asti.

Raitioliikenne

Hämeentien perusparannus

Hämeentietä kulkevat raitiolinjat 6, 6T ja 7 liikennöivät Sörnäisiin poikkeusreittejä Kallion läpi Hämeentien sijasta. Linjat palaavat normaalireiteilleen arviolta syksyllä 2020. 

Linja 2 Olympiaterminaali–Kauppatori–Töölö–Pasila
Linja 7 Länsiterminaali–Rautatieasema–Senaatintori–Hakaniemi(–Sörnäinen)–Pasila

Linjojen 2 ja 7 reitit muuttuvat Pasilassa kesäliikenteen alussa ja linjat erotetaan vaunukierroltaan toisistaan. Linjan 7 päätepysäkki siirtyy Pasilan asemalla Ratapihantien puolelle. Linja 2 kiertää Pasilan sillalta Itä-Pasilan vastapäivään. Linjan 2 pohjoinen päätepysäkki on Pasilan sillan joukkoliikenneterminaalissa lännen suuntaan. Muutoksella pyritään varmistamaan linjojen 7 ja 6T toimintavarmuus Länsiterminaalilla Atlantinsillan rakennustöiden aikana.

Kartta

Lauttaliikenne

Ei suunniteltuja muutoksia.

Bussiliikenne

Linja 14X Kamppi–Hernesaari

Liikennöidään linjaa 14X Hernesaaresta Kamppiin kesäliikennekaudella arkiaamuisin linjan 14 tueksi suurten risteilyalusten saapumisajankohtina.

Linja 17/17A Kallio–Eteläsatama–Munkkisaari / Hernesaari

Liikennöidään linjan 17 kesäliikenne kokonaisuudessaan Kalliosta Hernesaareen saakka pidennetyllä A-variantilla. Muutos palvelee Kauppatorin suuntaan kulkevia risteilymatkustajia sekä helpottaa linjan 14 kuormitusta suurten risteilyalusten saapumisajankohtina.

Linja 50 Sompasaari–Kalasatama(M)–Pasila–Ilmala–Maunula

Linjan 50 päätepysäkki siirretään Suursuolta Pirkkolan urheilupuiston kääntöpaikalle. Suursuon alueen asuinkadut soveltuvat huonosti bussiliikenteelle ja linjan päässä on hyvin vähän matkustajia sekä kohtuulliset kävelymatkat Pakilantien pysäkeille. Lähibussilinja 603 jää edelleen palvelemaan Suursuontietä. Päätepysäkin muutos oli tarkoitus toteuttaa jo syysliikenteestä 2018 alkaen, mutta Raide-Jokerin rakentamisen aikaiset järjestelyt ovat viivästyttäneet toteutusta. 

Kartta

Linja 55 Rautatientori–Merihaka–Kalasatama(M)–Toukola–Koskela

Tihennetään vuoden 2021 alusta lähtien linjan 55 talven arkiruuhkan vuoroväliä 12 minuutista 10 minuuttiin sekä sunnuntain vuoroväliä 20 minuutista 15 minuuttiin. 

Linja 88 Herttoniemi–Kaitalahti

Parannetaan linjan 88 tarjontaa Kruunuvuorenrannassa tihentämällä ruuhka-ajan vuoroväliä syksystä 2020 alkaen alueen asukasmäärän kasvun vuoksi.

Linja 118 Tapiola (M)–Niittykumpu (M)–Suurpelto–Espoon keskus–Kauklahti
Linja 118B Tapiola (M)–Niittykumpu (M)–Suurpelto

Linjan 118(B) reitti siirretään kulkemaan Suurpellosta Kuurinniityn ja Suvelan kautta Espoon keskukseen uuden joukkoliikennekadun avauduttua Suurpellon ja Kuurinniityn välille. Samassa yhteydessä linjan 118B reittiä jatketaan Suurpellosta Espoon keskukseen. Linjan 118B jatkaminen Espoon Keskukseen asti edellyttää uusia pysäkkijärjestelyitä Espoon keskuksessa myös linjoilla 235, 243, 244(K) ja 245(A). Linjan 118(B) muutokset parantavat yhteyksiä Espoon keskuksen ja Tapiolan välillä tarjoamalla muun muassa Suvelan ja Tuomarilan alueelta tiheän liityntäyhteyden Niittykummun metroasemalle. 

Muutokset ovat sidoksissa uuden ajoyhteyden valmistumiseen Suurpellon ja Kuurinniityn välille.

Kartta

Linjat 134 ja 136 Matinkylä (M)–Espoon keskus–Tuomarila

Linjojen 134 ja 136 vuoroväliä harvennetaan ruuhka-aikoina 10 minuutista 15 minuuttiin (yhteinen vuoroväli harvenee 5 minuutista 7,5 minuuttiin). Vuorovälin harvennus perustuu linjan 118(B) reittimuutokseen, jonka myötä linja 118(B) tarjoaa yhteyksiä Tuomarilasta ja Suvelasta Espoon keskuksen ja Tapiolan suuntiin 10 minuutin välein arjen ruuhka-aikoina. 

Muutokset ovat sidoksissa uuden ajoyhteyden valmistumiseen Suurpellon ja Kuurinniityn välille.

Linja 173Z Matinkylä (M)–Kirkkonummi–Upinniemi

Varaudutaan parantamaan ruuhka-ajan ulkopuolista palvelutasoa vuoden 2020 syysliikenteen alusta lähtien laajentamalla linjan 173Z liikennöintiä arki-iltaisin kahdella lähtöparilla. 

Linja 224 Leppävaara–Karakallio–Kauniainen–Espoon keskus–Tuomarila

Linjan 224 reitiltä poistetaan nykyisin käytössä oleva pisto Kuurinniittyyn. Reittimuutoksen taustalla on linjan 118(B) reittimuutos, jonka myötä Kuurinniitystä tarjotaan tiheät yhteydet Espoon keskuksen ja Tapiolan suuntiin. 

Muutokset ovat sidoksissa uuden ajoyhteyden valmistumiseen Suurpellon ja Kuurinniityn välille.

Kartta

Linja 243 Espoon keskus–Veikkola

Perustetaan linjalle 243 uusi variantti 243V, joka ei tee pistoa Kolmirantaan, vaan ajaa suoraan Nupurintietä. Syynä Kolmirannan joukkoliikennepalvelun harventamiselle ovat vähäiset matkustajamäärät sekä Kolmirannantien kapea katuosuus, joka ei mahdollista bussien kohtaamista. V-vuoroja ajetaan arkisin, jolloin linjojen 243 ja 243V yhteinen vuoroväli on n. 30 min. 

Kartta

Linja 437 Martinlaakso–Perusmäki

Nykyisin arkipäivien ruuhka-aikoina liikennöivän linjan 437 liikennöintiaikaa laajennetaan syysliikenteestä alkaen maanantaista lauantaihin klo 6–21. Muutoksella parannetaan Perusmäen ja Niipperin uusien asuinalueiden palvelutasoa sekä niiden yhteyksiä kehäradalle.

Linja 562 Mellunmäki–Tikkurila–Aviapolis

Tihennetään syysliikenteestä alkaen linjan 562 sunnuntailiikenteen vuoroväliä 15 minuutista 10 minuuttiin n. klo 11–18 kehäradan sunnuntailiikenteen vuorovälin tihentymisen myötä. 

Linja 643 Hakaniemi–Ruskeasanta–Hyrylä

Linjalla 643 aloitetaan lauantai- ja sunnuntailiikenne. Lauantaisin linjaa liikennöidään n. klo 8–21 ja sunnuntaisin n. klo 10–19. Viikonloppuvuorot ajetaan K-reittiä, joka kulkee Ruskeasannassa Simonkyläntien, Laaksotien ja Koivukylänväylän kautta. Ajoajan salliessa tarvittaessa myös joitakin arkilähtöjä voidaan siirtää K-reitille. Uudet vuorot parantavat esimerkiksi työmatkayhteyksiä Hyrylän ja Jumbon välillä sekä helpottavat liikkumista Hyrylän ja Ruskeasannan suunnalta Helsingin itäiseen kantakaupunkiin. 

Kartta

Linja 842 Itäkeskus (M)–Söderkulla–Eriksnäs

Linjan 842 (Itäkeskus-Söderkulla-Eriksnäs) muutetaan kulkemaan Uudelta Porvoontieltä Eriksnäsintielle uutta Työpaikkakatua pitkin. Reittimuutoksen jälkeen linja palvelee paremmin uutta työpaikka-aluetta. 

Kartta
 
Linja 963 Kerava–Rykmentinpuisto–Hyrylä(–Paijala)
Linja 964B Hyrylä–Paijala
Linja 971 Kivistö–Myllykylä–Riihikallio–Hyrylä–Kerava

Tuusulan Rykmentinpuistossa järjestetään asuntomessut 10.7.–9.8.2020. Messujen ajan liikennöidään linjaa 963 Keravan asemalta Kulloontien kautta Rykmentinpuiston messualueelle ja edelleen Hyrylän linja-autoasemalle. Linjaa 963 liikennöidään päivittäin asuntomessujen aukioloaikojen mukaisesti n. 10 minuutin vuorovälillä. 

Asuntomessujen päätyttyä ja syysliikenteen alkaessa linjan 963 reitti jatkuu Hyrylän linja-autoasemalta Paijalaan ja samalla reitti siirtyy kulkemaan Keravalla linjan 971 reitin mukaisesti Jaakkolan kautta. Linja parantaa Paijalan alueen joukkoliikennetarjontaa, jossa nykyinen tarjonta jää alle palvelutasomäärityksen. Linjaa liikennöidään arkisin n. klo 5–23 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin n. klo 6–23 tunnin vuorovälillä. Samalla tarkastellaan linjan 964B tarvetta. Linjalla 964B on ajettu arkisin lähtöjä aamulla Paijalasta Hyrylään sekä iltapäivisin ja illalla Hyrylästä Paijalaan. Linjan 964B lähdöt on ajettu linjan 643 busseilla. Paijalan aluetta palvelevat arkisin myös linjan 964 ja linjan 965 K-vuorot. 

Linjan 971 reitti muutetaan kulkemaan Rykmentinpuiston asuntomessualueen kautta syysliikenteen alkaessa. 

Kartta

Linja 972 Korso–Alikerava–Kerava

Parannetaan Alikeravan työpaikka-alueen yhteyksiä tihentämällä linjan 972 vuoroväliä sekä aloittamalla linjalla keskipäivän liikenne. Syysliikenteestä alkaen linjaa 972 liikennöidään arkisin n. klo 6–18 puolen tunnin vuorovälillä. 

Linja 992 Eriksnäs–Söderkulla–Massby–Hindsby–Nikkilä
Linja 994 Söderkulla–Immersby–Gumbostrand

Sipoonlahden koulun Opintien toimipiste poistuu käytöstä, jolloin syysliikenteen 2020 alusta alkaen linjan 994 pisto Opintien terminaaliin voidaan lakkauttaa ja linja 992 tekee piston vain Miilin terminaalissa. Linjat 993, 995 ja 996 jatkavat Opintiellä käymistä, jotta Kaakkois-Sipoosta säilyy yhteys Söderkullan keskustaan. 

Kartta

Merkittävät poikkeusjärjestelyt

Raide-Jokerin rakentamisen aikaiset poikkeusliikennejärjestelyt

Raide-Jokerin rakentamisen aikaiset järjestelyt aiheuttavat tämän hetkisen tiedon mukaan viivästyksiä ja poikkeusreittejä runkolinjan 550 lisäksi useille muille linjoille. Viivästykset ja poikkeusreitit tarkentuvat rakentamisen suunnittelun edetessä.

Hämeentien perusparannus

Sörnäisten kautta kulkevat raitiolinjat 1, 6/T, 7 ja 8 liikennöivät poikkeusreittejä Hämeentien perusparannustyön sekä Sörnäisten metroaseman kannen peruskorjauksen aikana.

Arviolta kevääseen 2020 asti kestävässä poikkeusjärjestelyjen ensimmäisessä vaiheessa raitioliikenne Sörnäisiin on estynyt. Linjat 1 ja 8 kulkevat Helsinginkadulta Läntistä Brahenkatua ja Sturenkatua omille reiteilleen. Linjat 6 ja 7 ajavat Hakaniemestä Kallion läpi Läntiselle Brahenkadulle, Sturenkadulle ja lopulta omille reiteilleen. 

Keväällä 2020 raitiolinjat palaavat Sörnäisiin Helsinginkadun kiskoyhteyden valmistuessa. Tällöin linjat 1 ja 8 palaavat normaalireiteilleen. Linjat 6/6T ja 7 kulkevat Hakaniemestä poikkeusreittiä Kallion läpi Helsinginkadulle, jota pitkin Sörnäisiin ja normaalireiteilleen. Poikkeusjärjestelyt ovat voimassa arviolta syksyyn 2020 asti.

Takaisin ylös

Kommentit

Hei,
HKLn linja 88 tarvitsisi pikaisesti lisäpysäkin Koirasaarentien ja Saaristolaivastonkadun liikenneympyrään. Kruunuvuorenrantaan on jo
muuttanut lukuisasti väkeä ja iäkkäimmille mukulakatureitti Haakoninlahdenkadun pysäkille on melko haastava. Rannalla tuulee ja myrskyt raivoavat ja lastenvaunut tuskin pysyvät pystyssä. Lähipysäkki todella tarpeen.

Ilmainen joukkoliikenne 65 vuotta täyttäneille pitäisi ikääntyvät terveempinä ja liikuntakykyisempinä pidempään, eli säästäisi kaikkien kaupunkien sote-menoja huomastavasti enemmän, mitä HSL menettäisi lipunmyyntitulojaan. Kannattaa panna joku asiantunteva taho laskemaan paljonko menot alenevat, jos ikääntyvä tulee toimeen ilman rollaattoria ja varsinkin ilman pyörätuolia vaikkapa vain vuoden.myöhemmin.kuin nyt.

134/136 vuoroväliä ei saa pidentää. Nyt usein 134 ja 136 bussit kulkevat peräkkäin ja todellinen vuoroväli on turhan pitkä. Paras olisi, kun suora yhteys Helsingin keskustaan palautettaisiin 134/136 -linjojen osalta. Me olemme lisänneet oman auton käyttöä metron käyttööntulon jälkeen, kun suora yhteys Helsinkiin poistui.

Matinkylän metroasemalta lähtevien bussien kulkua nopeuttaa, nyt Länsiväylälle päästäkseen bussi kiertää Ison Omenan ja nököttää useissa liikennevaloissa ennen kuin bussi on päässyt Länsiväylälle asti. Pisimmillään on kestänyt bussin lähdöstä 7 minuuttia, ennen kuin se on päässyt Länsiväylälle laskeutuvalle rampille. Kannattaisi mm miettiä, onko Matinkylän bussiterminaalista lähtevien bussien tarpeen pysähtyä pysäkillä Piispanaukio (E3110), koska se on niin lähellä Matinkylän bussiterminaalia. Myös liikennevaloja pitäisi tuolla bussiterminaali-Länsiväylä reitillä vähentää liikennejärjestelyin

Koska huomioidaan asiakkaiden palautteet suorien Hyrylä-Kamppi-Hyrylä vuorojen lisäämisestä? Vai onko kyseessä ns. väsytystaistelu jossa väki siirtyy pakon edessä muihin linjoihin vaikka ne eivät palvele käyttäjien tarpeita? Muutenkin tuntuu että Linjaa 662 pidetään aavistuksen vakan alla tiedotusasioissa (esim. Hsl tiedotus postin tukilakon aikaan.)

Etelä-Espoosta tarvitaan nopea, luotettava bussiyhteys Meilahteen. Nykyinen runkolinjasto 510 on epäonnistunut. Reitti on niin pitkä, että bussit tulevat Meilahteen miten sattuu ja vuoroväli venyy välillä pitkäksi. Kiemurtelu Otaniemen ja Tapiolan kautta vie aikaa, kun vielä pitää lisäksi vaihtaa toiseen bussiin. Bussin pitäisi kulkea entistä reittiä Westendin asemalta (linja voisi alkaa myös Matinkylän metroasemalta) Keilaniemen kautta Lehtisaareen, ja päätepysäkki voisi olla Meilahdessa, Pasilassa tai Kampissa.

Linjat 500 ja 510 siirrettiin molemmat Teollisuuskadulta Aleksis Kiven kadulle. Se on hidastanut idän suunnasta Pasilan asemalle kulkua. Kiertoreitti vie aikaa, ja bussit mm. seisoo Ratapihantien pysäkillä ennen pysäkille ajoa todella kauan. 50 ja 59 molemmat taas kulkevat edelleen Teollisuuskatua.
Voisiko näistä kaksista rinnakkaispareista toiset (esim. 500 ja 59) kulkea Teollisuuskatua, ja toiset (esim. 510 ja 50) Aleksis Kiven katua? Se palvelisi kumpaakin reittiä tarvitsevia monipuolisemmin.

Pasilan asemalta itään päin nämä kaikki neljä linjaa ajavat aikataulullisesti peräkkäin. Sitten tulee väli kunnes taas kaikki neljä saapuu peräkkäin pysäkille.
Voisiko näitä aikatauluja mitenkään porrastaa, ettei pysäkillä olisi ruuhkaa ja matkustajat pääsisi sujuvammin ilman turhia odotteluita bussin kyytiin? Monet tuntuu matkustavan samaa väliä (Pasila-Kalasatama/Herttoniemi ja päinvastoin), jolloin ei ole väliä kumpaa rinnakkaislinjaa käyttää. 500 ja 510 kulkevat Herttoniemestä suunnilleen tasaisin väliajoin.

Vosikohan Kirkkonummen suunnalta tulevat junat pysähtyä Valimon asemalla? Tämän aseman ympäriläon paljon työpaikkoja ja kun kestäämuutenkin kauan ajallisesti esim. Kauklahdesta Valimolle niin aika tympeä on alkaa vielä vaihtamaan junaa joka sekin on tehty mahdollimman hankalaksi, ettei saman laiturin puolille tule junat vaan täytyy kulkea alikulusta ihan toiseen reunaan ... talvella liukkaat portaan ja ihmismassa tunkee portasiin juoksemaan.

Mahtavaa, että jatkossa Kuurinniitystä tulee pääsemään 118B:llä Tapiolan suuntaan ja metron varrelle. Tämän mahdollistavaa joukkoliikennekadun Kuurinniitty-Suurpelto valmistumista onkin odotettu jo vuosia!

Kirkkonummen/Länsi-Espoon suunnalta Meilahteen/Pasilaan kulkiessa olisi kiva, jos matkan voisi taittaa bussilla ilman metromatkaa Tapiolaan tai Aalto-yliopistolle. Ennen pääsi bussilla Westendiin ja siitä Meilahteen/Pasilaan, nyt on tehtävä metromatka välissä. Voisiko 551 lähteä Tapiolan sijaan Matinkylästä edes osan päivästä?

Uudistus ei ole synonyymi sanalle parannus. Linjat 134/136 tulee ehdottomasti säilyttää ja samoin niiden vuoroväli nykyisessä taajuudessaan. Muussa tapauksessa me Finnoontien varrella asujat jäämme paitsi toimivaa julkista liikennettä. Nopea reitti Finnoonsolmun kautta Matinkylään on/tulee todelliseen tarpeeseen useimmille Malminmäen, Puolarmäen ja Pisan alueiden asukkaille.

Finnoontien linjojejn 134 ja 136 vuorovälin pidentäminen nykyisestä 10 minuutista 15 minuuttiin olisi suuri heikennys palvelui

Hei,

Voisiko 552 kulkea myös viikonloppuisin tai 510 vuoroväli olla tiheämpi, varsinkin sunnuntaisin? Munkkivuori-Otaniemi väli on viikonloppuisin aina vaihdon takana ja varsinkin sunnuntaisin hieman hankala, vaikka matka on melko lyhyt.

Linja 118 saisi kyllä kulkea sunnuntaisin vähän useammin kuin kerran tunnissa. Vielä parempi olisi, jos linja 213 kulkisi myös viikonloppuisin.
Linja 213 saisi sitä paitsi kulkea Hansavalkamaan asti, eli samalle päätepysäkille kuin 118.

Haluaisin Reitti 963 kiertävän Tuusulanjärven, koska länsipuolella järveä, joka kuuluu Tuusulan kuntaan, ei ole ollenkaan julkista liikennettä.
Arvelisin sen myös kuuluvan alueeseen, jossa nykyinen tarjonta jää alle palvelutasomäärityksen. Ilman autoa kävelyä julkisiin n 5 km.

Linjat 134 ja 136 Länsiväylää pitkin suoraan Keilaniemen asemalle/ asemalta.
Nopeuttaisi huomattavasti nykyistä hidasta matkaa. Vaihtohetoisesti voisi mennä Tapiolan terminaaliin mutta matka-aika ei lyhenisi yhtä paljoa.

55 aikataulutiivistus on hyvä
8 voisi pysyä nykyisellä poikkeusreitillään, porvoonkadun pysäkki mahd nopeasti köyttöön, jotta vaihto esim 510 olisi helppoa
Yli 65:lle alennus koko vuorokaudelle ja myös aikaa lipulle

55 aikataulutiivistus on hyvä
8 voisi pysyä nykyisellä poikkeusreitillään, porvoonkadun pysäkki mahd nopeasti köyttöön, jotta vaihto esim 510 olisi helppoa
Yli 65:lle alennus koko vuorokaudelle ja myös aikaa lipulle

Reitti 134:lla tai 136 metrolle Matinkylään näyttää suoremmalta ja nopeammalta kuin uusi 118 b Niittykummun metroasemalle jolla perustellaan linjan 134 ja 136 vuorovälin harventamista. Laittakaa sieltä Suurpellosta joku oma linja kulkemaan ja jättäkää 134 ja 136:n vuorovälit ennalleen. Myös reitti Espoon Keskuksesta Tapiolaan 134/136 +vaihdolla 125 lienee kilpailukykyinen linjalle 118 jonka uusikin reitti näyttää erittäin mutkittelevalta ja hitaalta. Hsl uudistukset ovat linjalla suo sielä vetelä täällä!

Ensiksi tosi vaikea päästä kommentoimaan ja löytää tämä paikka.
1) kokeilkaa palvelumuotoilua niin näillä sivuilla kuin kuin joukkoliikennepalveluissa.
2) Mitä tekemistä linjan 118 reittimuutoksella on linjojen 136 ja 134 kanssa. Ei mitään. Kyse pelkästään palvelun honontamisesta vaikka joudumme maksamaan kalliin c-lipun
3)Vuorovälejä varhaisillasta harvennettiin jo liityntäliikenteeseen nähden ja nyt harvennetaan sitten ruuhka-ajoista
4) Laittakaa ne bussit kulkemaan aikataulun mukaan. Nyt 134 ja 136 kulkevat usein perätysten
5) Lehtikasken aikatauluntasaus ei toimi ja lisää vain matka-aikaa
6) Milloin saamme Finnoontielle A bussin joka vie Kamppiin
7) Joukkoliikenteen pitäisi olla sujuvaa ja nopeaa. Nyt meillä on tunnin yhteys hiljaseen aikaan Kamppiin / Kampista, ennen liityntäliikennettä 20 - 25 min ja hiljaseen aikaan nopeammin.
8) Metron ovet meluisat - opintomaka lähijunaan
9) Vyöhykejako on todella mielvaltainen ja epätasa-arvoinen

55:n aikataulujen tihennys hyvä asia,
8-ratikan voisi jättää pysyvästi nykyiselle poikkeusreitilleen, jolloin myös Porvoonkadun pysäkki olisi hyvä avata (mielellään jo nyt), joilloin vaihto esim linjalle 510 olisi lyhyen kävelymatkan päässä.
Eläkeläisille ja yli 65:lle alennuslippu koko vuorokaudelle ja myös aikaa-lipulle.

Finnoontien busseja käytetään hyvin runsaasti ennen kaikkea metron liityntäliikenteeseen Matinkylään. Metron kautta pääsee Tapiolaankin, mutta tärkeintä on päästä ruuhka-aikoina työpaikoille esim. Otaniemessä, Keilaniemessä tai Helsingissä. Finnoontien pohjoisosaa Puolarmetsäntien risteyksestä palvelee kolme linjaa 134, 136 ja 531. Näistä 531 on huomattavasti hitaampi ja usein aikataulusta myöhässä (Matinkylän suuntaan), mikä heikentää sen palvelutasoa merkittävästi, vaikka se meneekin 10 minuutin välein ruuhka-aikana. Eteläpäässä metroasemalle pääsee linjoilla 134, 136 ja 158. Linjat 125 tai 125B vievät Niittykummun metroasemalle, mutta niiden palvelutaso Finnoontieltä metrolle matkustaessa on varsin vähäinen.

Jos kaksi kolmesta linjasta, jotka nyt menevät 10 minuutin välein muuttuu 15 kulkemaan ruuhka-aikana 15 minuutin välein, se on hyvin merkittävä palvelutason aleneminen. Koska alueella on lähinnä pientaloasutusta, niin muutos tulee hyvin todennäköisesti lisäämään autoliikennettä, kun moni nyt bussia käyttävä siirtyy käyttämään autoa. Siksi toivon, että asiaa vielä harkittaisiin.

134/136 vuoroväliä ei saa pidentää. Metron myötä matka-aika Finnoontien varrelta Helsingin keskustaan piteni ajallisesi kaikkein eniten. Perusteena käytetty 118 reittimuutos ei palvele Finnoontien varrella asuvia. Muutos heikentää entisestään joukkoliikenteen toimivuutta alueella ja lisää yksityisautoilua.

ei siis vieläkään toimivaa yhteyttä Espoon keskuksen ja Tapiolan välillä. Ennen länsimetron kustannuksia ruuhka-aikaan kulki 18B, joka oli kestoltaan kilpailukykyinen autolle. Kuka istuu bussissa tunnin, jos sen päälle joutuu vielä kävelemään kilometrin molemmissa päissä? Kun omalla autolla pääsee ovelta ovelle 20 minuutissa.

Toiseksi 134/136 vuoroväliä ei saa pidentää. Jo nyt odotusaika on Kiltakallion pysäkillä helposti 10 min, kun bussit eivät pysy aikataulussaan vaan menevät miten sattuu, joku menee nopeammin jolloin matkustajia kertyy ja seuraava hidastuu.

haluaisin käyttää joukkuliikenettä, mutta sekä rahan että ajan uhraaminen sille ei innosta. mielummin vaikka maksan enemmän jos matkustusaika on järkevä. nyt pyöräily ainoa järkevä vaihtoehto omalle autolle 10 km työmatkalla.

ja opiskelija-alennukset takaisin myös kertalippuihin. ei voi lukiolaisen satunnainen meno junalla kouluun (2 asemanväliä) maksaa lähes 5 eur/päivä. kuukausilippu ei kannata kun yleensä kulkee pyörällä.

Tehkää uuden pysakin V9302:ta vastapäähän tai siirettääkkää koko Hakunilan B vyöhykkeeseen. Kaikki Hakunilasta keskustaan matkustavat kävelevät pyskille V9301 kuitenkin, ettei joudu maksamaan lisävyöhykkemaksun 200 metrista bussila.

Olisi todella tarpeen saada Veromiehenkylässä yhteys Pakkalantien ja Juhlatien risteyksen (kiertoliittymä) lähelle jo valmiiksi rakennetuilta pysäkeiltä (joissa siis siltaa ja porrasta ja kivetystä jne.), joita ei tällä hetkellä liikennöidä lainkaan, yhteys Jumboon, Tikkurilaan (SoTe palvelut) sekä Veromäen kouluun. Linjan 652 reitittäminen tuon pysäkin kautta ratkaisisi näistä Jumbon ja Tikkurilan. Veromäen kouluun joutuvat uudelta pientaloalueelta lapset kävelemään tosi monen vaarallisen risteyksen yli noin 30 min matkan. Tässäkin olisi kehitettävää ja sama pysäkki voisi palvella tätä tarvetta.

Kiitos siitä, että K-junatkin pysähtyvät Pukinmäessä. Liityntäliikenne linjalla 61 toimii nyt paljon sujuvammin. Työmatkaan käytetty kokonaisaika on vihdoin kohtuullinen, kun Pasilassa on toimiva yhteys runkolinjoille 500/510.

Olisi hyvä, jos metrossa kesäaikatauluun siirryttäisi vasta juhannuksen jälkeen. Metrot ovat kovin täynnä heinäkuun alkuun asti, koska suuri osa matkalaisista näyttää jäävän lomille vasta tuolloin. Metrot voisivat myös ainakin viikonloppuisin kulkea paljon myöhempään.

Muutenkin metro on länsimetron aloituksen jälkeen huonontunut palvelutasoltaan merkittävästi. Liikennöinnissä on jatkuvasti teknistä vikaa tai kuljettajat ovat sairauslomalla. Ikävää meille, jotka on blokattu itään tämän takia.

Idästä on kuitenkin paljon halvempi matkustaa metrolla kuin lännestä. 12 km matkaan tarvitaan ABC lippu kun Idän suunnasta taitaa päästä yli kaksikymmentäviisikilometriä AB lipulla!

Ei kovin tasa-arvoista HSL!

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.