Liikkumistutkimus 2019

 

Tiedoksi Liikkumistutkimukseen kutsutuille:

Postin lakko 11.11.2019 alkaen vaikuttaa Liikkumistutkimuksen tiedonkeruuseen. Tutkimukseen valituille henkilöille lähetettävät kutsukirjeet eivät todennäköisesti ehdi perille ajoissa. Jos sait tekstiviestin, jossa sinut on kutsuttu osallistumaan Liikkumistutkimukseen ja jossa viitataan postissa lähetettyyn kirjeeseen, voit vastata kyselyyn osoitteessa www.liikkumistutkimus.fi. Tarvitset vastaamiseen käyttäjätunnuksen ja tutkimuspäiväsi päivämäärän. Saat nämä Feelback Oy:ltä soittamalla numeroon 044 722 3526 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vastaajatuki@feelback.com.

Pahoittelemme lakon aiheuttamaa vaivaa ja arvostamme suuresti, että osallistut tutkimukseen!

Mikä on Liikkumistutkimus?

Liikkumistutkimus 2019 on pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tekemä tutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia. Tutkimuksella kartoitetaan esimerkiksi, kuinka monta matkaa asukkaat tekevät päivässä, mistä ja minne ihmiset kulkevat ja mitä kulkutapoja he käyttävät. Liikkumistutkimus ei ole joukkoliikennetutkimus, vaan tietoa kerätään kaikista kulkutavoista: niin henkilöautoilusta, joukkoliikenteestä, pyöräilystä kuin kävelystäkin. Vuoden 2019 Liikkumistutkimuksella selvitetään erityisesti, miten HSL:n ABCD-vyöhykkeiden käyttöönotto on vaikuttanut asukkaiden liikkumistapoihin.

Liikkumistutkimus on keskeinen tietolähde pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä liikenne-ennustemallien ylläpidossa ja kehittämisessä HSL:llä. HSL vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta osana seudun laajempaa maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitelmaa (ks. www.hsl.fi/mal). Tuloksia hyödyntävät myös muut seudun liikkumista ratkovat toimijat.

Liikkumistutkimuksia on tehty säännöllisesti vuodesta 1966. Edellinen Liikkumistutkimus tehtiin vuonna 2018, ja sen tuloksia löydät täältä

Miten tutkimukseen osallistujat on valittu?

Liikkumistutkimukseen on valittu väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla lähes 20 000 eri ikäistä asukasta Espoosta, Helsingistä, Kauniaisista ja Vantaalta.

Mitä tutkimuksessa kysytään?

Liikkumistutkimuksessa vastaaja täyttää matkapäiväkirjaa matkoista, jotka hän teki yhden ennalta valitun tutkimuspäivän aikana. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita juuri tutkimuspäivän matkoista, vaikka ne poikkeaisivatkin vastaajan normaalista liikkumisesta. Jos vastaaja ei tee tutkimuspäivänä yhtäkään matkaa, sekin on arvokas tieto.

Matkapäiväkirjan lisäksi vastaajalta kysytään hänen yleisistä liikkumistottumuksistaan sekä muutamia taustatietoja. Aikuisilta vastaajilta kysytään myös, miten HSL:n ABCD-vyöhykkeiden käyttöönotto on vaikuttanut liikkumiseen.

Mikä on matka?

Liikkumistutkimuksessa matkalla tarkoitetaan liikkumista paikasta toiseen pihapiirin ulkopuolella. Tutkimuspäivä voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia matkoja:

  1. Matka kotoa viemään lapsi päiväkotiin
  2. Matka lapsen päiväkodilta työpaikalle
  3. Matka työpaikalta kauppaan
  4. Matka kaupasta kotiin
  5. Ulkoilulenkki koiran kanssa

Matkan aikana voit pysähtyä hetkeksi, esimerkiksi kioskille. Jos matka kuitenkin keskeytyy pidemmäksi aikaa jonkin asian toimittamiseen, tästä syntyy kaksi matkaa. Jos esimerkiksi kuljet töistä kotiin, mutta käyt kaupassa välissä, meno töistä kauppaan on yksi matka ja matka kaupasta kotiin toinen. Myös ulkoilulenkit ovat matkoja. Matkan lähtöpaikka ja määränpää on silloin sama paikka.

Matkan voi kulkea yhdellä tai usealla kulkutavalla. Esimerkiksi mennessäsi kotoa asioille saatat kulkea alkumatkan autolla ja vaihtaa loppumatkaksi junaan.

Saitko postissa kutsun osallistua Liikkumistutkimukseen 2019?

Vastaa kyselyyn älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella osoitteessa www.liikkumistutkimus.fi

Palkinnoksi vastaamisesta saat kyselyn päätteeksi tekstiviestillä koodin, jolla saat R-kioskilta ilmaisen Fazerin suklaapatukan!

Tutkimuksen tiedonkeruussa avustaa Feelback Oy. Jos tarvitset apua kyselyn täyttämisessä, voit soittaa 044 722 3526 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen vastaajatuki@feelback.com

Lämmin kiitos osallistumisestasi! Liikkumistutkimuksen 2019 tulosraportti julkaistaan HSL:n nettisivuilla vuoden 2020 aikana.

Lue lisää Liikkumistutkimuksen 2019 taustasta ja tietosuojasta:

Liikkumistutkimus 2019 tutkimussuunnitelma.pdf

Liikkumistutkimus 2019 tietosuojaseloste.pdf