Herttoniemen alueen linjasto

Herttoniemen alueen linjastoon on suunnitteilla pieniä muutoksia, joilla linjasto saadaan vastaamaan paremmin matkustajien tarpeita. Herttoniemen lisäksi alueeseen kuuluvat Roihuvuori, Roihupelto ja Tammisalo. Työ linjaston uudistamiseksi on alkanut syksyllä 2015.

Ajatuksena on löytää olemassa olevasta linjastosta sellaisia kohteita, joita voi pienillä muutostoimilla muokata vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeita. Tekeillä ei siis ole merkittäviä muutoksia bussien käyttämiin katuihin.

Nyt suunniteltavat muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2018 alkaen.

Muutoksia Herttoniemen alueella 2016-2018

  • Metron vuorovälit tihenivät syksyllä 2016.
  • Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaisesti linjan 79 reitti jatkuu Puistolaan ja reitille Latokartano - Siilitie perustetaan ruuhkalinja 79B syksyllä 2017.
  • Herttoniemen ja Munkkivuoren välille on suunnitteilla uusi runkolinja 500, joka perustuu nykyisiin linjoihin 58 ja 58B. Runkolinjaa varten toteutetaan erilaisia toimenpiteitä reitin nopeuttamiseksi, ja tavoitteena on aloittaa linjan liikennöinti syksyllä 2018. Herttoniemen ja Itäkeskuksen väliselle osuudelle suunnitellaan korvaavaa yhteyttä.  Lisätietoa runkolinjan suunnitelmista
  • Linjat 50 ja 59 siirtyvät Herttoniemestä Sompasaareen, kun Kalasataman keskus ja uudet katuyhteydet valmistuvat syksyllä 2018. Muutoksella voidaan tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä kasvavan Kalasataman asukkaille. Muutos parantaa myös Herttoniemen bussiterminaalin toimivuutta, kun runkolinja 500 ja Laajasalon uudet asukkaat lisäävät bussiliikennettä terminaalissa. Herttoniemen ja Kalasataman välillä säilyvät edelleen tiheät yhteydet metrolla ja uudella runkolinjalla.

Edellä mainitut, vuosille 2016-2018 jo suunnitellut muutokset Herttoniemen ja yritysalueen joukkoliikenteessä luovat mahdollisuuksia tarkastella uudelleen alueen bussiliikennettä. Esimerkiksi yritysalueella kysyntä painottuu arjen päiväliikenteeseen, kun taas iltaisin ja viikonloppuisin matkustajia on vähemmän. Suunnitelman tavoitteena on sovittaa bussiliikenne vastaamaan paremmin matkustajakysyntää sekä suunnata joukkoliikenne alueille, missä matkustajapotentiaalia on eniten. Suunnitelmalla etsitään myös sujuvuutta poikittaisyhteyksiin ja alueen sisäisiin matkoihin.

Näin suunnitelman laatiminen etenee

HSL on kerännyt suunnittelun tueksi tietoa liikkumistottumuksista suunnittelualueella. Menetelminä on käytetty haastattelututkimuksia ja karttapohjaista kyselyä netissä. Haastattelututkimukset toteutettiin Herttoniemessä joulukuussa 2015. Nettikysely oli auki 8.12.2015–10.1.2016, ja siihen saattoivat osallistua kaikki - yksityisautoilijat, pyöräilijät ja kävelijät mukaan lukien. Kyselyssä selvitettiin matkoja, joiden lähtö- tai määränpää on Herttoniemessä, Roihuvuoressa, Roihupellossa tai Tammisalossa.

Kommentteja on voinut esittää myös tällä sivustolla.

Mitä seuraavaksi?

Herttoniemen alueen linjastosuunnitelman luonnokset tulevat kommentoitaviksi tälle sivustolle tammikuussa 2017. Tällöin on mahdollista esittää kommentteja ja kysymyksiä suunnitelmasta.

Kommentointiajan jälkeen käymme saadun palautteen läpi ja muodostamme lopullisen suunnitelman. Julkaisemme lopulliset suunnitelmat Herttoniemen alueen linjastosta kevään 2017 aikana.

Raportoimme suunnitelman edistymisestä tällä sivustolla sekä tiedottamalla asiasta HSL:n eri viestintäkanavissa.

Kommentit

Hei,

ja kiitos kaikille jo tähän mennessä tälle sivustolle kommentoineille. Olemme keränneet nämä kommentit talteen ja otamme ne huomioon lopullisia suunnitelmia muodostaessamme.

Muistutuksena vielä, että kommentteja voi vieläkin esittää, ja Herttoniemen alueen linjastosuunnitelman luonnokset tulevat kommentoitaviksi tälle sivustolle tammikuussa 2017.

Miksi ei jatketa linjaa 81 Itikseen, samaa reittia, kun 90N ajaa nykyisin, rakennetaan yksi uusi pysakki Viikintielle Roihupellon teollisuusalueen kohdalle, josta lyhyt matka jalan, toisesta suunnasta linjalta 550 lyhyt matka jalan, jolloin linjaa 80 ei tarvita. Koska Roihuvuoresta poistuisi linja 80, jatkettaisi linjaa 83 Roihuvuoren halki Siilitien metroasemalle, jolloin saataisi Roihuvuoren matkustajille lyhyt yhteys metroon. Linjalle 81 ja 83 tarvittaisi 1 bussi lisaa kullekin, jotka tulevat linjalta 80, joka lopetetaan, joten kalustoa ei tarvita lisaa ja yhteydet monipuolistuvat ja nopeutuvat.

Älkää nyt herranen aika taas hankaloittako liikkumista täältä idästä! Oli jo tarpeeksi paha ettei täältä enää pääse edes lentokentälle suoraan ilman että tarvitsee vaihtaa säälittävän pysäkinvälin ajaksi junaan. Tämä asiakastyytyväisyydestä ja matkustusmukavuudesta tinkiminen alkaa ottaa todella epäreiluja mittasuhteita kun ei täältä pääse kohta enää minnekään ilman että matka riippuu niin monesta muuttujasta että on ihme jos se onnistuu ilman välistä jääneitä busseja tai radalle jumiutuneita metroja. Pitäkää homma simppelinä!

Lentokentälle idästä mennessä kannattaa vaihtaa jo Malmilla Kehäradan junaan. Malmille pääsee monella linjalla, 561:n lisäksi 554, 560, 79.

Haluaisin ehdottomasti säilyttää suoran bussiyhteyden ilman vaihtoja Itäkeskuksesta Pasilaan, jonka 58 ja 58B nyt tarjoavat.

Jos nämä linjat poistuvat, täytyy Itäkeskuksesta tulevan vaihtaa välinettä Herttoniemessä, kun menee Pasilaan.

Miksi vaivautua vaihtamaan Herttoniemessä, kun voi suosia linjaa 550 hakeutumalla Pasilaan loppumatka junalla?

Niin, olisiko noihin edellä oleviin kommentteihin mahdollista saada vastauksia? Jos Roihuvuoreen menee nyt pääsääntöisesti bussi 10 min välein ja 500 tulee menemään pääsääntöisesti 10 min välein, miksi esimerkiksi Roihuvuoren kautta ei voi kierrättää Itäkeskukseen linjaa 500? Mikä tähän on syynä?

Hei,

pahoittelut viivästyneestä vastauksesta! Runkolinjan 500 jatkaminen Herttoniemestä edelleen Itäkeskukseen kasvattaisi kustannuksia ja siirtäisi matkustajia metrolta runkobussille. Kahden vahvan linjan ajaminen päällekkäin ei ole taloudellista eikä matkojen suuntautuminen huomioon ottaen järkevää.

Lisäksi tekemiemme tutkimusten mukaan Pasilan länsipuolella poistuneista matkustajista alle 15 prosenttia tulee linjan 58 kyytiin jo Itäkeskuksesta. Toiseen suuntaan Itäkeskukseen asti matkustavien osuus on hieman suurempi, mutta tämä johtuu huonoista vaihto-olosuhteista Herttoniemessä (linjan 58 pysäkiltä on pitkähkö matka metroasemalle). Päättämällä runkolinja Herttoniemen terminaaliin saadaan vaihdot sekä metroon että liityntäbusseihin toimiviksi molempiin suuntiin. Nykyisin Herttoniemestä lähtevät poikittaislinjat 50 ja 59 on kaavailtu päätettäviksi Sompasaareen, kun Kalasataman alueen liikenneverkko on käytössä.

Kasvattaisiko? Roihuvuoreen menee yhtä usein bussi kuin mitä linjalla 500 tulee menemään, joten kyseessä on vain kahden linjan yhdistäminen sen sijaan että kustannukset kasvaisi sen verran kuin mitä jatkamisesta tulee kustannuksia. Kahta vahvaa linjaa siis ajetaan päällekkäin, mutta se on täysin ilmaista. Vaikka busseihin siirtyy hieman matkustajia metrosta, tämä ei vaikuta kustannuksiin, sillä busseja joudutaan ajamaan sen verran että kaikki mahtuu kyytiin Junatiellä tai Nordenskiöldinkadulla tai missä sitten onkaan eniten matkustajia tunnissa. 15 % on sekin melko paljon, se on 2 täyttä bussillista tunnissa ruuhka-aikaan.

Itään päin pysäkki on nykyisellään hankalasti Herttoniemen metroasemalla, mutta linjaahan voi kierrättää bussiterminaalin kautta. Kierrokselle joutuu vain sellaisia matkustajia, jotka muuten olisivat joutuneet vaihtamaan kulkuvälinettä.

Tässä vielä tuollainen äkkiä tehty ehdotus: http://imgur.com/NXcbeLM

Linjaa 81 on jatkettu Itäkeskukseen, jonne aikaisemmin ei ole ollut yhteyttä Siilitien pohjoisosasta. Samalla muodostuu yhteys Myllypuron Metropoliaan ja Myllypuron liikuntapuistoon. Puotinharjun ostoskeskukseen ja Itäkeskuksen Stockmannille pääsee vaihdotta, kun nykyisin näihin kahteen kohteeseen pitää vaihtaa kaksi kertaa tai vaihtaa kerran ja kävellä Itäkeskuksen tai Puotilan metroasemilta.

80 yhdistää toisiinsa Konemestarinkadun, Sahaajankatu 33:n ja Pikkupurontien pysäkit, joilta poistuu 58 sekä ammattikoulun ja Roihupellon, joita kaikkia tarvitsee palvella vain virka-aikaan.

Linja 83 yhdistää toisiinsa Tammisalon, Marjaniemen, Kauppakartanonkadun ja Alakiventie, joilla kaikilla riittää ruuhka-aikaan 20 minuutin vuoroväli mutta joita pitää palvella koko metron liikennöintiajan. 83 tarjoaa Kauppakartanonkadulla mennessään yhteyden K-Citymarketiin edellä mainituilta alueilta ja Roihuvuoresta, minkä lisäksi se tarjoaa 81:n tapaan yhteyden Puotinharjun ostoskeskukseen ja Itäkeskuksen Stockmannille; näille ei tällä hetkellä ole suoraa yhteyttä Roihuvuorestakaan. 83:n reitti Itäkeskuksessa ja Marjaniemessä on mutkitteleva mutta kenenkään primääri reitti lähimmälle metroasemalle ei kulje mutkittelun läpi.

Toisessa ehdotuksessa: http://imgur.com/plXeWN6 toteutuisi joidenkin toive vaihdottomasta yhteydestä Vanhan Herttonniemen (Länsi-Herttoniemen) ja Roihuvuoren välille. Nykyisten linjojen 81 ja 82 yhdistäminen Itäkeskuksen metroaseman kautta toisi kustannustehokkaasti sekä vaihdottoman yhteyden näiden alueiden välillä että vaihdottaman yhteyden Siilitieltä Itäkeskukseen. Pysäkiltä Siilitie 13 Siilitien loppupäästä menee nelisen minuuttia Viikintietä ja Itäväylää pitkin, joilla ei ole pysäkkejä ja nopeusrajoitus on 60 tai 80 km/h. 90N menee tätä reittiä. Olisi liian sekavaa, jos Herttoniemen metroasemalta lähtisi 81-busseja kolmeen eri suuntaan, joten Herttoniemenrantaan pitää olla oma bussilinja tai 16 jatkaa sinne.

Linjojen 80 ja 83 roolit olisivat samat kuin yllä olevassa suunnitelmassa, mutta 83 ei jatkaisi Alakiventielle kun 92 kulkisi edelleen. Linjan 92 voi siirtää ajamaan Viilarintien kautta, jolloin se on Raide-Jokerin lisäksi yhteytenä pysäkille "Roihupelto" ja ainoana yhteytenä pysäkille "Varikkotie" (toiseen suuntaan) / Ratasmyllyntie (toiseen suuntaan), jossa Raide-Jokeri ei tule pysähtymään. Pysäkiltä Metrovarikko, joka ei muuten pääse metrovarikolle vaan sisäänkäynti sinne on edellä mainitun pysäkkiparin luona, ei nouse koskaan ketään 92:n kyytiin.

Ja tässä vaihtoehdossa siis 83 tarjoaisi vaihdottaman yhteyden Roihuvuoresta Itäkeskuksen Stockalle ja Puhokseen.

Yleensä kommenteissa ehdotetaan rahanmenoa lisääviä muutoksia, joten ajattelin ehdottaa muutosta jolla säästää helposti rahaa, eli linja 80. Ruuhka-ajan ulkopuolella matkustajia Roihupellon teollisuusalueelle on todella vähän, ja jos linja 80 lakkautettaisiin ruuhka-ajan ulkopuolella, pisin kävelymatka olisi 500 metriä suunnilleen Tulppatie 24 kohdalta. Suunnilleen Tulppakuja 3 kohdalta kävelymatka olisi 600 metriä, mutta Raide-Jokerille on suunniteltu pysäkkiä Kauppamyllyntien ja Viilarintien risteykseen ja siihen kävelymatka on 300 metriä.

Jos linja 80 lakkautettaisiin ruuhka-ajan ulkopuolella, suurin mutta olisi täysin käsittämättömään paikkaan roiskaistut 5 kerrostaloa Helpa-oppilaitoksen takana keskellä ei mitään. Noiden kerrostalojen tapauksessa kannattaisi HSL:n miettiä yhdessä KSV:n kanssa, että onko asukkaita niin vähän, että sori nyt vaan, mitään joukkoliikennettä ei järjestetä noin pienen määrän takia, vai olisiko järkevää rakentaa pysäkit Itäväylälle juuri ennen Roihupellon liittymää ja alikulku pohjoiselle pysäkille, vai järkevää rakentaa alikulku myös metron ali ja jättää pysäkit tekemättä Itäväylälle.

Toisaalta, jos linjaa 80 ei lopeteta, sekin on ihan järkevä ehdotus että se käännetään Siilitien metroasemalle. Jos linjaa 80 käännetään Siilitien metroasemalle, silloin taas ei välttämättä tarvita mitään korvaavaa yhteyttä linjan 58 lopettaessa kulkemisensa Roihupellossa. Pysäkillä "Roihupelto" Lanternan vieressä kulkisi tällöin Raide-Jokeri sitten kun se on valmistunut, ja pysäkeille Sahaajankatu 33 ja Pikkupurontie kulkisi 80.

Jos ajatuksena on jonkinlainen patkälinja Itäkeskuksen ja Herttoniemen metroasemien välille korvaamaan palveluja noille kahdelle pysäkille ja Roihupellon pysäkille, ei sillä tule juurikaan olemaan matkustajia. Sahaajankatu 33:n ja Pikkupurontien pysäkeiltä on lyhyt kävelymatka Siilitien metroasemalle ja Roihupellon pysäkille se kilpailee linjan 550 kanssa.

Hei,

kiitos kaikista ehdotuksistasi! Välitän ne eteenpäin suunnittelijalle.

Linjan 58 poistuvaa osuutta Herttoniemi-Itäkeskus on suunniteltu korvattavaksi linjalla 80A.

Linjat 58 ja 58 B ovat ainoat Sahaajankadulta kulkevat linjat. Suuri joukko Roihuvuoren pohjoisen osan asukkaista ja ammattioppilaitoksen oppilaista käyttää niitä. Viime syksynä hyväksytty kaava tuo alueelle runsaasti lisää asukkaita, joille Sahaajankadun pysäkit tarjoavat nopeimman yhteyden myös metrolle.
Jos linjaa 500 on välttämätöntä lyhentää, niin se on perusteltua tehdä linjan länsipäästä, jossa on vähemmän matkustajia ja useita muita linjoja käytettävissä.

Linjan 500 katkaisu on kirvoittanut satoja kommentteja yleensä niin hiljaisilla kaupungin ja HSL:n foorumeille. Tekeillä on nettiaddressia ja ties minkälaisia banderolleja On kovin outoa, jos suunnittelussa ei oteta kansalaisten tahtotilaa huomioon. Nyt tullaan näkemään, että kuunnellaanko käyttäjää vai tehdäänkö kyselyitä lähinnä näön vuoksi.

Runkolinjan 500 päätepysäkki tulisi pitää Itäkeskuksessa, jotta linjan matkustajille ei tulisi turhia vaihtoja. Itäkeskusesta ja muilta pysäkeiltä ennen Herttoniemeä tulee etenkin ruuhka-aikoina paljon bussin matkustajia.

Linja 59 ja 50 on ehdottomasti pidettävä Herttoniemessä! Kulkeminen Hertsikasta Pasilaan ja esim ennastaan hankalaan Pitäjänmäkeen muuttuu tosi vaikeaksi. 59 on todella käytetty linja, se on aina aivan täynnä Herttoniemestä lähtien. Vaihdot hankaloittaa ja pidentää matkaa todella paljon. T. "Jo nyt yli tunnin työmatkalainen välillä Tammisalo-Pitäjänmäki"

Käytän paljon 58-bussia Sahaajankadulta länteen päin. Todella harmi, jos uusi linja katkeaa Herttoniemeen ja aiheuttaa ylimääräisen vaihdon reitille, hidastaa ainakin omaa liikkumistani.

Bussin 80 pysäkki Roihupellossa on vaihtojen kannalta hankalassa paikassa. Nyt Jokeri-bussista tai Lanternasta tullessa ei käytännössä ole vaihtopysäkkiä Roihuvuoren suuntaan. Lisäksi pysäkillä loppupäässä vähän matkustajia, ehkä tästä linjan jatke vielä Länsi-Herttoniemeen? Roihuvuori-Länsi-Herttoniemi -välille kaipaisi parempaa yhteyttä.

Päivittäin on käytössä myös 79, joka enimmäkseen toimii hyvin. Uusi ruuhkalinja 79B kuulostaa hyvältä.

MOI! Linjan 500 hyvä lähteä Itäkeskuksesta. Kannatan sitä, ettei vaihtojen määrä lisäänny. Nykyisillä linjoilla 58 ja 58B:n ongelmia ovat seisominen Herttoniemessä kaksissa liikennevaloissa. Pisimmillään Herttoniemen läpiajo kestää 5 min. Ehdotan HSL ratkaisemaan tämän asian niin, että pysäkki rakennetaan Itäväylälle niin kuin se on suunnassa Itäkeskukseen mennessä. Toinen selkeä ongelma kohta on Aleksis Kiven kadun S-marketin/Meiran kohdalla olevat parkkipaikat, jotka ruuhka-aikana tukkivat linjojen 58/58B etenemisen. Näiden ongelmakohtien ratkaisu nopeuttaa todennäköisesti linjojen kulkua 5-10 minuuttiin. Lisäksi Pasilan Teollisuuskadun valmistuminen nopeuttaa linjojen kulkua. Tässä selkeät ratkaisut ja linja 500 voi kulkea Itäkeskuksesta saakka. Tare AKK -katu, Helsinki 01.01.2016 Hyvää Vuotta 2016

Linjojen 58 ja 59 kulkeminen Herttoniemestä tärkeää.

Jonkinlainen liikenneyhteys Länsi-Herttoniemestä Roihuvuoreen myös iltaisin olisi todella hyvä, 802 on ollut ok mutta lopettaa liikennöin todella aikaisin.

LInja 83 kiertää kierroksen yhteen suuntaan, jolloin kierroksen alkupään matkusajat joutuvat kietämään koko kierroksen aivan turhaan. Ehdotankin, että jaettaisiin suunnat niin, että olisi vuoroja myös toiseen suuntaan.

voitaisiinko linja 57 päätepysäkki siirtyä kotikonnuntielle ja linjat 94a ja 94b yhdistään yhdeksilinjaksi ja mennä kurkimäen kautta , koska linjalta helpompi vaihtaa metroon ja kontulan terminaalissa on muutekin ruuhka-aikaan ahdasta, kontulan terminaaliin uudistusta on odotettu jo liian kauan.

Kannatan lämpimästi ajatusta kierrättää bussia 80 Herttoniemen metroasemalta Siilitien metroasemalle ja toisin päin vähintään iltaisin ja viikonloppuisin. Tätä on ehdotettu usein aikaisemminkin mutta ei ole toive käynyt toteen. Mikäli työmatkaliikennettä teollisuusalueelle on todella paljon, riittänee ajo sitä kautta arkisin klo 17, maksimi klo 18 asti.

En myöskään ymmärrä, miksi hyvin toimiva ja käytetty linjan 59 päätepysäkki pitää poistaa Herttoniemestä. Lisää vaihtoja, joka ei sujuvoita matkantekoa! Kritisoin aikoinaan bussin 16 päätepysäkin poistoa Herttoniemestä ja linjan muuttamisesta Korkeasaareen matkaaville - sekin näyttää aika tyhjältä Krunikasta katsottaessa.

Hienoa, että kyselyjä järjestetään, ihanaa, että matkustajat jaksavat uskoa, että niihin vastaaminen vaikuttaa mutta kaikkein upeinta olisi, että huomaisimme, että näillä voi myös demokraattisesti vaikuttaa! Kun nämä muutokset koskettavat meidän matkustajien arkea niin konkreettisesti ja kahden minuutin laskennallinen säästö ei ole mitään verrattuna lisääntyneeseen vaivaan.

HSL haluaa monesti lisää ja enemmän vaihtoja, mutta matkustajille monestikin tärkeintä on se, että pääsee mahdollisimman vähillä vaihdoilla paikasta A ja paikkaan B. Toki vaihtojen kanssa voi monesti olla nopeampaa,mutta siksi pitäisikin olla tarjolla vaihtoehtoja jokaiselle.
Linjan 500 lyhentämistä herttoniemeen en näkisi tärkeänä. Suurimmat ongelmat ovat tuolla Pasilan ja Meilahden alueella johon toivottavasti muutoksia on tulossa.
Samaten linjan 80 turha pyöriminen Roihupellossa arki-iltaisin ja viikonloppuisin osittain kyllä myös arkipäivisin voisi lopettaa. Koskaan ikinä milloinkaan, en ole edes arkipäivisin ns. ruuhka-aikaan nähnyt bussissa korkeintaan kuin max. 5 matkustajaa Roihupellossa. Suurin osa kuitenkin kävelee linjojen 58 / 550 pysäkeille tai Itäkeskukseen. Jos herttoniemeen haluaa niin miksi valita roihuvuoren kautta kiertävä 80? Siksi järkevintä olisi jatkaa linja 80 esim. Siilitien metroasemalle. Tosin tätäkin on ehdotettu useaan otteeseen, mutta HSL ei ole nähnyt sitä järkevänä vaihtoehtona..tyhjänä ajaminen Roihupellon teollisuusalueella sitten varmasti järkevämpää onkin.

Bussin 59 päätepysäkin siirto Herttoniemestä Kalasatamaan aiheuttaisi lisävaihdon (jo nyt repaleiseen) työmatkaan Laajasalosta, Roihuvuoresta ja Herttoniemen eteläosista tuleville. Kalasataman väkimäärän lisäksi olisi otettava huomioon Kruunuvuorenrannan väkimäärä, ja vähintäänkin lykätä päätepysäkin siirtoa siihen asti, että Kruunusillat on rakennettu. Kuinkahan moni viitsii enää kulkea julkisilla, jos työmatkaan sisältyy 3-4 vaihtoa.

linjat 80 ja 81päätepysäkit voisi vaihtaa päitäin , että linjat 81 ja 80 tarjoaisi siilitien metroasemalle hyvä liityntäyhteydet länsi herttoniemestä ja roihuvuoresta.

siten että linjat 81 menisi reittiä roihupelto- siilitie (m) - länsi herttoniemi - herttoniemi - herttoniemenranta- kulosaari - korkeasaari. linja 80 siilitie-siilitie (M) roihuvuori- herttoniemi(m)

Pitäisin kuitenkin linjan 16 edelleen Korkeasaaren linjana Keskustan suunnasta. Turhaan sinne tuota 81:tä ajettaisiin.

Bussien 50 ja 59 pääteasema idässä ehdottomasti Herttoniemi.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.