Herttoniemen alueen linjasto

Herttoniemen alueen linjastoon tehdään pieniä muutoksia, joilla linjasto saadaan vastaamaan paremmin matkustajien tarpeita. Uudistusten tavoitteena on sujuva ja luotettava linjasto. Muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen. Pääosa muutoksista toteutuu syksyllä 2018.

Herttoniemen linjastosuunnitelman tuomat muutokset

  • Runkolinja 500 Itäkeskus–Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Munkkivuori korvaa tulevaisuudessa bussilinjan 58. Linjan bussit kulkevat Herttoniemen ja Itäkeskuksen välillä Suunnittelijankadulle rakennettavan sillan ja Herttoniemen yritysalueen kautta. Reitti palvelee myös Työnjohtajankadulle suunniteltujen uusien asuinkortteleiden liikennettä.
  • Runkolinja 510 Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Otaniemi–Tapiola korvaa jatkossa bussilinjan 551.
  • Runkolinjat 500 ja 510 kulkevat Herttoniemestä Meilahteen samaa reittiä. Linjat 58 ja 551 muuttuvat runkolinjoiksi 500 ja 510 vaiheittain. Linjoja 58 ja 551 liikennöidään syksystä 2018 alkaen pääosin runkolinjojen reiteillä ja vuoroväleillä, mutta vielä sinisillä busseilla ja vanhoilla linjanumeroilla. Kaluston arvioidaan vaihtuvan oransseiksi runkolinjabusseiksi vuosina 2019-2020, jolloin myös uudet linjanumerot tulevat käyttöön.
  • Linja 79 kulkee jatkossa Suunnittelijankadun sillan ja Laivalahdenkadun kautta samaa reittiä kuin linja 500. Linjat vahvistavat yhdessä Herttoniemen yritysalueen bussipalveluja. Linjan 79 uusi reitti on myös nykyistä Sorvaajankadun kautta kulkevaa reittiä nopeampi. Linja 79 siirtyy kulkemaan Linnanrakentajantien kautta jo syksyllä 2017. Suunnittelijankadun kautta bussit ryhtyvät kulkemaan sitten, kun ajoyhteys uuden sillan kautta tulee käyttöön arviolta vuonna 2019.
  • Linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen syksyllä 2018.
  • Linjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät syksyllä 2018. Linjat 80 ja 82 muodostavat tulevaisuudessa tiheän yhteyden Herttoniemestä Roihuvuoren kautta Itäkeskukseen.
  • Linjojen 79B, 81, 82 ja 83 reitteihin ei tule muutoksia.
  • Linjojen 50 ja 59 päätepysäkit siirtyvät syksyllä 2018 Herttoniemestä Sompasaareen, missä ne palvelevat kasvavaa Kalasataman aluetta. Muutoksella voidaan tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä kasvavan Kalasataman asukkaille. Kalasatamasta tulee tärkeä vaihtopaikka metron ja linjojen 50 ja 59 välille. Vaihtopaikka palvelee matkustajia, jotka kulkevat metron varrelta Teollisuuskadulle ja Pasilaan.
  • Herttoniemen alueen yölinjastoon ei tule muutoksia.

Lisätietoja muutoksista suunnitelmaraportissa.

Herttoniemen alueen tuleva linjasto

Herttoniemen linjastosuunnitelma

Näin suunnitelman laatiminen eteni

Työ Herttoniemen alueen linjaston uudistamiseksi alkoi syksyllä 2015. Työssä on huomioitu aiemmin Herttoniemen alueelle suunnitellut muutokset, kuten metron vuorovälien tihentyminen syksyllä 2016 sekä linjojen 79 ja 79B uudet Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaiset reitit, jotka tulevat käyttöön syksyllä 2017.

HSL keräsi suunnittelun tueksi tietoa liikkumistottumuksista suunnittelualueella. Menetelminä käytettiin haastattelututkimuksia ja karttapohjaista kyselyä netissä. Haastattelututkimukset toteutettiin Herttoniemessä joulukuussa 2015. Nettikysely oli auki 8.12.2015–10.1.2016, ja siihen saattoivat osallistua kaikki - yksityisautoilijat, pyöräilijät ja kävelijät mukaan lukien. Kyselyssä selvitettiin matkoja, joiden lähtö- tai määränpää on Herttoniemessä, Roihuvuoressa, Roihupellossa tai Tammisalossa.

Kommentteja on voinut esittää myös tällä sivustolla.

Herttoniemen alueen tulevasta linjastosta tehtiin kolme erilaista linjastoluonnosta. HSL keräsi asiakkaiden kommentteja vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista. Herttoniemen alueen linjastosuunnitelman vaihtoehdot olivat kommentoitavina 2.2-19.2.2017. Kyselyyn tuli yli 700 vastausta. Vaihtoehtojen kommentoinnin päätyttyä suunnittelijat kävivät saadun palautteen läpi. Herttoniemen linjastosuunnitelma pohjautuu asukasvuorovaikutuksessa esiteltyyn vaihtoehtoon 1, joka oli kyselyyn vastanneiden mukaan esitellyistä vaihtoehdoista paras.

Kyselyssä esillä olleet suunnitelmavaihtoehdot löytyvät täältä:

Vaihtoehdot Herttoniemen linjastosuunnitelmaksi (pdf-tiedosto)

HSL:n hallitus hyväksyi 13.6.2017 pidetyssä kokouksessa Herttoniemen linjastosuunnitelmassa esitetyt linjastomuutokset. Hallituksen päätös ja siihen liittyvä tiedote Herttoniemen alueen linjastoon tulevista muutoksista.

HSL:n hallitus hyväksyi 23.1.2018 pidetyssä kokouksessa Liikennöintisuunnitelman 2018-2019. Siinä esitettiin, että linjan 79B reittimuutosta Siilitieltä Roihupeltoon ei toistaiseksi toteuteta.  Hallituksen päätös
 

Kommentit

Hei,

ehdotan, että linjan 84 vuoroväliä tihennetään välittömästi arkisin klo 21 asti. Ihmiset eivät mahdu iltaisin istumaan ja useamman kerran on joku jäänyt vaunujen kanssa ulkopuolelle. 20 minuutin odottelu seuraavaa bussia ei liene herkkua vauvan tai pienen lapsen kanssa.

Ehdotan myös, että linjaa aletaan liikennöimään kahteen suuntaan. Gunillantien ja Koirasaarentien risteyksessä oleva päätepysäkki poistetaan, ja linja jatkaa Gunillantieltä suoraan Koirasaarentielle, siitä Laajasalontielle ja Herttoniemeen. Linjan toinen versio taas kulkee Herttoniemestä Laajasalontielle, siitä Koirasaarentielle, siitä Gunillantielle ja jatkaa vanhaa reittiään takaisin Herttoniemeen.

Tällöin päättärillä seisoskeltavat minuutit tulevat hyötykäyttöön, linja tekee bussin käytöstä Gunillankalliolla asuville hyödyllistä (vrt. nykytilanne, jossa bussilla ja pyörällä pääsee Herttoniemeen yhtä nopeasti) eikä uusi linja käsittääkseni tuo kuskeillekaan aivan hirveän suurta lisäkuormitusta, jos se lisää reitin kokonaismatka-aikaa alle kymmenellä minuutilla.

Kiitos, että otatte ehdotuksen oikeasti harkintaan.

Herttoniemen uudesta liikennesuunnittelusta näyttää unohtuneen Kruunuvuorenranta. Aikaistakaa nyt edes klo 6 jälkeen tiheämmin kulkevia bussivuoroja Kruunuvuorenrannasta, jos ei yhtään vuoroa saa lähtemään suorempaa reittiä Koirasaarentietä Herttoniemeen kuin nykyinen reitti on.

Hei,

Laajasalo ja Kruunuvuorenranta eivät kuulu tähän linjastosuunnitelmaan, vaan nyt kartoitetaan Herttoniemen, Roihuvuoren, Roihupellon ja Tammisalon yhteyksiä.

Kruunuvuorenrantaa käsiteltiin liikennöintisuunnitelmassa 2017-2018 siltä osin, että linjan 89 reittiä jatketaan syysliikenteen alusta eli elokuussa 2017 Yliskylästä Gunillankallioon Koirasaarentien ja Gunillantien liittymään. Samalla puolet linjan 88 ruuhka-ajan lähdöistä siirretään linjalle 89. Sekä linjaa 88 että linjaa 89 liikennöidään arkisin, lauantaisin ja sunnuntaisin 20 minuutin välein. Muutos tuo nopeamman yhteyden Gunillankallion alueelta Herttoniemen metroasemalle sekä keventää hieman linjan 84 kuormitusta.

Lisäksi linjan 84 vuorovälejä tihennetään 6.3.2017 alkaen, ja aikataulut muuttuvat arjen ruuhka-aikojen laidoilla.

Tutkimme kevään aikana vielä myös muita mahdollisia linjastoratkaisuja Kruunuvuorenrannan alueelle.

Elokuu 2017 oli ja meni, eikä vielä ole 89 linjan busseja Gunillankalliossa näkynyt...

Kaksisuuntainen bussiliikenne Tammisalon läpi on huono idea. Alueella liikkuu paljon lapsia ja tiheämmät vuorovälit yhdistettynä kaksisuuntaiseen liikenteeseen ei kuulosta hyvältä ratkaisulta.
Näistä vaihtoehdoista V1 on paras. Tiheät vuorovälit syöttöliikenteessä ovat tärkeät, jos halutaan ohjata ihmisiä julkisiin.
Itsellä aikoinaan autoon siirtyminen johtui toistuvista 20 min odotuksista.

Hei.

Kulkeeko linja 500 Kalasataman metroaseman kautta?
Kulkeeko myös uusi runkolinja 510 Tapiolasta Herttoniemeen, Kalasataman kautta? Ja kulkevatko linjat 500 sekä 510 Pasilasta Herttoniemen suuntaan samaa reittiä?
Milloin nämä linjat aloittavat liikennöinnin?

Hei,

runkolinjat ajavat Kalasatamassa Itäväylää pitkin, joten esimerkiksi matkustettaessa Kalasatamasta Pasilaan kannattaa kulkea linjoilla 50 ja 59, jotka ajavat metroaseman edestä. Herttoniemestä tullessa kannattaa ajaa metrolla Kalasatamaan ja vaihtaa linjoihin 50 ja 59. Runkolinjat ajavat keskenään samaa reittiä Pasilasta Herttoniemeen. Nyt suunniteltavia muutoksia on tarkoitus toteuttaa syksystä 2018 alkaen.

Hei,
Minusta pysäkki joka on poistettu Herttoniemi kirkkosta metroon päin kivikkopuisto voisi palautaa takaisin. Moni on ihmetellyt miksi pysäkkiä piti poistaa ja siirtää se ennen kirkkoa. Koska nytt välimatka on todella pitkä, kirkon ja metron välissä.

Linjat 50&59 ovat erittäin käytettyjä työmatkaliikenteessä. Ne ovat myös mainio esimerkki siitä, että usein parjattu Helsingin poikittaisliikenne toimii ainakin jossain kohtaa todella hyvin.

No, asialle sitten näköjään päätettiin tehdä jotain.

50 ja 59 bussien pääteaseman pitää ehdottomasti olla Herttoniemi ainakin Kruunusiltojen valmistumiseen asti! Miksi Laajasalo halutaan liikenteellisesti motittaa täysin Kruunuvuoren rakennusaikana, matkustajien määrähän joka tapauksessa kasvaa koko ajan. Vaikka moni kyllä siirtyy mieluummin oman auton käyttöön, jos ja kun julkiset eivät palvele. Kumpikaan suunnitelluista runkolinjoista ei palvele Pasilan pohjoisosaan menijöitä, jossa on paljon työpaikkoja ja uutta asutusta. Toisen runkolinjoista pitäisi näin ollen mennä Pohjois-Pasilan/Hakamäen tien kautta?

Hei,

linjat 50 ja 59 on tarkoitus siirtää Herttoniemestä Sompasaareen, kun Kalasataman keskus ja uudet katuyhteydet valmistuvat. Muutoksella voidaan tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä Kalasataman kasvavalle asukasmäärälle. Linjat palvelevat laajemmin Kalasataman aluetta kuin vain pelkästään metroaseman seutua. Muutos parantaa myös Herttoniemen bussiterminaalin toimivuutta, sillä runkolinja ja Laajasalon kasvavat asukasmäärät lisäävät bussiliikennettä terminaalissa. Herttoniemen ja Kalasataman välillä säilyy edelleen tiheä palvelu metrolla sekä uudella runkolinjalla. Jatkossa siis Herttoniemestä kannattaa mennä ensiksi metrolla ja vaihtaa sitten Kalasatamassa linjoihin 50 ja 59.

Runkolinja 500 perustetaan siis nykyisen linjan 58 reitille ja 510 pohjautuu linjaan 551.

VE2 näyttää erittäin hyvältä, koska silloin Roihuvuoresta olisi suoria hyviä yhteyksiä muuallekin kuin Herttoniemen ja Itäkeskuksen metroasemille. Esim. kulkeminen pääradan varteen sujuvoituisi melkoisesti.

Herttoniemestä tulee ehdottomasti olla suora bussiyhteys Pasilan suuntaan. Kuljen työmatkaani Laajasalosta Vallilaan ja jos matkalle tulee vielä kolmas vaihto Kalasatamassa, matka-aika muuttuu kohtuuttomaksi verrattuna oman auton käyttämiseen. Sama ongelma on jo välillä Laajasalo-Töölö - autolla 25 min matka on julkisilla tunnin, kun pitää molemmissa päissä metroa vaihtaa bussiin.

Minusta kannattaisi välttää sitä, että bussit kulkevat metron rinnalla. Tämä turhaan kuluttaa öljyä ja tuottaa hiilipäästöjä. Kalasataman metroasema voisi olla sopiva päätepysäkki linjalle 500 - Herttoniemestähän pääsee sinne kätevästi metrolla.

Toisaalta kuluttaa vielä enemmän öljyä, jos huonot yhteydet tai mielikuva huonoista yhteyksistä saa ostamaan auton.

Tuo on totta, että yksityisautojen käyttö olisi vielä pahempi vaihtoehto. Vaihtaminen metrosta bussiin Kalasatamassa ei kuitenkaan olennaisesti huononna yhteyttä, koska metroja kulkee niin tiheästi, että matka-aikaan ei ole kuin pieni vaikutus.

Ympäristön kannalta metromalli on paras, eli että runkoliikenne hoidetaan tehokkaasti ja keskitetysti metrolla ja sitten bussit hoitavat syöttöliikenteen. Harmi tosin, että metroja lyhennetään, koska energiatehokkaampaa olisi liikennöidä pitkillä metroilla harvemmin kuin lyhyillä tiuhemmin. Joka tapauksessa, mitä pienemmissä yksiköissä ihmisiä (ja tavaroita) kuljetetaan, sitä enemmän energiaa kuluu. Pyrkimys siihen, että kaikilla olisi vaihdoton yhteys mistä tahansa mihin tahansa johtaisi väistämättä siihen, että yksittäisissä liikennevälineissä olisi vähemmän matkustajia, jolloin kunkin ekologinen jalanjälki olisi suurempi, ja se alkaisi lopulta lähestyä yksityisautoilun hiilijalanjälkeä sitä mukaa kun palvelutaso kasvaisi.

Tärkeämpää kuin vaihdottomien yhteyksien varmistaminen, olisi saada ihmiset tyytymään pienempään palvelutasoon. Ihmisten mukavuudenhalu on se perusongelma. Ei ole mahdollista järjestää joukkoliikennettä niin, että kaikille tarjottaisiin vaihdoton yhteys ja kuitenkin energiatehokkuus säilyisi hyvänä. Tosiasia ovat ikävä kyllä tällainen. Parempi olisi, että yksityisautoilusta tehtäisiin nykyistä paljon kalliimpaa, ja ihmisiä valistettaisiin enemmän, jotta saataisiin ihmiset liikkumaan julkisilla ja hyväksymään myös vaihdot ja se, että jokainen voisi myös katsoa aikataulusta, milloin kannattaa mennä pysäkille. Jos lähdetään kilpailemaan yksityisautojen kanssa palvelutasolla, lopputuloksena voi olla yhtä suuret hiilipäästöt kuin yksityisautoilussakin, ja lisäksi joukkoliikennelipuista tulisi kalliimpia, kun tarvittaisiin paljon pikkubusseja ja niiden kuljettajia kuljettamaan matkustajia vaihdottomasti paikasta toiseen, ja tämä taas voisi vähentää joukkoliikenteen matkustajia. Lisäksi pieni kävely pysäkille vain antaa ihmisille liikuntaa, mikä taas hyödyttää kansanterveyttä.

Täydennän vielä, että loppujen lopuksi ihmisten mukavuudenhalun myötäily vain pahentaa ongelmaa, kun ihmiset tottuvat aina vain parempaan palvelutasoon, ja vaatimukset kasvavat kaiken aikaa. Jossain vaiheessa voi tulla vastaan se, että ihmiset vaativat päästä helikopterilla paikasta toiseen, kun maata pitkin matkustaminen on liian hidasta ja vaivalloista. Joskus 1970-luvulla julkisen liikenteen palvelutaso oli paljon heikompi kuin tänään, mutta silti matkustettiin joukkoliikenteellä, kun ihmisiä ei ollut vielä totutettu äärihelppoon elämään. Silloin tosin järjettömästi bussit ajoivat peräkanaa Itäväylälläkin, johon metro toi ratkaisevan parannuksen, ja palvelutasokin parani, kun bussit voivat tuon peräkanaa ajamisen sijaan kerätä matkustajia lähimmälle metroasemalle.

1970-lukuun verrattuna lienee monille realistisena vaihtoehtona hankkia ensimmäinen, toinen tai kolmas auto perhekunnalle. Kehä I sisäisessä joukkoliikenteessä kysymyksenä on paremminkin voiko työaikana työpäivän kuluessa tehtävät matkat luottaa julkisen liikenteen varaan. Palvelutason kuuluukin siis olla julkisessa liikenteessä korkea, jos (ja kun) halutaan ettei alueella tarvittaisi niin paljoa henkilöautoliikennettä ja pysäköintiä. Jalan tai pyörällä reippailevat ne joilla siihen on kyky/halu, tilaisuus ja mahdollisuus, joten julkinen ja henkilöautokyyti ovat näille yhdessä mahdollinen vaihtoehto lihasvoimalle. Julkisen liikenteen käyttäjä saa joka tapauksessa enemmän ja parempaa liikuntaa matkastaan kuin autoilija, joten kuntoiluaspekti tässä ei ole kovin olennainen: Jos jonkinlainen joukkokyyti ei kelpaa, on käytännössä vain harvoin poikkeuksin vaihtoehto muu kuin henkilöauto.

Pari kommenttia jotka laitoin myös kyselyyn:

- Kaikkiin paikkoihin, mihin linja 510 menee, menee myös metro tai runkolinja 500. Se on siis melko turha. Saattaisi olla järkevämpää jatkaa nykyiseen tapaan linjaa 50 tai 59 Herttoniemen metroasemalle ja jättää 510 Pasilaan.

- Linjan 81 päätepysäkin viereen kaavaillaan 3 700 asuntoa: http://kartta.hel.fi/applications/Hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=2013-004412 Se ansaitsisi ehkä jatkon Itäkeskuksen metroasemalle ja sillä voitaisiin korvata suunnitelman 1 linjan 79B kierros jos rakennettaisiin pysäkkipari Viikintielle.

0+ paras vaihtoehto, 79:n kulkeminen Herttoniemen teollisuusalueen kautta on toivottavaa, alueella yrityksiä joiden työntekijät käyttävät linjaa tätä syöttöliikenteenä. Samaten tämä paras yhteys Siilitien päiväkotiin, jossa lapsia Abraham Wetterintieltä - päiväkotiin sijoittamista perusteltu nykyisenmukaisella 79-linjalla.

Käsitän linjastosuunnitelman niin, että 500 voidaan sittenkin jatkaa Itäkeskukseen vastoin aiempaa suunnitelmaa, vaikka se muuttuukin runkolinjaksi, jos se vaan korvaa jotain muuta liikennettä. Se, että 79 poistuu Herttoniemen yritysalueelta on mielestäni ihan hyvä hinta tästä, koska 500 tarjoaa 79:n tapaan laajalle alueelle vaihdottoman yhteyden, joskin toki ihan eri alueille. Ehdotin aiemmin kommenteissa että linjat 80 ja 82 korvataan linjalla 500 ja tämä on nähdäkseni nyt toteuttanut saman periaatteen.

Vaihtoehto 2 saattaa olla parempi kuin vaihtoehto 1, koska siinä muodostuu yhteys Roihuvuoresta tuonne Siilitien alueelle, vaikka sitten Itäkeskuksen metroasemalle onkin entiseen tapaan vain 20 minuutin vuoroväli.

Hei,

ja kiitos kaikille jo tähän mennessä tälle sivustolle kommentoineille. Olemme keränneet nämä kommentit talteen ja otamme ne huomioon lopullisia suunnitelmia muodostaessamme.

Muistutuksena vielä, että kommentteja voi vieläkin esittää, ja Herttoniemen alueen linjastosuunnitelman luonnokset tulevat kommentoitaviksi tälle sivustolle tammikuussa 2017.

Miksi ei jatketa linjaa 81 Itikseen, samaa reittia, kun 90N ajaa nykyisin, rakennetaan yksi uusi pysakki Viikintielle Roihupellon teollisuusalueen kohdalle, josta lyhyt matka jalan, toisesta suunnasta linjalta 550 lyhyt matka jalan, jolloin linjaa 80 ei tarvita. Koska Roihuvuoresta poistuisi linja 80, jatkettaisi linjaa 83 Roihuvuoren halki Siilitien metroasemalle, jolloin saataisi Roihuvuoren matkustajille lyhyt yhteys metroon. Linjalle 81 ja 83 tarvittaisi 1 bussi lisaa kullekin, jotka tulevat linjalta 80, joka lopetetaan, joten kalustoa ei tarvita lisaa ja yhteydet monipuolistuvat ja nopeutuvat.

Älkää nyt herranen aika taas hankaloittako liikkumista täältä idästä! Oli jo tarpeeksi paha ettei täältä enää pääse edes lentokentälle suoraan ilman että tarvitsee vaihtaa säälittävän pysäkinvälin ajaksi junaan. Tämä asiakastyytyväisyydestä ja matkustusmukavuudesta tinkiminen alkaa ottaa todella epäreiluja mittasuhteita kun ei täältä pääse kohta enää minnekään ilman että matka riippuu niin monesta muuttujasta että on ihme jos se onnistuu ilman välistä jääneitä busseja tai radalle jumiutuneita metroja. Pitäkää homma simppelinä!

Lentokentälle idästä mennessä kannattaa vaihtaa jo Malmilla Kehäradan junaan. Malmille pääsee monella linjalla, 561:n lisäksi 554, 560, 79.

Haluaisin ehdottomasti säilyttää suoran bussiyhteyden ilman vaihtoja Itäkeskuksesta Pasilaan, jonka 58 ja 58B nyt tarjoavat.

Jos nämä linjat poistuvat, täytyy Itäkeskuksesta tulevan vaihtaa välinettä Herttoniemessä, kun menee Pasilaan.

Miksi vaivautua vaihtamaan Herttoniemessä, kun voi suosia linjaa 550 hakeutumalla Pasilaan loppumatka junalla?

Niin, olisiko noihin edellä oleviin kommentteihin mahdollista saada vastauksia? Jos Roihuvuoreen menee nyt pääsääntöisesti bussi 10 min välein ja 500 tulee menemään pääsääntöisesti 10 min välein, miksi esimerkiksi Roihuvuoren kautta ei voi kierrättää Itäkeskukseen linjaa 500? Mikä tähän on syynä?

Hei,

pahoittelut viivästyneestä vastauksesta! Runkolinjan 500 jatkaminen Herttoniemestä edelleen Itäkeskukseen kasvattaisi kustannuksia ja siirtäisi matkustajia metrolta runkobussille. Kahden vahvan linjan ajaminen päällekkäin ei ole taloudellista eikä matkojen suuntautuminen huomioon ottaen järkevää.

Lisäksi tekemiemme tutkimusten mukaan Pasilan länsipuolella poistuneista matkustajista alle 15 prosenttia tulee linjan 58 kyytiin jo Itäkeskuksesta. Toiseen suuntaan Itäkeskukseen asti matkustavien osuus on hieman suurempi, mutta tämä johtuu huonoista vaihto-olosuhteista Herttoniemessä (linjan 58 pysäkiltä on pitkähkö matka metroasemalle). Päättämällä runkolinja Herttoniemen terminaaliin saadaan vaihdot sekä metroon että liityntäbusseihin toimiviksi molempiin suuntiin. Nykyisin Herttoniemestä lähtevät poikittaislinjat 50 ja 59 on kaavailtu päätettäviksi Sompasaareen, kun Kalasataman alueen liikenneverkko on käytössä.

Kasvattaisiko? Roihuvuoreen menee yhtä usein bussi kuin mitä linjalla 500 tulee menemään, joten kyseessä on vain kahden linjan yhdistäminen sen sijaan että kustannukset kasvaisi sen verran kuin mitä jatkamisesta tulee kustannuksia. Kahta vahvaa linjaa siis ajetaan päällekkäin, mutta se on täysin ilmaista. Vaikka busseihin siirtyy hieman matkustajia metrosta, tämä ei vaikuta kustannuksiin, sillä busseja joudutaan ajamaan sen verran että kaikki mahtuu kyytiin Junatiellä tai Nordenskiöldinkadulla tai missä sitten onkaan eniten matkustajia tunnissa. 15 % on sekin melko paljon, se on 2 täyttä bussillista tunnissa ruuhka-aikaan.

Itään päin pysäkki on nykyisellään hankalasti Herttoniemen metroasemalla, mutta linjaahan voi kierrättää bussiterminaalin kautta. Kierrokselle joutuu vain sellaisia matkustajia, jotka muuten olisivat joutuneet vaihtamaan kulkuvälinettä.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.