Herttoniemen alueen linjasto

Herttoniemen alueen linjastoon tehdään pieniä muutoksia, joilla linjasto saadaan vastaamaan paremmin matkustajien tarpeita. Uudistusten tavoitteena on sujuva ja luotettava linjasto. Muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen. Pääosa muutoksista toteutuu syksyllä 2018.

Herttoniemen linjastosuunnitelman tuomat muutokset

  • Runkolinja 500 Itäkeskus–Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Munkkivuori korvaa tulevaisuudessa bussilinjan 58. Linjan bussit kulkevat Herttoniemen ja Itäkeskuksen välillä Suunnittelijankadulle rakennettavan sillan ja Herttoniemen yritysalueen kautta. Reitti palvelee myös Työnjohtajankadulle suunniteltujen uusien asuinkortteleiden liikennettä.
  • Runkolinja 510 Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Otaniemi–Tapiola korvaa jatkossa bussilinjan 551.
  • Runkolinjat 500 ja 510 kulkevat Herttoniemestä Meilahteen samaa reittiä. Linjat 58 ja 551 muuttuvat runkolinjoiksi 500 ja 510 vaiheittain. Linjoja 58 ja 551 liikennöidään syksystä 2018 alkaen pääosin runkolinjojen reiteillä ja vuoroväleillä, mutta vielä sinisillä busseilla ja vanhoilla linjanumeroilla. Kaluston arvioidaan vaihtuvan oransseiksi runkolinjabusseiksi vuosina 2019-2020, jolloin myös uudet linjanumerot tulevat käyttöön.
  • Linja 79 kulkee jatkossa Suunnittelijankadun sillan ja Laivalahdenkadun kautta samaa reittiä kuin linja 500. Linjat vahvistavat yhdessä Herttoniemen yritysalueen bussipalveluja. Linjan 79 uusi reitti on myös nykyistä Sorvaajankadun kautta kulkevaa reittiä nopeampi. Linja 79 siirtyy kulkemaan Linnanrakentajantien kautta jo syksyllä 2017. Suunnittelijankadun kautta bussit ryhtyvät kulkemaan sitten, kun ajoyhteys uuden sillan kautta tulee käyttöön arviolta vuonna 2019.
  • Linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen syksyllä 2018.
  • Linjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät syksyllä 2018. Linjat 80 ja 82 muodostavat tulevaisuudessa tiheän yhteyden Herttoniemestä Roihuvuoren kautta Itäkeskukseen.
  • Linjojen 79B, 81, 82 ja 83 reitteihin ei tule muutoksia.
  • Linjojen 50 ja 59 päätepysäkit siirtyvät syksyllä 2018 Herttoniemestä Sompasaareen, missä ne palvelevat kasvavaa Kalasataman aluetta. Muutoksella voidaan tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä kasvavan Kalasataman asukkaille. Kalasatamasta tulee tärkeä vaihtopaikka metron ja linjojen 50 ja 59 välille. Vaihtopaikka palvelee matkustajia, jotka kulkevat metron varrelta Teollisuuskadulle ja Pasilaan.
  • Herttoniemen alueen yölinjastoon ei tule muutoksia.

Lisätietoja muutoksista suunnitelmaraportissa.

Herttoniemen alueen tuleva linjasto

Herttoniemen linjastosuunnitelma

Näin suunnitelman laatiminen eteni

Työ Herttoniemen alueen linjaston uudistamiseksi alkoi syksyllä 2015. Työssä on huomioitu aiemmin Herttoniemen alueelle suunnitellut muutokset, kuten metron vuorovälien tihentyminen syksyllä 2016 sekä linjojen 79 ja 79B uudet Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaiset reitit, jotka tulevat käyttöön syksyllä 2017.

HSL keräsi suunnittelun tueksi tietoa liikkumistottumuksista suunnittelualueella. Menetelminä käytettiin haastattelututkimuksia ja karttapohjaista kyselyä netissä. Haastattelututkimukset toteutettiin Herttoniemessä joulukuussa 2015. Nettikysely oli auki 8.12.2015–10.1.2016, ja siihen saattoivat osallistua kaikki - yksityisautoilijat, pyöräilijät ja kävelijät mukaan lukien. Kyselyssä selvitettiin matkoja, joiden lähtö- tai määränpää on Herttoniemessä, Roihuvuoressa, Roihupellossa tai Tammisalossa.

Kommentteja on voinut esittää myös tällä sivustolla.

Herttoniemen alueen tulevasta linjastosta tehtiin kolme erilaista linjastoluonnosta. HSL keräsi asiakkaiden kommentteja vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista. Herttoniemen alueen linjastosuunnitelman vaihtoehdot olivat kommentoitavina 2.2-19.2.2017. Kyselyyn tuli yli 700 vastausta. Vaihtoehtojen kommentoinnin päätyttyä suunnittelijat kävivät saadun palautteen läpi. Herttoniemen linjastosuunnitelma pohjautuu asukasvuorovaikutuksessa esiteltyyn vaihtoehtoon 1, joka oli kyselyyn vastanneiden mukaan esitellyistä vaihtoehdoista paras.

Kyselyssä esillä olleet suunnitelmavaihtoehdot löytyvät täältä:

Vaihtoehdot Herttoniemen linjastosuunnitelmaksi (pdf-tiedosto)

HSL:n hallitus hyväksyi 13.6.2017 pidetyssä kokouksessa Herttoniemen linjastosuunnitelmassa esitetyt linjastomuutokset. Hallituksen päätös ja siihen liittyvä tiedote Herttoniemen alueen linjastoon tulevista muutoksista.

HSL:n hallitus hyväksyi 23.1.2018 pidetyssä kokouksessa Liikennöintisuunnitelman 2018-2019. Siinä esitettiin, että linjan 79B reittimuutosta Siilitieltä Roihupeltoon ei toistaiseksi toteuteta.  Hallituksen päätös
 

Kommentit

Tässä vielä tuollainen äkkiä tehty ehdotus: http://imgur.com/NXcbeLM

Linjaa 81 on jatkettu Itäkeskukseen, jonne aikaisemmin ei ole ollut yhteyttä Siilitien pohjoisosasta. Samalla muodostuu yhteys Myllypuron Metropoliaan ja Myllypuron liikuntapuistoon. Puotinharjun ostoskeskukseen ja Itäkeskuksen Stockmannille pääsee vaihdotta, kun nykyisin näihin kahteen kohteeseen pitää vaihtaa kaksi kertaa tai vaihtaa kerran ja kävellä Itäkeskuksen tai Puotilan metroasemilta.

80 yhdistää toisiinsa Konemestarinkadun, Sahaajankatu 33:n ja Pikkupurontien pysäkit, joilta poistuu 58 sekä ammattikoulun ja Roihupellon, joita kaikkia tarvitsee palvella vain virka-aikaan.

Linja 83 yhdistää toisiinsa Tammisalon, Marjaniemen, Kauppakartanonkadun ja Alakiventie, joilla kaikilla riittää ruuhka-aikaan 20 minuutin vuoroväli mutta joita pitää palvella koko metron liikennöintiajan. 83 tarjoaa Kauppakartanonkadulla mennessään yhteyden K-Citymarketiin edellä mainituilta alueilta ja Roihuvuoresta, minkä lisäksi se tarjoaa 81:n tapaan yhteyden Puotinharjun ostoskeskukseen ja Itäkeskuksen Stockmannille; näille ei tällä hetkellä ole suoraa yhteyttä Roihuvuorestakaan. 83:n reitti Itäkeskuksessa ja Marjaniemessä on mutkitteleva mutta kenenkään primääri reitti lähimmälle metroasemalle ei kulje mutkittelun läpi.

Toisessa ehdotuksessa: http://imgur.com/plXeWN6 toteutuisi joidenkin toive vaihdottomasta yhteydestä Vanhan Herttonniemen (Länsi-Herttoniemen) ja Roihuvuoren välille. Nykyisten linjojen 81 ja 82 yhdistäminen Itäkeskuksen metroaseman kautta toisi kustannustehokkaasti sekä vaihdottoman yhteyden näiden alueiden välillä että vaihdottaman yhteyden Siilitieltä Itäkeskukseen. Pysäkiltä Siilitie 13 Siilitien loppupäästä menee nelisen minuuttia Viikintietä ja Itäväylää pitkin, joilla ei ole pysäkkejä ja nopeusrajoitus on 60 tai 80 km/h. 90N menee tätä reittiä. Olisi liian sekavaa, jos Herttoniemen metroasemalta lähtisi 81-busseja kolmeen eri suuntaan, joten Herttoniemenrantaan pitää olla oma bussilinja tai 16 jatkaa sinne.

Linjojen 80 ja 83 roolit olisivat samat kuin yllä olevassa suunnitelmassa, mutta 83 ei jatkaisi Alakiventielle kun 92 kulkisi edelleen. Linjan 92 voi siirtää ajamaan Viilarintien kautta, jolloin se on Raide-Jokerin lisäksi yhteytenä pysäkille "Roihupelto" ja ainoana yhteytenä pysäkille "Varikkotie" (toiseen suuntaan) / Ratasmyllyntie (toiseen suuntaan), jossa Raide-Jokeri ei tule pysähtymään. Pysäkiltä Metrovarikko, joka ei muuten pääse metrovarikolle vaan sisäänkäynti sinne on edellä mainitun pysäkkiparin luona, ei nouse koskaan ketään 92:n kyytiin.

Ja tässä vaihtoehdossa siis 83 tarjoaisi vaihdottaman yhteyden Roihuvuoresta Itäkeskuksen Stockalle ja Puhokseen.

Yleensä kommenteissa ehdotetaan rahanmenoa lisääviä muutoksia, joten ajattelin ehdottaa muutosta jolla säästää helposti rahaa, eli linja 80. Ruuhka-ajan ulkopuolella matkustajia Roihupellon teollisuusalueelle on todella vähän, ja jos linja 80 lakkautettaisiin ruuhka-ajan ulkopuolella, pisin kävelymatka olisi 500 metriä suunnilleen Tulppatie 24 kohdalta. Suunnilleen Tulppakuja 3 kohdalta kävelymatka olisi 600 metriä, mutta Raide-Jokerille on suunniteltu pysäkkiä Kauppamyllyntien ja Viilarintien risteykseen ja siihen kävelymatka on 300 metriä.

Jos linja 80 lakkautettaisiin ruuhka-ajan ulkopuolella, suurin mutta olisi täysin käsittämättömään paikkaan roiskaistut 5 kerrostaloa Helpa-oppilaitoksen takana keskellä ei mitään. Noiden kerrostalojen tapauksessa kannattaisi HSL:n miettiä yhdessä KSV:n kanssa, että onko asukkaita niin vähän, että sori nyt vaan, mitään joukkoliikennettä ei järjestetä noin pienen määrän takia, vai olisiko järkevää rakentaa pysäkit Itäväylälle juuri ennen Roihupellon liittymää ja alikulku pohjoiselle pysäkille, vai järkevää rakentaa alikulku myös metron ali ja jättää pysäkit tekemättä Itäväylälle.

Toisaalta, jos linjaa 80 ei lopeteta, sekin on ihan järkevä ehdotus että se käännetään Siilitien metroasemalle. Jos linjaa 80 käännetään Siilitien metroasemalle, silloin taas ei välttämättä tarvita mitään korvaavaa yhteyttä linjan 58 lopettaessa kulkemisensa Roihupellossa. Pysäkillä "Roihupelto" Lanternan vieressä kulkisi tällöin Raide-Jokeri sitten kun se on valmistunut, ja pysäkeille Sahaajankatu 33 ja Pikkupurontie kulkisi 80.

Jos ajatuksena on jonkinlainen patkälinja Itäkeskuksen ja Herttoniemen metroasemien välille korvaamaan palveluja noille kahdelle pysäkille ja Roihupellon pysäkille, ei sillä tule juurikaan olemaan matkustajia. Sahaajankatu 33:n ja Pikkupurontien pysäkeiltä on lyhyt kävelymatka Siilitien metroasemalle ja Roihupellon pysäkille se kilpailee linjan 550 kanssa.

Hei,

kiitos kaikista ehdotuksistasi! Välitän ne eteenpäin suunnittelijalle.

Linjan 58 poistuvaa osuutta Herttoniemi-Itäkeskus on suunniteltu korvattavaksi linjalla 80A.

Linjat 58 ja 58 B ovat ainoat Sahaajankadulta kulkevat linjat. Suuri joukko Roihuvuoren pohjoisen osan asukkaista ja ammattioppilaitoksen oppilaista käyttää niitä. Viime syksynä hyväksytty kaava tuo alueelle runsaasti lisää asukkaita, joille Sahaajankadun pysäkit tarjoavat nopeimman yhteyden myös metrolle.
Jos linjaa 500 on välttämätöntä lyhentää, niin se on perusteltua tehdä linjan länsipäästä, jossa on vähemmän matkustajia ja useita muita linjoja käytettävissä.

Linjan 500 katkaisu on kirvoittanut satoja kommentteja yleensä niin hiljaisilla kaupungin ja HSL:n foorumeille. Tekeillä on nettiaddressia ja ties minkälaisia banderolleja On kovin outoa, jos suunnittelussa ei oteta kansalaisten tahtotilaa huomioon. Nyt tullaan näkemään, että kuunnellaanko käyttäjää vai tehdäänkö kyselyitä lähinnä näön vuoksi.

Runkolinjan 500 päätepysäkki tulisi pitää Itäkeskuksessa, jotta linjan matkustajille ei tulisi turhia vaihtoja. Itäkeskusesta ja muilta pysäkeiltä ennen Herttoniemeä tulee etenkin ruuhka-aikoina paljon bussin matkustajia.

Linja 59 ja 50 on ehdottomasti pidettävä Herttoniemessä! Kulkeminen Hertsikasta Pasilaan ja esim ennastaan hankalaan Pitäjänmäkeen muuttuu tosi vaikeaksi. 59 on todella käytetty linja, se on aina aivan täynnä Herttoniemestä lähtien. Vaihdot hankaloittaa ja pidentää matkaa todella paljon. T. "Jo nyt yli tunnin työmatkalainen välillä Tammisalo-Pitäjänmäki"

Käytän paljon 58-bussia Sahaajankadulta länteen päin. Todella harmi, jos uusi linja katkeaa Herttoniemeen ja aiheuttaa ylimääräisen vaihdon reitille, hidastaa ainakin omaa liikkumistani.

Bussin 80 pysäkki Roihupellossa on vaihtojen kannalta hankalassa paikassa. Nyt Jokeri-bussista tai Lanternasta tullessa ei käytännössä ole vaihtopysäkkiä Roihuvuoren suuntaan. Lisäksi pysäkillä loppupäässä vähän matkustajia, ehkä tästä linjan jatke vielä Länsi-Herttoniemeen? Roihuvuori-Länsi-Herttoniemi -välille kaipaisi parempaa yhteyttä.

Päivittäin on käytössä myös 79, joka enimmäkseen toimii hyvin. Uusi ruuhkalinja 79B kuulostaa hyvältä.

MOI! Linjan 500 hyvä lähteä Itäkeskuksesta. Kannatan sitä, ettei vaihtojen määrä lisäänny. Nykyisillä linjoilla 58 ja 58B:n ongelmia ovat seisominen Herttoniemessä kaksissa liikennevaloissa. Pisimmillään Herttoniemen läpiajo kestää 5 min. Ehdotan HSL ratkaisemaan tämän asian niin, että pysäkki rakennetaan Itäväylälle niin kuin se on suunnassa Itäkeskukseen mennessä. Toinen selkeä ongelma kohta on Aleksis Kiven kadun S-marketin/Meiran kohdalla olevat parkkipaikat, jotka ruuhka-aikana tukkivat linjojen 58/58B etenemisen. Näiden ongelmakohtien ratkaisu nopeuttaa todennäköisesti linjojen kulkua 5-10 minuuttiin. Lisäksi Pasilan Teollisuuskadun valmistuminen nopeuttaa linjojen kulkua. Tässä selkeät ratkaisut ja linja 500 voi kulkea Itäkeskuksesta saakka. Tare AKK -katu, Helsinki 01.01.2016 Hyvää Vuotta 2016

Linjojen 58 ja 59 kulkeminen Herttoniemestä tärkeää.

Jonkinlainen liikenneyhteys Länsi-Herttoniemestä Roihuvuoreen myös iltaisin olisi todella hyvä, 802 on ollut ok mutta lopettaa liikennöin todella aikaisin.

LInja 83 kiertää kierroksen yhteen suuntaan, jolloin kierroksen alkupään matkusajat joutuvat kietämään koko kierroksen aivan turhaan. Ehdotankin, että jaettaisiin suunnat niin, että olisi vuoroja myös toiseen suuntaan.

voitaisiinko linja 57 päätepysäkki siirtyä kotikonnuntielle ja linjat 94a ja 94b yhdistään yhdeksilinjaksi ja mennä kurkimäen kautta , koska linjalta helpompi vaihtaa metroon ja kontulan terminaalissa on muutekin ruuhka-aikaan ahdasta, kontulan terminaaliin uudistusta on odotettu jo liian kauan.

Kannatan lämpimästi ajatusta kierrättää bussia 80 Herttoniemen metroasemalta Siilitien metroasemalle ja toisin päin vähintään iltaisin ja viikonloppuisin. Tätä on ehdotettu usein aikaisemminkin mutta ei ole toive käynyt toteen. Mikäli työmatkaliikennettä teollisuusalueelle on todella paljon, riittänee ajo sitä kautta arkisin klo 17, maksimi klo 18 asti.

En myöskään ymmärrä, miksi hyvin toimiva ja käytetty linjan 59 päätepysäkki pitää poistaa Herttoniemestä. Lisää vaihtoja, joka ei sujuvoita matkantekoa! Kritisoin aikoinaan bussin 16 päätepysäkin poistoa Herttoniemestä ja linjan muuttamisesta Korkeasaareen matkaaville - sekin näyttää aika tyhjältä Krunikasta katsottaessa.

Hienoa, että kyselyjä järjestetään, ihanaa, että matkustajat jaksavat uskoa, että niihin vastaaminen vaikuttaa mutta kaikkein upeinta olisi, että huomaisimme, että näillä voi myös demokraattisesti vaikuttaa! Kun nämä muutokset koskettavat meidän matkustajien arkea niin konkreettisesti ja kahden minuutin laskennallinen säästö ei ole mitään verrattuna lisääntyneeseen vaivaan.

HSL haluaa monesti lisää ja enemmän vaihtoja, mutta matkustajille monestikin tärkeintä on se, että pääsee mahdollisimman vähillä vaihdoilla paikasta A ja paikkaan B. Toki vaihtojen kanssa voi monesti olla nopeampaa,mutta siksi pitäisikin olla tarjolla vaihtoehtoja jokaiselle.
Linjan 500 lyhentämistä herttoniemeen en näkisi tärkeänä. Suurimmat ongelmat ovat tuolla Pasilan ja Meilahden alueella johon toivottavasti muutoksia on tulossa.
Samaten linjan 80 turha pyöriminen Roihupellossa arki-iltaisin ja viikonloppuisin osittain kyllä myös arkipäivisin voisi lopettaa. Koskaan ikinä milloinkaan, en ole edes arkipäivisin ns. ruuhka-aikaan nähnyt bussissa korkeintaan kuin max. 5 matkustajaa Roihupellossa. Suurin osa kuitenkin kävelee linjojen 58 / 550 pysäkeille tai Itäkeskukseen. Jos herttoniemeen haluaa niin miksi valita roihuvuoren kautta kiertävä 80? Siksi järkevintä olisi jatkaa linja 80 esim. Siilitien metroasemalle. Tosin tätäkin on ehdotettu useaan otteeseen, mutta HSL ei ole nähnyt sitä järkevänä vaihtoehtona..tyhjänä ajaminen Roihupellon teollisuusalueella sitten varmasti järkevämpää onkin.

Bussin 59 päätepysäkin siirto Herttoniemestä Kalasatamaan aiheuttaisi lisävaihdon (jo nyt repaleiseen) työmatkaan Laajasalosta, Roihuvuoresta ja Herttoniemen eteläosista tuleville. Kalasataman väkimäärän lisäksi olisi otettava huomioon Kruunuvuorenrannan väkimäärä, ja vähintäänkin lykätä päätepysäkin siirtoa siihen asti, että Kruunusillat on rakennettu. Kuinkahan moni viitsii enää kulkea julkisilla, jos työmatkaan sisältyy 3-4 vaihtoa.

linjat 80 ja 81päätepysäkit voisi vaihtaa päitäin , että linjat 81 ja 80 tarjoaisi siilitien metroasemalle hyvä liityntäyhteydet länsi herttoniemestä ja roihuvuoresta.

siten että linjat 81 menisi reittiä roihupelto- siilitie (m) - länsi herttoniemi - herttoniemi - herttoniemenranta- kulosaari - korkeasaari. linja 80 siilitie-siilitie (M) roihuvuori- herttoniemi(m)

Pitäisin kuitenkin linjan 16 edelleen Korkeasaaren linjana Keskustan suunnasta. Turhaan sinne tuota 81:tä ajettaisiin.

Bussien 50 ja 59 pääteasema idässä ehdottomasti Herttoniemi.

59 lähtö hertsikasta vaikuttaa suuresti, vaihtojen määrä kasvaa yhdellä turhaan

Tämä linja 500 on aivan ihmeellinen kysymys. Muutama viikko sitten päättyi kysely, jossa perättiin mielipiteitä ko. linjasta. Vastuksia tuli liki kolme sataa (300) ja niiden pääaihe oli linjan 500 päätepysäkin säilyttäminen Itäkeskusksessa - EI MITÄÄN VAIKUTUSTA PÄÄTÖKSENTEKOON.

MIKSI NÄITÄ KYSELYJÄ JÄRJESTETÄÄN. JOTAIN NÄENNÄISDEMOKRATIAA.

Edellisen kyselyn perusteella ei pilkkukaan ollut muuttunut HSL:n suunnitelijan perusteluissa siirtää päätepysäkki Herttoniemeen. Myös Helsingin kaupunkisuunnitttelulautakunta oli päätöstä tehdessään täysin tunnoton masiiviselle kuntalaismielipiteelle.

Kuljen töihin ja töistä linjoilla 50 ja 59, jos ne siirretään Herttoniemestä muualle niin työmatka-ajan pidentyessä joukkoliikenne ei ole enää toimiva vaihtoehto.

Käytän säännöllisesri bussia 58 Munkkiniemestä Itäkeskukseen. Linjan lyhentäminen Haittaa huomattavasti matkustamista, koska ei ole suoraa yhteyttä. Vaihdot ovat hankalia, jos on mukana tavaraa/lapsia/liikkuu huonosti. Minulle tärkeintä on vaivattomuus ja mahdollisuus päästä perille ilman vaihtoja, ei niinkään muutamien minuuttien ajansäästö. Tällä linjalla olen myös usein asioinut Lantrnassa. Linjan muuttaminen vaikeuttaa autottoman asiointia esim. rautakaupassa, kun ostoksetovat isoja tai painavia.

Kivinokka on jäänyt pahasti mottiin, jos aluetta yritetään kehittää luontokohteena. Entinen bussi 16 palveli hyvin kivinokkalaisia ja siirtolapuutarhalaisia matkalla Hakaniemen torille ja Kauppatille. Oma 15 min mökkimatka venyi tähes tunniksi, josta syystä jouduin vaihtamaan asuntoa. Tämä ei liene HSL:n tavoitteiden mukaista.

Kivinokan kohdalla lähin bussi, nykyisin 81, ajaa yhä vain toiseen suuntaan eli Herttoniemestä Kulosaareen. Kulosaaressa voi toki vaihtaa suoraan metroon ja Herttoniemessä metrosta bussiin 81 mutkitellen.

Ehdotan bussin 16 reittiä lyhennettäväksi poistamalla Kulosaaren eksoottinen silmukka; Kalasatamassa metro on yhtä sopivasti tavoitettavissa. Samalla alettaisiin ajaa linjaa 16B Kivinokka - Kulosaari(M) - Kyösti Kallion tie - Kulosaarentie - Korkeasaari.

Linjan 80 tulisi kulkea Siilitien metroaseman kautta. Tämä tasaisi matkustajakuormitusta (nyt bussi yleensä täynnä Herttoniemen metroasemalta Roihuvuoren ostarille saakka ja lähes tyhjänä siitä eteenpäin), parantaisi huomattavasti Ylä-Roihuvuoren liikenneyhteyksiä ja sujuvoittaisi koko Roihuvuoren metroliityntöjä, kun linja veisi metrolle kummassakin päässä. Samalla jokainen Siilitiellä vaihtava matkustaja olisi pois erittäin ruuhkaiselta Herttoniemen metroasemalta, jolloin välillistä hyötyä olisi myös muille Herttoniemen liityntäliikennematkustajille.

Voisiko linjat 80 ja 81 yhdistää reitille Herttoniemi (M)-Roihuvuori-Sahaajankatu-Siilitie (M)-Kettutie-Hiihtomäentie-Herttoniemi (M) molempiin suuntiin? Näin saataisiin Roihuvuoresta ja Hiihtomäentieltä yhteys Siilitien metroasemalle ja lisäksi kohtuullisen kävelymatkan päässä Viilarintien risteyksessä olisi myös vaihtoyhteys linjalle 550. Siilitiellä ajaa jo nyt tiheästi linja 79 ja lisäksi pian on tulossa apulinja 79B reitille Siilitie (M)-Latokartano, joten palvelutaso Siilitiellä säilyy edelleen hyvänä. (Mahdolliset tarvittavat yhteydet Siilitieltä Herttoniemen sairaalalle voidaan hoitaa lähibussilinjoilla siihen asti kunnes sairaala on purettu).

Olisi mielenkiintoista tietää, paljonko Roihupellon teollisuusalueella on matkustajia linjalla 80. Linja kiertää pitkän kierroksen Herttoniemeen, minkä lisäksi linjojen 79 ja 81 pysäkit sekä 58:n ja 550:n pysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä teollisuusalueelta. Jos yhteys Roihupeltoon on välttämätöntä säilyttää, sinne voisi tarvittaessa jatkaa jonkin linjan Itäkeskuksesta arkisin.

Runkolinjan 500 päätepysäkki olisi pidettävä vähintään Siilitiellä jos linjaa ei jatketa Itäkeskukseen, tai vaihtoehtoisesti 79 olisi jatkettava Siilitieltä suoraan Itäväylää pitkin Herttoniemeen, koska usean vaihdon sisältävä matka etenkin lyhyillä väleillä tekee matkustamisesta epämukavaa, esim. välillä Siilitie-Vallila/Pasila.

Lisäys vielä omaan kommenttiini, että jos linja 58 lakkautetaan, toki Roihupellon yhteydet voi ratkaista myös jatkamalla osan linjan 500 lähdöistä Roihupellon teollisuusalueelle.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.