Herttoniemen alueen linjasto

Herttoniemen alueen linjastoon tehdään pieniä muutoksia, joilla linjasto saadaan vastaamaan paremmin matkustajien tarpeita. Uudistusten tavoitteena on sujuva ja luotettava linjasto. Muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen. Pääosa muutoksista toteutuu syksyllä 2018.

Herttoniemen linjastosuunnitelman tuomat muutokset

  • Runkolinja 500 Itäkeskus–Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Munkkivuori korvaa tulevaisuudessa bussilinjan 58. Linjan bussit kulkevat Herttoniemen ja Itäkeskuksen välillä Suunnittelijankadulle rakennettavan sillan ja Herttoniemen yritysalueen kautta. Reitti palvelee myös Työnjohtajankadulle suunniteltujen uusien asuinkortteleiden liikennettä.
  • Runkolinja 510 Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Otaniemi–Tapiola korvaa jatkossa bussilinjan 551.
  • Runkolinjat 500 ja 510 kulkevat Herttoniemestä Meilahteen samaa reittiä. Linjat 58 ja 551 muuttuvat runkolinjoiksi 500 ja 510 vaiheittain. Linjoja 58 ja 551 liikennöidään syksystä 2018 alkaen pääosin runkolinjojen reiteillä ja vuoroväleillä, mutta vielä sinisillä busseilla ja vanhoilla linjanumeroilla. Kaluston arvioidaan vaihtuvan oransseiksi runkolinjabusseiksi vuosina 2019-2020, jolloin myös uudet linjanumerot tulevat käyttöön.
  • Linja 79 kulkee jatkossa Suunnittelijankadun sillan ja Laivalahdenkadun kautta samaa reittiä kuin linja 500. Linjat vahvistavat yhdessä Herttoniemen yritysalueen bussipalveluja. Linjan 79 uusi reitti on myös nykyistä Sorvaajankadun kautta kulkevaa reittiä nopeampi. Linja 79 siirtyy kulkemaan Linnanrakentajantien kautta jo syksyllä 2017. Suunnittelijankadun kautta bussit ryhtyvät kulkemaan sitten, kun ajoyhteys uuden sillan kautta tulee käyttöön arviolta vuonna 2019.
  • Linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen syksyllä 2018.
  • Linjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät syksyllä 2018. Linjat 80 ja 82 muodostavat tulevaisuudessa tiheän yhteyden Herttoniemestä Roihuvuoren kautta Itäkeskukseen.
  • Linjojen 79B, 81, 82 ja 83 reitteihin ei tule muutoksia.
  • Linjojen 50 ja 59 päätepysäkit siirtyvät syksyllä 2018 Herttoniemestä Sompasaareen, missä ne palvelevat kasvavaa Kalasataman aluetta. Muutoksella voidaan tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä kasvavan Kalasataman asukkaille. Kalasatamasta tulee tärkeä vaihtopaikka metron ja linjojen 50 ja 59 välille. Vaihtopaikka palvelee matkustajia, jotka kulkevat metron varrelta Teollisuuskadulle ja Pasilaan.
  • Herttoniemen alueen yölinjastoon ei tule muutoksia.

Lisätietoja muutoksista suunnitelmaraportissa.

Herttoniemen alueen tuleva linjasto

Herttoniemen linjastosuunnitelma

Näin suunnitelman laatiminen eteni

Työ Herttoniemen alueen linjaston uudistamiseksi alkoi syksyllä 2015. Työssä on huomioitu aiemmin Herttoniemen alueelle suunnitellut muutokset, kuten metron vuorovälien tihentyminen syksyllä 2016 sekä linjojen 79 ja 79B uudet Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaiset reitit, jotka tulevat käyttöön syksyllä 2017.

HSL keräsi suunnittelun tueksi tietoa liikkumistottumuksista suunnittelualueella. Menetelminä käytettiin haastattelututkimuksia ja karttapohjaista kyselyä netissä. Haastattelututkimukset toteutettiin Herttoniemessä joulukuussa 2015. Nettikysely oli auki 8.12.2015–10.1.2016, ja siihen saattoivat osallistua kaikki - yksityisautoilijat, pyöräilijät ja kävelijät mukaan lukien. Kyselyssä selvitettiin matkoja, joiden lähtö- tai määränpää on Herttoniemessä, Roihuvuoressa, Roihupellossa tai Tammisalossa.

Kommentteja on voinut esittää myös tällä sivustolla.

Herttoniemen alueen tulevasta linjastosta tehtiin kolme erilaista linjastoluonnosta. HSL keräsi asiakkaiden kommentteja vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista. Herttoniemen alueen linjastosuunnitelman vaihtoehdot olivat kommentoitavina 2.2-19.2.2017. Kyselyyn tuli yli 700 vastausta. Vaihtoehtojen kommentoinnin päätyttyä suunnittelijat kävivät saadun palautteen läpi. Herttoniemen linjastosuunnitelma pohjautuu asukasvuorovaikutuksessa esiteltyyn vaihtoehtoon 1, joka oli kyselyyn vastanneiden mukaan esitellyistä vaihtoehdoista paras.

Kyselyssä esillä olleet suunnitelmavaihtoehdot löytyvät täältä:

Vaihtoehdot Herttoniemen linjastosuunnitelmaksi (pdf-tiedosto)

HSL:n hallitus hyväksyi 13.6.2017 pidetyssä kokouksessa Herttoniemen linjastosuunnitelmassa esitetyt linjastomuutokset. Hallituksen päätös ja siihen liittyvä tiedote Herttoniemen alueen linjastoon tulevista muutoksista.

HSL:n hallitus hyväksyi 23.1.2018 pidetyssä kokouksessa Liikennöintisuunnitelman 2018-2019. Siinä esitettiin, että linjan 79B reittimuutosta Siilitieltä Roihupeltoon ei toistaiseksi toteuteta.  Hallituksen päätös
 

Kommentit

Hei,

kiitos kaikista ehdotuksistasi! Välitän ne eteenpäin suunnittelijalle.

Linjan 58 poistuvaa osuutta Herttoniemi-Itäkeskus on suunniteltu korvattavaksi linjalla 80A.

Linjat 58 ja 58 B ovat ainoat Sahaajankadulta kulkevat linjat. Suuri joukko Roihuvuoren pohjoisen osan asukkaista ja ammattioppilaitoksen oppilaista käyttää niitä. Viime syksynä hyväksytty kaava tuo alueelle runsaasti lisää asukkaita, joille Sahaajankadun pysäkit tarjoavat nopeimman yhteyden myös metrolle.
Jos linjaa 500 on välttämätöntä lyhentää, niin se on perusteltua tehdä linjan länsipäästä, jossa on vähemmän matkustajia ja useita muita linjoja käytettävissä.

Linjan 500 katkaisu on kirvoittanut satoja kommentteja yleensä niin hiljaisilla kaupungin ja HSL:n foorumeille. Tekeillä on nettiaddressia ja ties minkälaisia banderolleja On kovin outoa, jos suunnittelussa ei oteta kansalaisten tahtotilaa huomioon. Nyt tullaan näkemään, että kuunnellaanko käyttäjää vai tehdäänkö kyselyitä lähinnä näön vuoksi.

Runkolinjan 500 päätepysäkki tulisi pitää Itäkeskuksessa, jotta linjan matkustajille ei tulisi turhia vaihtoja. Itäkeskusesta ja muilta pysäkeiltä ennen Herttoniemeä tulee etenkin ruuhka-aikoina paljon bussin matkustajia.

Linja 59 ja 50 on ehdottomasti pidettävä Herttoniemessä! Kulkeminen Hertsikasta Pasilaan ja esim ennastaan hankalaan Pitäjänmäkeen muuttuu tosi vaikeaksi. 59 on todella käytetty linja, se on aina aivan täynnä Herttoniemestä lähtien. Vaihdot hankaloittaa ja pidentää matkaa todella paljon. T. "Jo nyt yli tunnin työmatkalainen välillä Tammisalo-Pitäjänmäki"

Käytän paljon 58-bussia Sahaajankadulta länteen päin. Todella harmi, jos uusi linja katkeaa Herttoniemeen ja aiheuttaa ylimääräisen vaihdon reitille, hidastaa ainakin omaa liikkumistani.

Bussin 80 pysäkki Roihupellossa on vaihtojen kannalta hankalassa paikassa. Nyt Jokeri-bussista tai Lanternasta tullessa ei käytännössä ole vaihtopysäkkiä Roihuvuoren suuntaan. Lisäksi pysäkillä loppupäässä vähän matkustajia, ehkä tästä linjan jatke vielä Länsi-Herttoniemeen? Roihuvuori-Länsi-Herttoniemi -välille kaipaisi parempaa yhteyttä.

Päivittäin on käytössä myös 79, joka enimmäkseen toimii hyvin. Uusi ruuhkalinja 79B kuulostaa hyvältä.

MOI! Linjan 500 hyvä lähteä Itäkeskuksesta. Kannatan sitä, ettei vaihtojen määrä lisäänny. Nykyisillä linjoilla 58 ja 58B:n ongelmia ovat seisominen Herttoniemessä kaksissa liikennevaloissa. Pisimmillään Herttoniemen läpiajo kestää 5 min. Ehdotan HSL ratkaisemaan tämän asian niin, että pysäkki rakennetaan Itäväylälle niin kuin se on suunnassa Itäkeskukseen mennessä. Toinen selkeä ongelma kohta on Aleksis Kiven kadun S-marketin/Meiran kohdalla olevat parkkipaikat, jotka ruuhka-aikana tukkivat linjojen 58/58B etenemisen. Näiden ongelmakohtien ratkaisu nopeuttaa todennäköisesti linjojen kulkua 5-10 minuuttiin. Lisäksi Pasilan Teollisuuskadun valmistuminen nopeuttaa linjojen kulkua. Tässä selkeät ratkaisut ja linja 500 voi kulkea Itäkeskuksesta saakka. Tare AKK -katu, Helsinki 01.01.2016 Hyvää Vuotta 2016

Linjojen 58 ja 59 kulkeminen Herttoniemestä tärkeää.

Jonkinlainen liikenneyhteys Länsi-Herttoniemestä Roihuvuoreen myös iltaisin olisi todella hyvä, 802 on ollut ok mutta lopettaa liikennöin todella aikaisin.

LInja 83 kiertää kierroksen yhteen suuntaan, jolloin kierroksen alkupään matkusajat joutuvat kietämään koko kierroksen aivan turhaan. Ehdotankin, että jaettaisiin suunnat niin, että olisi vuoroja myös toiseen suuntaan.

voitaisiinko linja 57 päätepysäkki siirtyä kotikonnuntielle ja linjat 94a ja 94b yhdistään yhdeksilinjaksi ja mennä kurkimäen kautta , koska linjalta helpompi vaihtaa metroon ja kontulan terminaalissa on muutekin ruuhka-aikaan ahdasta, kontulan terminaaliin uudistusta on odotettu jo liian kauan.

Kannatan lämpimästi ajatusta kierrättää bussia 80 Herttoniemen metroasemalta Siilitien metroasemalle ja toisin päin vähintään iltaisin ja viikonloppuisin. Tätä on ehdotettu usein aikaisemminkin mutta ei ole toive käynyt toteen. Mikäli työmatkaliikennettä teollisuusalueelle on todella paljon, riittänee ajo sitä kautta arkisin klo 17, maksimi klo 18 asti.

En myöskään ymmärrä, miksi hyvin toimiva ja käytetty linjan 59 päätepysäkki pitää poistaa Herttoniemestä. Lisää vaihtoja, joka ei sujuvoita matkantekoa! Kritisoin aikoinaan bussin 16 päätepysäkin poistoa Herttoniemestä ja linjan muuttamisesta Korkeasaareen matkaaville - sekin näyttää aika tyhjältä Krunikasta katsottaessa.

Hienoa, että kyselyjä järjestetään, ihanaa, että matkustajat jaksavat uskoa, että niihin vastaaminen vaikuttaa mutta kaikkein upeinta olisi, että huomaisimme, että näillä voi myös demokraattisesti vaikuttaa! Kun nämä muutokset koskettavat meidän matkustajien arkea niin konkreettisesti ja kahden minuutin laskennallinen säästö ei ole mitään verrattuna lisääntyneeseen vaivaan.

HSL haluaa monesti lisää ja enemmän vaihtoja, mutta matkustajille monestikin tärkeintä on se, että pääsee mahdollisimman vähillä vaihdoilla paikasta A ja paikkaan B. Toki vaihtojen kanssa voi monesti olla nopeampaa,mutta siksi pitäisikin olla tarjolla vaihtoehtoja jokaiselle.
Linjan 500 lyhentämistä herttoniemeen en näkisi tärkeänä. Suurimmat ongelmat ovat tuolla Pasilan ja Meilahden alueella johon toivottavasti muutoksia on tulossa.
Samaten linjan 80 turha pyöriminen Roihupellossa arki-iltaisin ja viikonloppuisin osittain kyllä myös arkipäivisin voisi lopettaa. Koskaan ikinä milloinkaan, en ole edes arkipäivisin ns. ruuhka-aikaan nähnyt bussissa korkeintaan kuin max. 5 matkustajaa Roihupellossa. Suurin osa kuitenkin kävelee linjojen 58 / 550 pysäkeille tai Itäkeskukseen. Jos herttoniemeen haluaa niin miksi valita roihuvuoren kautta kiertävä 80? Siksi järkevintä olisi jatkaa linja 80 esim. Siilitien metroasemalle. Tosin tätäkin on ehdotettu useaan otteeseen, mutta HSL ei ole nähnyt sitä järkevänä vaihtoehtona..tyhjänä ajaminen Roihupellon teollisuusalueella sitten varmasti järkevämpää onkin.

Bussin 59 päätepysäkin siirto Herttoniemestä Kalasatamaan aiheuttaisi lisävaihdon (jo nyt repaleiseen) työmatkaan Laajasalosta, Roihuvuoresta ja Herttoniemen eteläosista tuleville. Kalasataman väkimäärän lisäksi olisi otettava huomioon Kruunuvuorenrannan väkimäärä, ja vähintäänkin lykätä päätepysäkin siirtoa siihen asti, että Kruunusillat on rakennettu. Kuinkahan moni viitsii enää kulkea julkisilla, jos työmatkaan sisältyy 3-4 vaihtoa.

linjat 80 ja 81päätepysäkit voisi vaihtaa päitäin , että linjat 81 ja 80 tarjoaisi siilitien metroasemalle hyvä liityntäyhteydet länsi herttoniemestä ja roihuvuoresta.

siten että linjat 81 menisi reittiä roihupelto- siilitie (m) - länsi herttoniemi - herttoniemi - herttoniemenranta- kulosaari - korkeasaari. linja 80 siilitie-siilitie (M) roihuvuori- herttoniemi(m)

Pitäisin kuitenkin linjan 16 edelleen Korkeasaaren linjana Keskustan suunnasta. Turhaan sinne tuota 81:tä ajettaisiin.

Bussien 50 ja 59 pääteasema idässä ehdottomasti Herttoniemi.

59 lähtö hertsikasta vaikuttaa suuresti, vaihtojen määrä kasvaa yhdellä turhaan

Tämä linja 500 on aivan ihmeellinen kysymys. Muutama viikko sitten päättyi kysely, jossa perättiin mielipiteitä ko. linjasta. Vastuksia tuli liki kolme sataa (300) ja niiden pääaihe oli linjan 500 päätepysäkin säilyttäminen Itäkeskusksessa - EI MITÄÄN VAIKUTUSTA PÄÄTÖKSENTEKOON.

MIKSI NÄITÄ KYSELYJÄ JÄRJESTETÄÄN. JOTAIN NÄENNÄISDEMOKRATIAA.

Edellisen kyselyn perusteella ei pilkkukaan ollut muuttunut HSL:n suunnitelijan perusteluissa siirtää päätepysäkki Herttoniemeen. Myös Helsingin kaupunkisuunnitttelulautakunta oli päätöstä tehdessään täysin tunnoton masiiviselle kuntalaismielipiteelle.

Kuljen töihin ja töistä linjoilla 50 ja 59, jos ne siirretään Herttoniemestä muualle niin työmatka-ajan pidentyessä joukkoliikenne ei ole enää toimiva vaihtoehto.

Käytän säännöllisesri bussia 58 Munkkiniemestä Itäkeskukseen. Linjan lyhentäminen Haittaa huomattavasti matkustamista, koska ei ole suoraa yhteyttä. Vaihdot ovat hankalia, jos on mukana tavaraa/lapsia/liikkuu huonosti. Minulle tärkeintä on vaivattomuus ja mahdollisuus päästä perille ilman vaihtoja, ei niinkään muutamien minuuttien ajansäästö. Tällä linjalla olen myös usein asioinut Lantrnassa. Linjan muuttaminen vaikeuttaa autottoman asiointia esim. rautakaupassa, kun ostoksetovat isoja tai painavia.

Kivinokka on jäänyt pahasti mottiin, jos aluetta yritetään kehittää luontokohteena. Entinen bussi 16 palveli hyvin kivinokkalaisia ja siirtolapuutarhalaisia matkalla Hakaniemen torille ja Kauppatille. Oma 15 min mökkimatka venyi tähes tunniksi, josta syystä jouduin vaihtamaan asuntoa. Tämä ei liene HSL:n tavoitteiden mukaista.

Kivinokan kohdalla lähin bussi, nykyisin 81, ajaa yhä vain toiseen suuntaan eli Herttoniemestä Kulosaareen. Kulosaaressa voi toki vaihtaa suoraan metroon ja Herttoniemessä metrosta bussiin 81 mutkitellen.

Ehdotan bussin 16 reittiä lyhennettäväksi poistamalla Kulosaaren eksoottinen silmukka; Kalasatamassa metro on yhtä sopivasti tavoitettavissa. Samalla alettaisiin ajaa linjaa 16B Kivinokka - Kulosaari(M) - Kyösti Kallion tie - Kulosaarentie - Korkeasaari.

Linjan 80 tulisi kulkea Siilitien metroaseman kautta. Tämä tasaisi matkustajakuormitusta (nyt bussi yleensä täynnä Herttoniemen metroasemalta Roihuvuoren ostarille saakka ja lähes tyhjänä siitä eteenpäin), parantaisi huomattavasti Ylä-Roihuvuoren liikenneyhteyksiä ja sujuvoittaisi koko Roihuvuoren metroliityntöjä, kun linja veisi metrolle kummassakin päässä. Samalla jokainen Siilitiellä vaihtava matkustaja olisi pois erittäin ruuhkaiselta Herttoniemen metroasemalta, jolloin välillistä hyötyä olisi myös muille Herttoniemen liityntäliikennematkustajille.

Voisiko linjat 80 ja 81 yhdistää reitille Herttoniemi (M)-Roihuvuori-Sahaajankatu-Siilitie (M)-Kettutie-Hiihtomäentie-Herttoniemi (M) molempiin suuntiin? Näin saataisiin Roihuvuoresta ja Hiihtomäentieltä yhteys Siilitien metroasemalle ja lisäksi kohtuullisen kävelymatkan päässä Viilarintien risteyksessä olisi myös vaihtoyhteys linjalle 550. Siilitiellä ajaa jo nyt tiheästi linja 79 ja lisäksi pian on tulossa apulinja 79B reitille Siilitie (M)-Latokartano, joten palvelutaso Siilitiellä säilyy edelleen hyvänä. (Mahdolliset tarvittavat yhteydet Siilitieltä Herttoniemen sairaalalle voidaan hoitaa lähibussilinjoilla siihen asti kunnes sairaala on purettu).

Olisi mielenkiintoista tietää, paljonko Roihupellon teollisuusalueella on matkustajia linjalla 80. Linja kiertää pitkän kierroksen Herttoniemeen, minkä lisäksi linjojen 79 ja 81 pysäkit sekä 58:n ja 550:n pysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä teollisuusalueelta. Jos yhteys Roihupeltoon on välttämätöntä säilyttää, sinne voisi tarvittaessa jatkaa jonkin linjan Itäkeskuksesta arkisin.

Runkolinjan 500 päätepysäkki olisi pidettävä vähintään Siilitiellä jos linjaa ei jatketa Itäkeskukseen, tai vaihtoehtoisesti 79 olisi jatkettava Siilitieltä suoraan Itäväylää pitkin Herttoniemeen, koska usean vaihdon sisältävä matka etenkin lyhyillä väleillä tekee matkustamisesta epämukavaa, esim. välillä Siilitie-Vallila/Pasila.

Lisäys vielä omaan kommenttiini, että jos linja 58 lakkautetaan, toki Roihupellon yhteydet voi ratkaista myös jatkamalla osan linjan 500 lähdöistä Roihupellon teollisuusalueelle.

Linjan 500 tulisi jatkua samanlailla Itäkeskukseen asti kuten ennenkin. Tänäkin aamuna klo 07.35 Sahaajankatu 33 pysäkiltä lähtiessäni bussi 58 oli jo yli puolillaan matkustajia. Roihuvuoresta tällä hetkellä kävelee 58 pysäkille, mutta jos linjan 500 päätepysäkki siirtyy Herttoniemeen, niin joutuisi menemään 2 eri bussilla Pasilaan ja sieltä vaihtamaan junaan? Matkustajia kuitenkin on paljon vielä Herttoniemestä itään päin, niin outoa miksi päätepysäkki pitää siirtää Herttoniemeen. Jos linjaa halutaan nopeuttaa niin bussipysäkki Itäväylälle Herttoniemen pysäkin kohdalle, niin bussilla ei mene 5 minuuttia Herttoniemen liikenneympyrän valoissa.

Lännen suuntaan Itäväylälle uuden pysäkin sijoittaminen on käytännössä mahdotonta, sillä länteen vievien kaistojen reunoilla ei ole tilaa eritasoliittymän rakenteista johtuen.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.