Herttoniemen alueen linjasto

Herttoniemen alueen linjastoon tehdään pieniä muutoksia, joilla linjasto saadaan vastaamaan paremmin matkustajien tarpeita. Uudistusten tavoitteena on sujuva ja luotettava linjasto. Muutokset toteutetaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen. Pääosa muutoksista toteutuu syksyllä 2018.

Herttoniemen linjastosuunnitelman tuomat muutokset

  • Runkolinja 500 Itäkeskus–Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Munkkivuori korvaa tulevaisuudessa bussilinjan 58. Linjan bussit kulkevat Herttoniemen ja Itäkeskuksen välillä Suunnittelijankadulle rakennettavan sillan ja Herttoniemen yritysalueen kautta. Reitti palvelee myös Työnjohtajankadulle suunniteltujen uusien asuinkortteleiden liikennettä.
  • Runkolinja 510 Herttoniemi–Pasila–Meilahti–Otaniemi–Tapiola korvaa jatkossa bussilinjan 551.
  • Runkolinjat 500 ja 510 kulkevat Herttoniemestä Meilahteen samaa reittiä. Linjat 58 ja 551 muuttuvat runkolinjoiksi 500 ja 510 vaiheittain. Linjoja 58 ja 551 liikennöidään syksystä 2018 alkaen pääosin runkolinjojen reiteillä ja vuoroväleillä, mutta vielä sinisillä busseilla ja vanhoilla linjanumeroilla. Kaluston arvioidaan vaihtuvan oransseiksi runkolinjabusseiksi vuosina 2019-2020, jolloin myös uudet linjanumerot tulevat käyttöön.
  • Linja 79 kulkee jatkossa Suunnittelijankadun sillan ja Laivalahdenkadun kautta samaa reittiä kuin linja 500. Linjat vahvistavat yhdessä Herttoniemen yritysalueen bussipalveluja. Linjan 79 uusi reitti on myös nykyistä Sorvaajankadun kautta kulkevaa reittiä nopeampi. Linja 79 siirtyy kulkemaan Linnanrakentajantien kautta jo syksyllä 2017. Suunnittelijankadun kautta bussit ryhtyvät kulkemaan sitten, kun ajoyhteys uuden sillan kautta tulee käyttöön arviolta vuonna 2019.
  • Linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen syksyllä 2018.
  • Linjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät syksyllä 2018. Linjat 80 ja 82 muodostavat tulevaisuudessa tiheän yhteyden Herttoniemestä Roihuvuoren kautta Itäkeskukseen.
  • Linjojen 79B, 81, 82 ja 83 reitteihin ei tule muutoksia.
  • Linjojen 50 ja 59 päätepysäkit siirtyvät syksyllä 2018 Herttoniemestä Sompasaareen, missä ne palvelevat kasvavaa Kalasataman aluetta. Muutoksella voidaan tarjota uusia joukkoliikenneyhteyksiä kasvavan Kalasataman asukkaille. Kalasatamasta tulee tärkeä vaihtopaikka metron ja linjojen 50 ja 59 välille. Vaihtopaikka palvelee matkustajia, jotka kulkevat metron varrelta Teollisuuskadulle ja Pasilaan.
  • Herttoniemen alueen yölinjastoon ei tule muutoksia.

Lisätietoja muutoksista suunnitelmaraportissa.

Herttoniemen alueen tuleva linjasto

Herttoniemen linjastosuunnitelma

Näin suunnitelman laatiminen eteni

Työ Herttoniemen alueen linjaston uudistamiseksi alkoi syksyllä 2015. Työssä on huomioitu aiemmin Herttoniemen alueelle suunnitellut muutokset, kuten metron vuorovälien tihentyminen syksyllä 2016 sekä linjojen 79 ja 79B uudet Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman mukaiset reitit, jotka tulevat käyttöön syksyllä 2017.

HSL keräsi suunnittelun tueksi tietoa liikkumistottumuksista suunnittelualueella. Menetelminä käytettiin haastattelututkimuksia ja karttapohjaista kyselyä netissä. Haastattelututkimukset toteutettiin Herttoniemessä joulukuussa 2015. Nettikysely oli auki 8.12.2015–10.1.2016, ja siihen saattoivat osallistua kaikki - yksityisautoilijat, pyöräilijät ja kävelijät mukaan lukien. Kyselyssä selvitettiin matkoja, joiden lähtö- tai määränpää on Herttoniemessä, Roihuvuoressa, Roihupellossa tai Tammisalossa.

Kommentteja on voinut esittää myös tällä sivustolla.

Herttoniemen alueen tulevasta linjastosta tehtiin kolme erilaista linjastoluonnosta. HSL keräsi asiakkaiden kommentteja vaihtoehtojen vahvuuksista ja heikkouksista. Herttoniemen alueen linjastosuunnitelman vaihtoehdot olivat kommentoitavina 2.2-19.2.2017. Kyselyyn tuli yli 700 vastausta. Vaihtoehtojen kommentoinnin päätyttyä suunnittelijat kävivät saadun palautteen läpi. Herttoniemen linjastosuunnitelma pohjautuu asukasvuorovaikutuksessa esiteltyyn vaihtoehtoon 1, joka oli kyselyyn vastanneiden mukaan esitellyistä vaihtoehdoista paras.

Kyselyssä esillä olleet suunnitelmavaihtoehdot löytyvät täältä:

Vaihtoehdot Herttoniemen linjastosuunnitelmaksi (pdf-tiedosto)

HSL:n hallitus hyväksyi 13.6.2017 pidetyssä kokouksessa Herttoniemen linjastosuunnitelmassa esitetyt linjastomuutokset. Hallituksen päätös ja siihen liittyvä tiedote Herttoniemen alueen linjastoon tulevista muutoksista.

HSL:n hallitus hyväksyi 23.1.2018 pidetyssä kokouksessa Liikennöintisuunnitelman 2018-2019. Siinä esitettiin, että linjan 79B reittimuutosta Siilitieltä Roihupeltoon ei toistaiseksi toteuteta.  Hallituksen päätös
 

Kommentit

Linjan 500 tulisi jatkua samanlailla Itäkeskukseen asti kuten ennenkin. Tänäkin aamuna klo 07.35 Sahaajankatu 33 pysäkiltä lähtiessäni bussi 58 oli jo yli puolillaan matkustajia. Roihuvuoresta tällä hetkellä kävelee 58 pysäkille, mutta jos linjan 500 päätepysäkki siirtyy Herttoniemeen, niin joutuisi menemään 2 eri bussilla Pasilaan ja sieltä vaihtamaan junaan? Matkustajia kuitenkin on paljon vielä Herttoniemestä itään päin, niin outoa miksi päätepysäkki pitää siirtää Herttoniemeen. Jos linjaa halutaan nopeuttaa niin bussipysäkki Itäväylälle Herttoniemen pysäkin kohdalle, niin bussilla ei mene 5 minuuttia Herttoniemen liikenneympyrän valoissa.

Lännen suuntaan Itäväylälle uuden pysäkin sijoittaminen on käytännössä mahdotonta, sillä länteen vievien kaistojen reunoilla ei ole tilaa eritasoliittymän rakenteista johtuen.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.