Keravan linjastosuunnitelma

HSL laatii Keravan linjastosuunnitelman vuosille 2016–2026. Työssä käydään läpi alueen joukkoliikenteen nykytilaa ja pohditaan, miten asiakkaiden matkustustarpeita voitaisiin palvella entistä paremmin. Linjastosuunnitelma valmistuu kevään 2015 loppuun mennessä.

Työn etenemistä voi seurata Keravan linjastosuunnitelma -blogissa. Blogisivustolla yleisöllä on mahdollisuus myös keskustella ja lähettää kommentteja HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoille.

Linjastoehdotus valmistui

Keravan linjastoehdotus on valmistunut! Suunnitelmaehdotus, kartat ja yksityiskohtaisemmat tiedot muutoksesta löytyvät tämän sivun lopusta. Suunnitelmaehdotus on laadittu aiemmin keväällä julkaistun suunnitelmaluonnoksen sekä siitä saatujen palautteiden ja kannanottojen pohjalta.

Suunnitelmaehdotuksessa suurin muutos suunnitelmaluonnokseen nähden on linjan 738 (suunnitelmassa numerolla 751) säilyttäminen, jota toivottiin luonnoksesta annetuissa kannanotoissa paljon. Muutoin uusi linjasto on pitkälti aiemmin julkaistun luonnoksen kaltainen.

Miksi Keravan linjastoa suunnitellaan juuri nyt?

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmään on lähivuosina tiedossa suuria muutoksia ja uudistuksia: uudet juna- ja metrolinjat avautuvat Kehäradan ja Länsimetron myötä, minkä lisäksi muun muassa HSL:n lippu- ja informaatiojärjestelmä uudistuu. Nyt onkin hyvä hetki tarkastella paitsi muutosten vaikutuksia Keravalle, myös muita Keravan liikenteeseen liittyviä kehitystarpeita.

Työssä suunnitellaan Keravan sisäinen linjasto sekä linjat Sipooseen, Vantaalle ja Helsinkiin. Lisäksi tarkastellaan karkealla tasolla yhteystarpeita Tuusulan ja Järvenpään suuntiin. Linjastosuunnitelmassa on tarkoitus myös varautua uusien työpaikka- ja asuinalueiden rakentumiseen sekä muihin kaupunkialueen muutoksiin.

Linjastosuunnitelmalla tavoitellaan Keravalle tehokasta, selkeää ja tasavälistä linjastoa, joka palvelisi nykyisiä matkustustarpeita mahdollisimman hyvin.

Keravan linjastoluonnos

Muutosten kuvaus

Linjojen liikennöintiajat ja vuorovälit

Suunnitelman mukaiset uudet linjat: