Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu elokuussa 2017, kun syysliikenteen aikataulut astuvat voimaan. Uudistuksen tarkoituksena on saada linjasto vastaamaan paremmin muuttuneita liikennetarpeita.

Koillis-Helsingin nykyinen bussilinjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, kun Tikkurilan kaupunkirata otettiin käyttöön ja junaliikenne Helsingin ja Tikkurilan välillä tiheni. Linjasto ei kuitenkaan ole nykytilanteessa paras mahdollinen: osalla bussilinjoista matkustajamäärät ovat jääneet vähäisiksi, ja eri linjoja on vaikea saada kulkemaan keskenään tasaisin vuorovälein.

HSL:n liikenteessä tapahtui vuonna 2015 myös kaksi suurta muutosta, jotka vaikuttivat merkittävästi Koillis-Helsinkiin. Kehäradan liikenteen alettua pääradan junaliikenne lisääntyi, minkä seurauksena junat ovat kulkeneet entistä tiheämmin myös ruuhka-aikojen ulkopuolella Malmilla ja Puistolassa. Lisäksi uusi, tiheästi liikennöivä runkolinja 560 (Vuosaari–Myyrmäki) kulkee Malmin aseman kautta ja tarjoaa vaihtoyhteyden Itä-Helsingin suuntaan.

Linjasto on pyritty suunnittelemaan niin, että se tarjoaisi Koillis-Helsingistä vaivattomat yhteydet kantakaupunkiin ja palvelisi myös sekä liityntäliikennettä juna- ja metroasemille että liikennettä Koillis-Helsingin sisällä. Suunnittelussa on pyritty tasavälisiin vuoroväleihin ja tiheään liikenteeseen tiettyjen linjojen yhteisillä osuuksilla.

Suunnitelman valmistuminen

HSL aloitti linjaston suunnittelun syksyllä 2014. Asukkaille työn etenemisestä on kerrottu alusta alkaen Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma -blogissa, joka keräsi työn aikana noin 1800 kommenttia. Lisäksi HSL järjesti suunnitelmaa esitelläkseen ja palautetta saadakseen kolme asukastilaisuutta Koillis-Helsingissä.

Suunnitelman ensimmäinen luonnos julkaistiin juuri ennen joulua 2014. Siitä saadun runsaan palautteen perusteella tehty toinen luonnos julkaistiin 5.2.2015. Toiseen luonnokseen tehtiin vielä joitain pieniä muutoksia, mutta palaute oli huomattavasti ensimmäisestä saatua positiivisempaa. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 26. toukokuuta.

Reittimuutokset

Linja 57 jatketaan Latokartanosta Kontulaan. Muutos tuli voimaan jo elokuussa 2016.

Linja 68 saa uuden numeron 78, ja sitä nopeutetaan muuttamalla linjan reitti kulkemaan Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän kautta Koskelan liittymään saakka. Samalla Arabian reittiosuus poistuu.

Linjan 69 reitti muuttuu Helsingin keskustassa siten, että linjan päätepysäkki on Kampissa nykyisen Elielinaukion sijaan. Tämä muutos toteutettiin jo syksyllä 2015, koska Helsingin keskustakirjaston rakennustyöt vähentävät bussiliikenteen käytössä olevaa tilaa Töölönlahden alueella. Lisäksi linjan 69 reitti jatketaan elokuussa 2017 Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen.

Nykyisellä linjatunnuksella 70T ajettavaa linjaa aletaan liikennöidä numerolla 70 ja linjan reittiä muutetaan siten, että reitti kulkee Pukinmäen ja Malmin sairaalan kautta ja päättyy Malmille nykyisen Suutarilan sijaan. Linjaa liikennöidään jatkossa vain arkisin.

Linja 71 jatketaan Savelasta Malmin asemalle. Ruuhka-aikoina joka toinen lähtö ajetaan vain kuormitetuimmalla osuudella Rautatientori–Viikki linjatunnuksella 71B.

Linja 72 muuttuu linjaksi 61 ja perusversion päätepysäkki siirtyy Erätieltä Siltamäkeen. Lisäksi ruuhka-aikana ajetaan linjaa 61T Tapanilan urheilukeskukselle.

Linjan 74 Arabian reittiosuus jää pois ja linja kulkee Kustaa Vaasan tietä Lahdenväylälle. Lisäksi Sepänmäen reittiosuus jää pois ja reitti kulkee Malmin aseman kautta. Linja 74 kulkee jatkossa myös Puistolan aseman kautta ja sen päätepysäkki on Heikinlaaksossa. Linja 74 korvaa Tapanilassa nykyisen liityntälinjan 76A/B.

Linjan 75 reitti muutetaan kulkemaan Lahdenväylää pitkin Jakomäkeen, jolloin Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien osuus jää pois.

Linjan 77 reitti muutetaan kulkemaan Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien kautta. Jakomäessä reitti ei enää kierrä Jakomäentien kautta, koska linjan 75 uusi reitti kulkee tätä kautta.

Linjan 79 reitti jatketaan Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle, jolloin se korvaa nykyisiä linjoja 70(T), 75A ja 77A. Malmilta reitti kulkee Kirkonkyläntieltä Tapaninvainiontien ja Suutarilantien kautta Siltamäkeen, jolloin matka-aika nopeutuu useilla minuuteilla. Ruuhka-aikoina ajetaan lisäksi vahvistavaa linjaa 79B Siilitie (M)–Latokartano.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman mukaisesti nykyinen linja 506 jaettiin kahtia vuonna 2016 ja linjatunnuksella 506 liikennöidään osuutta Viikki–Meilahti. Linjan 506 reittiä jatketaan Viikistä Latokartanonkaaren kautta Myllypuroon elokuussa 2017.

Itäkeskuksesta lähtevän linjan 554 reitti ei enää kulje Malmilta Leppävaaraan vaan Töyrynummen kautta Tapanilan urheilukeskukselle. Malmi – Leppävaara –välille korvaavaksi yhteydeksi tulee uusi linja 553, joka liikennöi Hakunilasta Heikinlaakson, Fallkullan, Malmin, Oulunkylän ja Maunulan kautta Leppävaaraan. Myöhään iltaisin ja viikonloppuisin linja kulkee K-reittiä Lassilan ja Pitäjänmäen kautta kuten nykyinen 554K.

Linjat 75A, 76A, 76B ja 77A lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla.

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa.

Suunnitelman perusteet pähkinänkuoressa

  • Kehäradan valmistuminen muuttaa junaliikennettä vuonna 2015, jonka vuoksi junaliikenne kaupunkiradalla Helsingin ja Tikkurilan välillä tihenee ja junalla pääsee jatkossa muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lue lisää Kehäradasta ja Vantaan bussilinjastosta.
  • Elokuussa 2015 aloittaa uusi runkobussilinja 560 Rastila(M) – Vuosaari(M) – Mellunmäki(M) – Kontula(M) – Malmi – Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki. Lue lisää runkolinjasta 560.
  • Joillakin linjoilla matkustetaan hyvin vähän, joillakin matkustus on lisääntynyt voimakkaasti
  • Väkiluku kasvaa uusilla asuinalueilla muun muassa Viikinmäessä ja Alppikylässä
  • Raitiolinjasto muuttuu. Lue lisää raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta.
  • Kantakaupungin uudet asuin- ja työpaikka-alueet, kuten Kalasatama ja Keski-Pasila, muuttavat matkustustarpeita.

Päivitetty 27.5.2015

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Tulevien linjojen reitit ja vuorovälit

Kommentit

Töyrynummen alue tarvitsee myös elokuun jälkeenkin toimivat viikonloppuvuorot Malmille. Töyrynummen alueen asukkaat ovat syystä nyt huolissaan, koska alueelta ollaan poistamassa nyt kolme toimivaa bussilinjaa, jotka ovat täydentäneet toisiaan: 77a, 72 (joka toinen vuoro jäämässä pois) ja 70T. Bussilinja 77a tilalle suunniteltua 611b:tä tarvitaan myös viikonloppuisin. 77a:n viikonlopun matkustajamäärät ovat runsaat ja alueelle rakennetaan lisää. Suunnitelmaan olisi saatava siis viikonloppuvuorot Töyrynummen alueelta Malmille.
Koko suunnitelman toimeenpanoa olisi syytä lykätä, koska ihmiset eivät kunnolla sitä vielä tiedosta, kuinka laajoja muutoksia alueille olisi tulossa. Asiasta käytävä kansalaiskeskustelu olisi nyt tarpeen.

Katsoisitko suunnitelman kunnolla läpi. Toivon, ettei keskustelua avattaisi uudelleen, koska tästä on aikanaan käyty todella pitkä keskustelu. Asiaa väänneltiin todella pitkään ja voimaantulo lykkääntyi muistaakseni vuodella juuri sen veivaamisen takia. En ole täysin tyytyväi8nen suunnitelmaan mutta kiitos ei sitä vääntöä enää.

Tullivuorentien liikenne Sepänmäessä hoidetaan jatkossa yhdellä linjalla nykyisen kahden sijaan. Tälläkin palautekanavalla on runsaasti kritiikkiä linjan 74 muutoksista muualla nykyisen reitin varrella. Muutoksia kritisoitiin jo suunnitteluvaiheessa. Miksi HSL ei ole ottanut annettua palautetta huomioon suunnitelmia tehtäessä. Linjan 77A voi korvata 69:llä mutta 74 reittiä ei pitäisi muuttaa.

Millä perusteella Arabianrannan joukkoliikenteen palvelutasoa heikennetään kerralla näin tuntuvasti? Raitioliikenteen vuorovälin harventaminen johtaa jo itsessään erittäin ruuhkaisiin ja täysiin vaunuihin, eikä harva vuoroväli houkuttele ketään ratikan käyttäjäksi. Hämmästyttävintä kuitenkin on, että samaan aikaan kaksi taajaan liikennöivää bussivuoroa siirretään Hämeentieltä pois. Suunnitelma on Arabian kannalta surkea ja vaatisi pikaista korjausliikettä. Onhan korjaus tähän tulossa?

Olemme toki valmiita korjausliikkeisiin, jos Arabian joukkoliikenteen palvelutaso osoittautuu kestämättömäksi. Meidän näkemyksemme mukaan se kuitenkin on myös elokuusta alkaen hyvä.

Raitiolinjat 6 ja 8 kulkevat edelleen kohti Sörnäisiä, mutta vuoroväli harvenee kahdella minuutilla. Toisaalta samaan aikaan linjoille tulee nykyisten nivelvaunujen ja Variotramien tilalle uusia Artic-vaunuja, joten matkustajapaikkojen määrä ei vähene. Linjat kulkevat Arabiasta viiden minuutin välein, mikä on nähdäksemme edelleen kohtalainen palvelutaso. Vastapainoksi linjojen 68 ja 74 poistumiselle Hämeentieltä tihennämme linjan 71 liikennettä ja perustamme sille ruuhka-aikoina kulkevan apulinjan 71B. Tämän lisäksi poikittaislinja 506 alkaa kulkea myös lauantaisin, ja sen reittiä jatketaan Viikistä Latokartanon kautta Myllypuron metroasemalle.

Arabianrannan liikenneyhteyksien huonontaminen on aivan käsittämätöntä, kun alueen asukasmäärä kasvaa edelleen. Alueelle on juuri valmistunut monta uutta kerrostaloa. Lisäksi Arabiassa toimii kaksi ammattikorkeakoulua ja kaksi ammattikoulua. Kustaa Vaasan tiellä liikennöi jo ennestään arkisin 21 bussilinjaa – miten ihmeessä sinne tarvitaan vielä lisää? Miten Arabiassa asuvien lapsiperheiden on tarkoitus saada lastenvaununsa mahtumaan yhteen bussiin? Mihin perustuu ratikoiden vuorovälin harventaminen, kun ne ovat jo nykyisellään täynnä lähes vuorokaudenajasta riippumatta?

Ymmärrämme huolen Arabian joukkoliikenteestä, mutta pyrimme edelleen huolehtimaan siitä, että se toimii mahdollisimman hyvin. Linjojen 68 ja 74 poistuessa tihennämme kuitenkin linjan 71 vuoroväliä ja jatkamme sen reittiä Malmin asemalle ja perustamme sille ruuhka-aikoihin apulinjan 71B, joka kulkee Viikkiin. Raitioliikenteessä taas pyrimme tarjoamaan yhtä paljon matkustajapaikkoja kuin nykyäänkin, vaikka ruuhka-aikojen vuoroväli linjoilla 6 ja 8 on yhteensä viisi minuuttia nykyisen neljän minuutin sijaan.

Kustaa Vaasan tie ei itsessään kaipaakaan enempää bussiliikennettä, mutta linjojen 68 ja 74 tapauksessa tarve onkin ennen muuta linjojen niin kutsutuilla hännillä. Esimerkiksi linja 68 on nykymuodossaan toisinaan sikäli hidas, että latokartanolaisille on matkalla keskustaan monesti nopeampaa kulkea bussilla Siilitielle ja jatkaa siitä metrolla. Lisäksi linja 68 on pohjoisesta Arabiaan tullessaan ollut monesti varsin täynnä, mutta linjoilla 71 tai 506 samanlaista ongelmaa ei ole ollut.

Kerrotte, että 68 on nykymuodossaan hidas latokartanolaisille. Myös 611 on erittäin hidas Ala-Tikkurilasta, Suutarilasta sekä Siltamäestä tuleville mutta sen annetaan vain edelleen kiertää aivan julmetusti esim. Torpparinmäen pysäkin kautta. Heidän oma 67 V kulkee aamuisin tyhjänä kun kaikki haluavat tunkea itsensä jo täyteen 611:een. Kesäkuussa valmistuu Siltamäkeen uusia kerrostaloja ja sen jälkeen bussi on vieläkin täydempi ja hitaampi. Miksi 611 on tehty niin hitaaksi ja muissa kaupunginosissa on huomioitu asukkaiden toiveita? Mielestäni tämä ei ole kovin tasa-arvoista vaan toisia alueita suositaan selvästi.

Arabian osuuden poistaminen 68:n ja 74:n osalta on ehkä käsittämättömintä vähään aikaan, ellei sitten 71-linjan ajoja lisätä samalla kapasiteetilla. Samoin pohdin, onko tästä eteenpäin mitään keinoa päästä kotiin keskustasta myöhään illalla mitenkään järkevästi, kun ratikoita ei enää kulje. Ilman 68:a ja 74:ää bussien vuoroväli on kuitenkin sen 20 minuuttia. Oletan, että muutos koskevat siis myös yöbussia 74N. Bussien muutokset + kutos- ja kasiratikoiden vuorovälien harventaminen, siinä onkin sitten jo katastrofin ainekset koossa. Tervetuloa kokeilemaan Arabiasta kulkemista ruuhka-aikana! Nykyinenkään kapasiteetti ei riitä millään, ja ahdasta on.

Linjan 71 tueksi perustetaan ruuhka-aikoina linja 71B Viikkiin, ja linjat kulkevat yhdessä tiheämmin kuin nykyinen 71. Yöliikenteessä Hämeentietä palvelevat Arabianrannassa linjat 68N ja 71N.

Raitiolinjojen 6 ja 8 vuoroväli harvenee ruuhka-aikana kahdella minuutilla, mutta samalla saamme käyttöön uudempaa raitiovaunukalustoa, joka vetää vanhempia nivelvaunuja ja Variotrameja selkeästi enemmän matkustajia. Näin pyrimme myös parantamaan linjojen luotettavuutta - että ne siis kulkisivat entistä paremmin aikataulussaan. Huomionarvoista on myös, että Helsinginkadulla kulkee tulevaisuudessa linjan 8 lisäksi myös linja 1, mikä tekee linjalla 8 matkustamisesta Helsinginkadulla nykyistä mukavampaa. Arabianrannasta kulkee elokuusta alkaen raitiovaunuja viiden minuutin vuorovälillä, mutta mikäli emme näillä järjestelyillä kykene tarjoamaan toimivaa joukkoliikennettä Arabiassa kulkeville, olemme valmiudessa palaamaan asiaan.

Arabianrannan ruuhka-aikojen liikenne aiotaan siis torpedoida täysin? 2 bussilinjaa lakkaa kulkemasta hämeentien loppupäästä, ja molempien raitiovaunujen vuorovälit tuplataan. Hienoa!

Varsinkin bussilinjan 68 siirtäminen Kustaa Vaasan tielle hankaloittaa entisestään kulkemista.

Jos joukkoliikenteen käyttöastetta aiotaan kasvattaa, on siitä tehtävä helppoa ja sujuvaa, ei mahdollisimman hankalaa ja hidasta kuten nyt.

Me emme torpedoi Arabianrannan ruuhka-aikojen liikennettä, vaikka liikenteeseen muutoksia tuleekin. Linjat 68 ja 74 tosiaan siirtyvät Kustaa Vaasan tielle, mutta samaan aikaan linjan 71 vuoroväli tihenee, ja linja 71B lisäksi täydentää palvelua ruuhka-aikoina. Vuoroväli toki ei ole yhtä tiheä kuin nyt, mutta toisaalta linjan 68 täydet bussit vaihtuvat arviomme mukaan väljempiin. Ratikoiden vuoroväli taas ei suinkaan tuplaannu, vaan harvenee Arabianrannassa kahdella minuutilla. Raitiovaunut kulkevat siis Hämeentietä pitkin etelään elokuusta alkaen viiden minuutin välein. Jos nämä ratkaisumme kuitenkin osoittautuvat käytännössä huonoiksi, olemme totta kai valmiita tekemään korjausliikkeitä.

Arabianrannan yhteydet Herttoniemeen ja Viikkiin heikkenevät olennaisesti, jos linjaa 68 muutetaan suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi lasten harrastukset ja koulumatka Herttoniemen puolelle vaikeutuu selvästi.

Arabianrannan yhteydet Herttoniemeen ja Viikkiin heikkenevät olennaisesti, jos linjaa 68 muutetaan suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi lasten harrastukset ja koulumatka Herttoniemen puolelle vaikeutuu selvästi.

Linja 68, uudelta numeroltaan 78, tosiaan siirtyy kulkemaan nykyiseltä reitiltään Kustaa Vaasan tielle, sillä Latokartanosta jopa vaihdollinen yhteys keskustaan on ollut nopeampi kuin suora bussi. Linja 506 kuitenkin jatkaa liikennöintiään ja alkaa elokuusta alkaen kulkea myös lauantaisin. Lisäksi linjan reitti jatkuu Viikistä Latokartanon kautta Myllypuroon. Tämän lisäksi Viikkiin tarjoaa Arabianrannasta yhteyden ruuhka-aikana linja 71B.

Arabianrannan kannalta todella onnetonta. Alueella on myös 3 AMK:a (Metropolia, DIAK ja ruotsinkielinen) ja 2 amista (suomen- ja ruotsinkielinen). Kasin harventaessa vuoroväliä ja 70T:n liikennoidessä vain arkisin poikittainen liikenne Töölön suuntaan huononee huomattavasti.

Voisiko päätöksen vielä avata Arabianrannan osalta?

Reija Vainionpää

Arabianranta on liikenneyhteyksiltään ongelmallinen muutoinkin, Siellä ei ole myöskään parkkipaikkoja.

Linjamuutoksissa todella huolestuttavaa linjojen karsiminen ja reittimuutokset: Metropolian suuri kampus aloittaa juuri 1.8.2017 alkaen Arabianrannassa. Käsittääkseni alueesta haluttaisiin vetovoimaista luovan alan yrittäjille. Pitäisi olla hyvät yhteydet etelästä - mutta myös pohjoisen suunnasta Arabianrantaan: Puistola. Fallkulla, Ala-Malmi, Sepänmäki, Viikki. Myös näitä heikennetty.

Raitiolinjojen vuoroväli harvenee tosiaan kahdella minuutilla Arabianrannassa, mutta samalla saamme käyttöön uudempia raitiovaunuja, joihin mahtuu aiempaa enemmän matkustajia. Linjalla 8 poikittaisliikenne helpottuu siinä mielessä, että elokuusta alkaen Helsinginkatua Sörnäisten ja Töölön välillä kulkee myös linja 1, joten kaikki tuolla kohtaa raitioverkkoa poikittain matkustavat eivät enää tule linjan 8 kyytiin kuten nykyään.

Linjojen 68 ja 74 reittimuutosten taustalla on tarve nopeuttaa muun muassa Malmin ja Latokartanon yhteyksiä kantakaupunkiin - esimerkiksi Latokartanosta vaihdollinen yhteys Siilitien metroaseman kautta on ollut jopa nopeampi yhteys keskustaan kuin suora bussi. Linja 70T muuttuu linjaksi 70 eikä kulje enää lauantaisin. Tämä tietysti heikentää linjan palvelutasoa, mutta samalla olemme kohdistaneet resursseja muiden yhteysvälien parantamiseen.

Saimme Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmasta tuhansia palautteita, mutta niistä vain harvat koskivat Arabian yhteyksiä. Pahoittelemme, ettei tieto linjastouudistuksesta mahdollisesti ole tavoittanut silloin, kun linjastosuunnitelmaa laadittiin ja oltiin viemässä HSL:n hallituksen hyväksyttäväksi.

Yhteys Arabianrannasta Prismalle huononee huomattavasti, kun sekä linjat 68 ja 74 siirtyvät Kustaa Vaasan tielle. Kävelymatkaa raskaiden ostoskassien kanssa tulee huomattavasti lisää.

Arabianrannasta säilyy suora yhteys Viikin Prismalle edelleen linjalla 506 ja ruuhka-aikana myös linjalla 71B. Linja 506 ei toki kulje sunnuntaisin, jolloin mainittu yhteys tosiaan hoituu Kustaa Vaasan tien varresta. Tulevaisuudessa linjalla 506 on mahdollista aloittaa myös sunnuntailiikenne, mikäli kysyntää arvellaan olevan riittävästi.

Käytän linjaa 8 päivittäin viedäkseni lapseni vaunuineen päivähoitoon Arabiasta Etu-Töölöön. Vuorovälien harvennus on harmillinen uutinen, sillä jo nyt ratikka on usein täynnä lastenvaunuja. Tämä taas johtunee siitä, että Arabian ja Hermannin alueen päivähoitopaikat ovat niin täynnä, että lapsia viedään hoitoon kauaskin asuinpaikasta. Kannattaa muistaa että Arabiassa on paljon lapsiperheitä vailla lähialueen hoitopaikkaa ja että tämä tulee kuormittamaan myös liikennevälineitä, jos yhteyksiä harvennetaan.

Linjojen 6 ja 8 vuoroväli tosiaan harvenee ruuhka-aikaan Arabiassa kahdella minuutilla, mutta samaan aikaan saamme liikenteeseen uudempia vaunuja, joiden matkustajakapasiteetti on suurempi kuin vanhemmilla korkealattiaisilla nivelvaunuilla tai Variotram-matalalattiavaunuilla. Lisäksi Sörnäisten ja Töölön välillä kulkee elokuusta alkaen linjan 8 lisäksi linja 1, mikä omalta osaltaan parantaa linjan 8 matkustusmukavuutta Helsinginkadun reittiosuudella. Jos tilanne kuitenkin osoittautuu kestämättömäksi, olemme valmiudessa korjausliikkeiden tekemiseen.

Arabianrannassa, linjojen 74 ja 68 varrella asuu paljon opiskelijoita, joiden pääkampus on Viikin yliopisto. Jos linjat 74 ja 68 eivät enää kulje Arabian reittiosuutta, niin aika hankalaksi tuo koulumatka käy. Paljoa ei lohduta, että bussilinja 506 (joka olisi nyt siis ainoa, jolla Viikkiin pääsisi kätevästä Arabian reittiosuuden varresta) on aina myöhässä ja tulevaisuudessa varmaan myös aivan täynnä.

Oletteko muuten huomanneet, että Arabianrannasta ei pääse millään bussilla suoraan Itäkeskukseen. Ei edes Kustaa Vaasan tien varresta. Pystyisikö tälle tekemään jotain?

Näiden päätösten kautta (linjat 68, 74, 506 sekä ratikat 6 ja 8) teette Arabianrannan asukkaiden liikkumisesta vaikeaa. Ymmärrättekö, että kaikki nämä muutokset koskevat JOKAIKISTÄ julkisen liikenteen kulkuneuvoa, jotka kulkevat Arabian reittiosuudella. Jos yrityksenne on saada Arabianrannan reittiosuudella asuvat asukkaat jäämään huonojen liikenneyhteyksien loukkuun, niin onneksi olkoon, tämän myötä se onnistuu.

Arabianrannan yhteyksiin tulee tosiaan muutoksia elokuussa. Linjat 68 ja 74 siirtyvät Hämeentieltä Kustaa Vaasan tielle, mutta samalla linjan 71 liikennöinti tihenee, ja ruuhka-aikoina kulkee lisäksi linja 71B Viikkiin. Bussilinjalla 506 alkaa myös lauantailiikenne elokuussa, ja samalla linjan päätepysäkki siirtyy Viikistä Myllypuroon. Näin Arabianrannasta säilyy edelleen yhteys myös Latokartanoon ja muodostuu uusi suora yhteys metroradan varteen Itä-Helsinkiin. Linjalla 506 voidaan mahdollisesti aloittaa tulevaisuudessa myös sunnuntailiikene, mikäli kysyntää arvellaan olevan riittävästi.

Arabianrannasta ei ole suoraa bussiyhteyttä Itäkeskukseen pitkälti siitä syystä, että yhteys on jo nyt vaihdollisena hyvin toimiva. Tällainen linja olisi väistämättä miltei koko matkaltaan päällekkäistä liikennettä jo nyt olemassa olevien yhteyksien kanssa. Mahdollisesti ensi vuonna Arabianrannasta tullaan tarjoamaan vahva bussiyhteys myös Kalasataman keskukseen, joka osaltaan helpottaa matkantekoa myös Itäkeskuksen suuntaan.

Nyt kun löysin vihdoin kokonaissuunnitelman https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/hsl_koillis-helsingin_linjastosuunnitelma_2015.pdf
kommentoisin suunnitelmaa, etten ymmärrä todella, miksi kaikki linjat kulkevat Malmin aseman eteläisen sillan kauttaeli "asemasillan" kautta. Yksi linja voisi vallan mainiosti kulkea pohjoispuoltakin.

Kuinka palvellaan kasvavaa aluetta? Ala-Malmille valmistuu taas lisää asuntoja Teerisuontielle, myös pelloille kaavoitettu lisää; samoin Fallkullaan. Kyllä itäiseen kantakaupunkiin on oltava sujuva yhteys myös täältä pohjoiselta puolen sillalta Teerisuontie-Tullivuorentie-puolelta. Itä-Vantaalta näyttää matka-aika lyhyemmältä itäiseen kantakaupunkiin jatkossa kuin täältä 6 km:n etäisyydeltä...

Lisäksi nyt tehty suunnitelma ei huomioi Arabianrantaan suunniteltua keskusta (suuri Metropolian kampus alkaen ensi syksystä + yrityksiä ym.)- Bussithan eivät enää kulje pääosin Hämeentietä vaan siirtyvät Kustaa Vaasan tielle liikennöimään.

Matkustajia kyllä siis olisi näillä "vähän" liikennöidyillä alueilla tulevaisuudessa. Valitettavasti liikennelinjaukset vaikuttavat myös väistämättä siihen, hakeutavatko ihmiset suunniteluille alueille asumaan. Kun liikenneyhteyksiä huononnetaan huomattavasti tämä vaikuttaa alueiden vetovoimaan väistämättä. Kuka haluaisi asua paikassa (keskeisellä paikalla), josta on ajallisesti tolkuttoman pitkä matka töihin verrattuna kilometreihin?

Joukkoliikenteen suunnitteleminen vaatii aina useiden erilaisten liikkumistarpeiden yhteen sovittamista, ja tavoitteena on tietenkin aina se, että mahdollisimman moni hyötyisi mahdollisimman paljon. On totta, että suora yhteys Arabiaan poistuu mainitulta alueelta, mutta samaan aikaan linjan 76A/B tilalle tuleva linja 553(K) alkaa tarjota yhä laajempia poikittaisyhteyksiä niin Vantaan kuin Espoonkin suuntiin. Malmin asemalta taas on yhteys paitsi juniin myös linjoilla 73 ja 74 esimerkiksi Kustaa Vaasan tien kautta Hakaniemeen.

Linjojen keskittäminen samoille reiteille takaa yleensä linjojen yhteiselle osuudelle tasaisemman vuorovälin. Tämä helpottaa myös vaihtamista esimerkiksi Malmin asemalla niissä tilanteissa, joissa perille veisi useampi kuin yksi liityntäyhteyksiä tarjoava linja. 

Valitettavasti on kovin vaikeaa välttää kaikkia sellaisia yhteysvälejä, joilla matka-aika on kilometreihin nähden pitkä - olemme kuitenkin yrittäneet parhaamme. Jos tässä tehdyt ratkaisut osoittautuvat kestämättömiksi, olemme valmiita palaamaan asiaan.

Sain tiedon joukkoliikennesuunnittelijaltanne, että 77a:n tulee korvaamaan bussi nro 554 Töyrynummelta Malmille. Suunnitelmassa lukee, että linja kulkee vain arkipäivisin. Onko tarkoitus, ettei Töyrynummelta enää elokuun jälkeen pääse viikonloppuisin Malmille ja/tai keskustaan?

Linjan 77A palvelua tulevat korvaamaan linjat 79 ja uusi 554. 79 kulkee Herttoniemestä Viikin kautta Malmille ja siitä edelleen Suutarilantietä pitkin Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle. 554 taas kulkee Itäkeskukesesta Malmin ja Töyrynummen kautta Tapanilan urheilukeskukselle. Sekä 79 että 554 kulkevat kaikkina viikonpäivinä aamusta iltaan. Suorat yhteydet keskustaan toteutuvat niin ikään Suutarilantietä pitkin kulkevalla linjalla 61 (nykyinen 72), jonka perusversion päätepysäkki siirtyy Tapanilan urheilukeskukselta Siltamäkeen.

Nyt kun 76A ja B loppuvat ja tilalle tulee vain 553 niin nyt en ymmärrä että miten Malmilla vaihdetaan junaan ja bussiin (terminaalista) jos tarvii hissiä tai liukuportaita eli on esim. liikuntaesteinen tai lastenvaunujen kanssa? Kartan mukaan bussi ei mene terminaalin kautta ollenkaan.

Linja 553 tosiaan kulkee suoraan Malminkaarta pitkin kohti Pukinmäkeä, joten esteetön yhteys linjalta 553 Malmin asemalle muodostuu tien toiselta puolelta kauppakeskuksen kautta.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.