Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu elokuussa 2017, kun syysliikenteen aikataulut astuvat voimaan. Uudistuksen tarkoituksena on saada linjasto vastaamaan paremmin muuttuneita liikennetarpeita.

Koillis-Helsingin nykyinen bussilinjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, kun Tikkurilan kaupunkirata otettiin käyttöön ja junaliikenne Helsingin ja Tikkurilan välillä tiheni. Linjasto ei kuitenkaan ole nykytilanteessa paras mahdollinen: osalla bussilinjoista matkustajamäärät ovat jääneet vähäisiksi, ja eri linjoja on vaikea saada kulkemaan keskenään tasaisin vuorovälein.

HSL:n liikenteessä tapahtui vuonna 2015 myös kaksi suurta muutosta, jotka vaikuttivat merkittävästi Koillis-Helsinkiin. Kehäradan liikenteen alettua pääradan junaliikenne lisääntyi, minkä seurauksena junat ovat kulkeneet entistä tiheämmin myös ruuhka-aikojen ulkopuolella Malmilla ja Puistolassa. Lisäksi uusi, tiheästi liikennöivä runkolinja 560 (Vuosaari–Myyrmäki) kulkee Malmin aseman kautta ja tarjoaa vaihtoyhteyden Itä-Helsingin suuntaan.

Linjasto on pyritty suunnittelemaan niin, että se tarjoaisi Koillis-Helsingistä vaivattomat yhteydet kantakaupunkiin ja palvelisi myös sekä liityntäliikennettä juna- ja metroasemille että liikennettä Koillis-Helsingin sisällä. Suunnittelussa on pyritty tasavälisiin vuoroväleihin ja tiheään liikenteeseen tiettyjen linjojen yhteisillä osuuksilla.

Suunnitelman valmistuminen

HSL aloitti linjaston suunnittelun syksyllä 2014. Asukkaille työn etenemisestä on kerrottu alusta alkaen Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma -blogissa, joka keräsi työn aikana noin 1800 kommenttia. Lisäksi HSL järjesti suunnitelmaa esitelläkseen ja palautetta saadakseen kolme asukastilaisuutta Koillis-Helsingissä.

Suunnitelman ensimmäinen luonnos julkaistiin juuri ennen joulua 2014. Siitä saadun runsaan palautteen perusteella tehty toinen luonnos julkaistiin 5.2.2015. Toiseen luonnokseen tehtiin vielä joitain pieniä muutoksia, mutta palaute oli huomattavasti ensimmäisestä saatua positiivisempaa. Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma hyväksyttiin HSL:n hallituksessa 26. toukokuuta.

Reittimuutokset

Linja 57 jatketaan Latokartanosta Kontulaan.

Linjaa 68 nopeutetaan muuttamalla linjan reitti kulkemaan Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän kautta Koskelan liittymään saakka. Samalla Arabian reittiosuus poistuu.

Linjan 69 reitti muuttuu Helsingin keskustassa siten, että linjan päätepysäkki tulee olemaan Kampissa nykyisen Elielinaukion sijaan. Tämä muutos toteutetaan jo syksyllä 2015, koska Helsingin keskustakirjaston rakennustyöt vähentävät bussiliikenteen käytössä olevaa tilaa Töölönlahden alueella. Lisäksi linjan 69 reitti jatketaan tämän suunnitelman käyttöönoton yhteydessä Malmilta Sepänmäen ja Alppikylän kautta Jakomäkeen.

Nykyisellä linjatunnuksella 70T ajettavaa linjaa aletaan liikennöidä numerolla 70 ja linjan reittiä muutetaan siten, että reitti kulkee Pukinmäen ja Malmin sairaalan kautta päättyen Malmille nykyisen Suutarilan sijaan. Linjaa liikennöidään jatkossa vain arkisin.

Linja 71 jatketaan Savelasta Malmin asemalle. Ruuhka-aikoina joka toinen lähtö ajetaan vain kuormitetuimmalla osuudella Rautatientori–Viikki linjatunnuksella 71B.

Linjan 72 perusversion päätepysäkki siirtyy Erätieltä Siltamäkeen. Lisäksi ruuhka-aikana ajetaan linjaa 72V Tapanilan urheilukeskukselle.

Linjan 74 Arabian reittiosuus jää pois ja linja kulkee Kustaa Vaasan tietä Lahdenväylälle. Lisäksi Sepänmäen reittiosuus jää pois ja reitti kulkee Malmin aseman kautta. Linja 74 kulkee jatkossa myös Puistolan aseman kautta ja sen päätepysäkki on Heikinlaaksossa. Linja 74 korvaa Tapanilassa nykyisen liityntälinjan 76A/B.

Linjan 75 reitti muutetaan kulkemaan Lahdenväylää pitkin Jakomäkeen, jolloin Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien osuus jää pois.

Linjan 77 reitti muutetaan kulkemaan Pihlajamäentien ja Tattarinharjuntien kautta. Jakomäessä reitti ei enää kierrä Jakomäentien kautta, koska linjan 75 uusi reitti kulkee tätä kautta.

Linjan 79 reitti jatketaan Malmilta Siltamäen ja Suutarilan kautta Puistolan asemalle, jolloin se korvaa nykyisiä linjoja 70(T), 75A ja 77A. Malmilta reitti kulkee Kirkonkyläntieltä Tapaninvainiontien ja Suutarilantien kautta Siltamäkeen, jolloin matka-aika nopeutuu useilla minuuteilla. Ruuhka-aikoina ajetaan lisäksi vahvistavaa linjaa 79B Siilitie (M)–Latokartano.

Länsimetron liityntälinjastosuunnitelman mukaisesti nykyinen linja 506 jaetaan kahtia vuonna 2016 ja linjatunnuksella 506 liikennöidään osuutta Viikki–Meilahti. Linjan 506 reittiä jatketaan Viikistä Latokartanonkaaren kautta Myllypuroon.

Linja 554 korvataan uusilla linjoilla 553 (Leppävaara–Maunula–Malmi–Hakunila) ja 561B (Itäkeskus–Malmi–Siltamäki–Töyrynummi–Tapaninkylä).

Linjat 75A, 76A, 76B ja 77A lakkautetaan ja ne korvataan edellä mainituilla muiden linjojen reittimuutoksilla.

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa.

Suunnitelman perusteet pähkinänkuoressa

  • Kehäradan valmistuminen muuttaa junaliikennettä vuonna 2015, jonka vuoksi junaliikenne kaupunkiradalla Helsingin ja Tikkurilan välillä tihenee ja junalla pääsee jatkossa muun muassa Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lue lisää Kehäradasta ja Vantaan bussilinjastosta.
  • Elokuussa 2015 aloittaa uusi runkobussilinja 560 Rastila(M) – Vuosaari(M) – Mellunmäki(M) – Kontula(M) – Malmi – Paloheinä – Kuninkaantammi – Myyrmäki. Lue lisää runkolinjasta 560.
  • Joillakin linjoilla matkustetaan hyvin vähän, joillakin matkustus on lisääntynyt voimakkaasti
  • Väkiluku kasvaa uusilla asuinalueilla muun muassa Viikinmäessä ja Alppikylässä
  • Raitiolinjasto muuttuu. Lue lisää raitioliikenteen linjastosuunnitelmasta.
  • Kantakaupungin uudet asuin- ja työpaikka-alueet, kuten Kalasatama ja Keski-Pasila, muuttavat matkustustarpeita.

Päivitetty 27.5.2015

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma

Tulevien linjojen reitit ja vuorovälit

Kommentit

Laajasalon sisäistä poikkiliikennettä voisi miettiä paremmin. Nyt kaikki suunnitelmat näyttää menevän niin, että syöttöliikenne kulkee Yliskylän kautta esim. Kruunuvuorenrantaan. Kun sillat joskus valmistuvat on Laajasalon perukoilla asuville ihan sama mennä Herttoniemen kautta kaupungiin kun uuden sillan kautta jos ei ole tarjolla jotain linjaa joka kulkisi Laajason poikki ilman että pitää kiertää Yliskylän kautta!

Näiden nyt saatujen tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että suuri osa Puistolasta jää ilman julkista liikennettä.

Asun itse Maamiehentiellä, tällä alueella on mm 114 asunnon taloyhtiö,Maamiehenpolun metsikössä, joka rajoittuu Suurmetsäntiehen on usean pienkerrostalon alue, Laitatiellä omakoti- ja rivitaloja, Sepeteuksentien
ja Läksyrinteen välissä suuri pientalo alue, lisäksi Puistolantien varrella on koulu ja vanhustentalo.

Linjat 76A/76B on aikanaan tulleet liityntälinjoiksi Malmin ja Puistolan asemille. Maamiehentieltä Malmille on päässyt n 10 minuutissa, jatkossa matka tulee olemaan huomattavasti pidempi, tarvitaan ehkä vaihtokin?

Linja 74 reitti muuttuu myös, tällä linjalla on päässyt keskustaan, tämä on ollut myös hyvä vaihdettaessa poikittaislinjoihin.

Linja 75 reitti nopeutuu huomattavasti, mikä on tietysti ainoa valopilkku toistaiseksi näissä muutoksissa.

Käytän melko usein linjaa 705, nyt kuulin eräältä kuljettajalta, että tämäkin loppuu Maamiehentien osalta, en tiedä pitääkö tieto paikkansa.

Käsittämätöntä on se, että Tapulikaupunki, joka sijaitsee radanvarressa saa lisää busseja mm. 74, 79, .

Lukiessani sivustojanne linjaliikenteen muutoksista, siellä mainittiin, että linjat 76A ja 76B tullaan lopettamaan ja korvamaan muilla linjoilla.
Korvaavista linjoista en kuitenkaan löytänyt tieto, joten soitin asiakaspalveluunne, mutta sieltäkään en tietoa saanut.

Tämän perusteelle sain sen vaikutelman, että iso alue Puistolaa jää ilman julkista liikennettä. Tällä alueella, joka jää Puistolanraitin ja Suurmetsäntien väliin on mm koulu ja vanhustentalo, sekä 114 asunnon taloyhtiö, lisäksi Maamiehenpolulla metsikössä, joka rajoittuu Suurmetsäntiehen on useita pienkerrostaloja, Laitatiellä omakoti- ja rivitaloja, sekä Sepeteuksentie ja Läksyrinteen välissä suuri pientaloalue.

koska Puistolassa ei ole palveluja, hyvin suuri osa asukkaista asioi Malmilla,
matka esim Maamiehentieltä Malmille on kestänyt n. 10 min. jatkossa matka
tulisi kestämään huomattavasti kauemmin, ja ehkä kahdella bussilla.

Linja 74 on ollut hyvä yhteys keskustaan, samoin vaihto poikittaislinjoihin on sujunut, tämäkin yhteys loppuu.

Matka Heikinlaakson pysäkille ei ole nuorille ihmisille mikään ongelma, mutta vanhuksilla ja huonosti liikkuville on, etenkin jos on kannettavaa.

Puistolalaisist

Tämän perusteella sain vaikutelman, ett iso alue Puistolaa jää ilman julkista liikennettä. Tämä alue olisi Puistolanraitin ja suurmetsäntie välissä, tällä alueella on mm koulu ja vanhustentalo, sekä 114 asunnon taloyhtiö, lisäksi
Maamiehenpolulla metsikössä, joka rajoittuu Suurmetsäntiehe,on useita pienkerrostaloja, Laitatiellä omakoti- ja rivitaloja, sekä Sepeteuksentien ja Läksyrinteen väliin jää iso pientaloalue.

Koska Puistolassa ei ole mitään palveluja, hyvin suuri osa asukkaista asioi Malmilla. Linjat 76A/76B on aikanaan perustettu liityntälinjaksi Malmin ja Puistolan asemille, matka Malmille on kestänyt n 10 min, tulevaisuudessa matkaan menee aikaa ilmeisesti paljon kauemmin, ehkä joutuu jopa vaihtamaan bussia matkalla.

Heikinlaaksoon pysäkille matka ei ole mikään ongelma, mutta vanhuksille ja huonosti liikkuville on, etenkin jos on kannettavaa.

käsittämätöntä on myös se, että Tapulikaupunki, joka sijaitsee radanvarressa, saa lisää busseja

Miksi ihmeessä pitää muuttaa 68 ja 74 reittejä??? Taas yksi hyvä syy hankkia auto. Tämäkö on palvelua?! Olette jo Kehäradan myötä muutenkin vaikeuttanut työmatkaani, niin sitten vielä tämä.

Miksi ihmeessä pitää muuttaa 68 ja 74 reittejä??? Taas yksi hyvä syy hankkia auto. Tämäkö on palvelua?! Olette jo Kehäradan myötä muutenkin vaikeuttanut työmatkaani, niin sitten vielä tämä.

Asun Sepänmäessä ja olen mennyt nyt vuoden ajan 70T:llä kouluun ja tulen menemään sillä vielä toisenkin vuoden, sillä bussimatkassa kestää vain vähän yli 20 minuuttia. Mutta kolmannesta vuodesta tulee erittäin vituttava, koska millään bussilla ei enää pääse suoraan kouluun niin nopeasti, eikä Malmin juna-asemallekaan pääse enää 77A:lla. Ainut bussi, jolla pääsisin kouluun on 69, joka korvaa ainakin osan 77A:n reitistä, mutta ei se mitään auta, kun bussi kiertää kaikki mahdolliset paikat ja matkasta tulee tuplasti pidempi. 69:llä pääsee tietenkin asemalle, mutta matka kestää silti kauemmin, koska bussimatka asemalle voi kestää jopa kymmenen minuuttia, junamatka vartin ja raitiovaunulla vielä 10 minuuttia ja sen lisäksi kävelymatkat. Jos menen vuoden päästä kouluun bussilla 70, en pääse sillä kuitenkaan parina lauantaina vuodessa kouluun, koska se ei helvetti kulje lauantaisin. Olen tottunut menemään rautatientorille tai keskustan suuntaan ja takaisin kotiin 75:lla ja 74:lla, joten minua ärsyttää, kun kumpikaan niistä ei tule kulkemaan täällä enää ja tiedän kyllä, että bussi 77 "korvaa" sen, mutta silloin sen pitäisi kulkea useammin, koska nykyään täällä kulkee kaksi bussia ja silloin kulkisi vain yksi. Enkä taida päästä enää millään bussilla suoraan Suutarilaan, ellen mene toisella bussilla ensin Malmille.

Miksi bussin 74 reittiä muutetaan? Sen jälkeen ei Pihlajanmäentieltä ole yhteyttä Viikintorille Prismaan tai kirjastoon. Huonojalkaisille tosi huono asia.

Hei
Meiltä Raetie/Väärämäentien pysäkiltä häviää yksi linja 74. sillä oli suora yhteys Viikkiin ja Arabianrantaan. Pysäkkiä käyttävät palvelutalon asukkaat.
Reittisuunnitelman tekstin mukaan vuoroväli tihenee linja 75 korvaavalla linjalla 77. tämä ei ole totta, koska 75 ajaa ruuhka-aikoina nyt 10 min välein ja muulloin 20 min välein eli sama kuin ennenkin, paitsi 74 ei kulje enää.
Toivon vuorovälin tihentämistä ruuhka-ajan ulkopuolella tai vanhan 74 linjan palauttamista entiselleen. Huononnusta olisi luvassa.

-matti martikainen

Linjan 506 päätepysäkki on suunnitelman mukaan Myllypuron metroasemalla ja "Latokartanosta muodostuu nopea yhteys
Myllypuron metroasemalle sekä Myllypuron liikuntapuistoon". Myllypuron liikuntapuisto ei ole kuitenkaan metroasemalla tai sen pohjoispuolella, vaan pysäkkien Alakiventie 5 ja Alakiventie luona, jonne menee nyt 92. Bussin 506 pitäisi siis vielä jatkaa noille kahdelle pysäkille. Tuolla matkalla ei ole ollenkaan liikennevaloja tai ruuhkaa joten puhutaan noin 2 minuutin matka-ajasta.

Edelleen toivon että päättäjät suostuisivat siihen että linja 611 ajaisi myös sunnuntaisin Tikkurilaan jolloin olisi yhteys Tikkurilan asemalta lähteviin ja saapuviin kaukojuniin ja suutarilan asukkaille olisi suora yhteys Rautatientorille. Lisäksi olisi saatava pysäkki Suutarilassa Etolan kohdalle Tikkurilaan päin ajettaessa ja Tikkurilasta tultaessa kun bussi tulee Kehä III:lta Suutarilantielle on siinä heti rampin jälkeen pysäkki käyttämättömänä siinä voisi olla hyvä pysäkki joka palvelisi myös Ala Tikkurilan asukkaita ja Biltemassa käyviä. Itse toivoisin parempaa vaihtoyhteyttä linjalle 576 joka ajaa Kehä III pitkin. nykyisiltä pysäkeiltä pitkät kävelymatkat.

Eikös 73 mene Biltemalta ja se on aika lähellä Ala-Tikkurilaa. Sunnuntain lähtö olisi ollut hyvä mutta taas sitten toisaalta 79 reitti Malmille on nopea kun ei kierrä niin paljon kuin 70. Malmilla menee keskustaan junan lisäksi 73, 70, 71 ja vielä joku muukin tai sitten vaihto Siltamäessä 72:een tai sitten kävellen Biltemalle ja sieltä 73. Töihin menijöille tuo sunnuntain yhteys olisi ollut kyllä tarpeellinen. Kauppojen aukiolo vapautuu ja mitä tekee HSL...lopettaa sunnuntain yhteydet. Ihmettelyä tämä on kyllä herättänyt, ei uskoisi että asuu Helsingissä.

Tiedän että 69 tulee jatkamaan malmilta jakomäkeen, mutta miksi 77A pitää lakkauttaa. Aamusta iltaan melko täynnä AINA. Sittenkun 69 "korvaa" niin uskon että ne bussit tulevat olemaan todella täysiä. Kuljen itse joka aamu malmille 77Alla ja hyväkun kotiin tullessa mahtuu edes istumaan. Mun mielipide on se että 77Ata ei kannata lakkauttaa... voihan se olla hyvä että 69 tulee tilalle, mutta se olisi vielä parempi että se menisi 10 min välein eikä 15. Varmaan paljon myöhässä,mutta joo.

Hiukan myöhässä tulee tämä kommenttini, mutta havahduin erinäisissä keskusteluissa huomaamaan, että suunnitelman mukaan mikään linja ei enää kulje Suutarilan terveysaseman ja koulujen kohdalta Suutarilantietä pitkin. Toki suoraan terveysaseman ovelle ajaa pienkalustolinja 703, mutta se kulkee vain kerran tunnissa eikä palvele esimerkiksi Ala-Tikkurilan asukkaita.

Nuo suunnittelijat luulivat olevansa viisaita mutta he ovat unohtaneet sen tosiasian että Suutarilan terveyskeskukselle ei ole mitään suoraa yhteyttä sen jälkeen kuin 75 A poistuu Ala Tikkurilan suunnalta. 561 B kulkee siitä mutta se menee Malmin kautta Itäkeskukseen ja toisessa suunnassa Tapanilaan.
Yhteys on siis jatkossa vaihdollinen 79:llä Kytöpolun pysäkille josta 561 B:llä yhden pysäkin väli Terveyskeskuksen pysäkille tai sitten kävellä Siltamäen ostarin pysäkiltä.

Eikö 611b voisi ajaa 75a:n reittiä Puistolaan 72 normireittiä tapanilaan ja 79 siltamäkeen?

Suutarilan yhteyksiä on jo reposteltu ja poistettu tarpeeksi joten toivottavasti ei enää puututtaisi yhtään enempää. Ymmärtääkseni suunnitelma on jo hyväksytty. 79 ei siis mene Helsinkiin vaan Herttoniemeen.

Tuleeko 69 reitti nyt 10.8 voimaan, niin että se jatkaa Malmilta Jakomäkeen? Kun ei näytä sille... bussipysäkillä ei ole mitään eikä reittiopas näytä kyseisen bussin menevän täällä Jakomäessä.Tuleeko se muuttumaan nyt vai 2017....

Heti sivun ensimmäisessä lauseessa sanotaan, että uusi koillisen linjastosuunnitelma otetaan käyttöön 2017...

Kenen huikea idea on ollut, että linja 77 alkaa kiertämään Pihlajamäen kautta, ja 75 kiertää Jakomäen kautta moottoritielle ja keskustaan. Onko idean luoja itse Puistolasta.
Miksi Jakomäen palveluja heikennetään? Tämä päittäin vaihto on selkeästi alueen syrjintää, eli Jakomäkeläiset voivat istua bussissa pidempään, kuin Puistolalaiset on pikaisesti saatava keskustaan. Toivottavasti tämä hullu idea peruutetaan. Lisätkää Puistolaan ns. pikalinjat jos heitä on pakko palvella paremmin

Ennen kuin tulet syyttelemään Puistolalaisia, voisit tutustua siihen suunnitelmaan.
75 kiertää JAKOMÄEN kautta Porvoonväylälle ja Lahdenväylälle. Jakomäessä siis bussiyhteydet kaksinkertaistuvat. 75 Puistolasta Jakomäen kautta (vanhaa 77 reittiä) Keskustaan ja 77 Tattarisuon kautta (entistä 75 reittiä) keskustaan.

Helsinki tarvitsee toisen metrolinjan jota ollaan suunniteltu Helsinkiin jo monta. Asemiakin on valmiina ja rakennetaa parhailaan Pasilassa.
Miksei toiseta metrolinja ole mitää uusia suunnitelmia tai rakentamis aikataulua. Espa/Eira- Kamppi -Töölöö – Meilahti – Pasila -Kumpula – Vanhakaupunki- Viikki- Alppikylä – Porttipuisto-Hakunila/Maunula-Torpparinmäki- Tammisto- Kartanonkoski- Vantaanportti- Aviapolis- Lentoasema – Hyrylä. Wikipedian mukaan ja ksv rapottien perutteella rakentaminen vuonna 2019, alkaako?
Kun Helsinki bulevardisoi kaikki pääväylät, niin ruuhkat vain kasvaa enitisestään, Toinen metrolinja vähentäisi ruuhkia todella huomattavasti , se toimii paremmin ja nopeammin kuin raitiovaunulla liikkuminen. Toisen metrolinjan hyötynä ovat myös , liityntälinjojen lisäys , joka helpottaa keskustan bussien ruuhkaa keskustassa. Helsingin keskustaan pääsisi metrolinjoilla ja junilla ,raitiolinjoilla ja runkolinjoilla ainoastaa keskustaan. Helsingin keskustaan voidaan siten myös uudistaa nykyisten bussiterminaalien osalta. maanalla kulkeva toinen metrolinja , uudistaa myös kaupungin osia tiivistämisellä ja palveluiden kehittämisellä. Munkkivuoren jo louhittua metrotunnelia voisi käyttää myös joko raitiovaunuvarikonna tai sitten kolmaslinjan tulisi sinne Meilhdesta saisi hyvi tehty metrolinja haaran väille munkkivuori -Ruskeasuo- Meilahti -kamppi. Toinen metrolinja ei ole vain Helsinkiläisiä varten, vaan koko Helsingin seutua kattava hanke, jonka voi toteuttaa vaiheittain kaupungin osien tiivitämisen ja pääväylien bulevardisointien myötä.

Helsinki tarvitsee toisen metrolinjan jota ollaan suunniteltu Helsinkiin jo monta. Asemiakin on valmiina ja rakennetaa parhailaan Pasilassa.
Miksei toiseta metrolinja ole mitää uusia suunnitelmia tai rakentamis aikataulua. Espa/Eira- Kamppi -Töölöö – Meilahti – Pasila -Kumpula – Vanhakaupunki- Viikki- Alppikylä – Porttipuisto-Hakunila/Maunula-Torpparinmäki- Tammisto- Kartanonkoski- Vantaanportti- Aviapolis- Lentoasema – Hyrylä. Wikipedian mukaan ja ksv rapottien perutteella rakentaminen vuonna 2019, alkaako?
Kun Helsinki bulevardisoi kaikki pääväylät, niin ruuhkat vain kasvaa enitisestään, Toinen metrolinja vähentäisi ruuhkia todella huomattavasti , se toimii paremmin ja nopeammin kuin raitiovaunulla liikkuminen. Toisen metrolinjan hyötynä ovat myös , liityntälinjojen lisäys , joka helpottaa keskustan bussien ruuhkaa keskustassa. Helsingin keskustaan pääsisi metrolinjoilla ja junilla ,raitiolinjoilla ja runkolinjoilla ainoastaa keskustaan. Helsingin keskustaan voidaan siten myös uudistaa nykyisten bussiterminaalien osalta. maanalla kulkeva toinen metrolinja , uudistaa myös kaupungin osia tiivistämisellä ja palveluiden kehittämisellä. Munkkivuoren jo louhittua metrotunnelia voisi käyttää myös joko raitiovaunuvarikonna tai sitten kolmaslinjan tulisi sinne Meilhdesta saisi hyvi tehty metrolinja haaran väille munkkivuori -Ruskeasuo- Meilahti -kamppi. Toinen metrolinja ei ole vain Helsinkiläisiä varten, vaan koko Helsingin seutua kattava hanke, jonka voi toteuttaa vaiheittain kaupungin osien tiivitämisen ja pääväylien bulevardisointien myötä.

No ei ole lukenut enää aikoihin. Oikea paikka löytyy sivun yläosasta 'Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma'-linkin takaa. Siellä on ollut jo yli kuukauden viimeisimmät muutokset nähtävillä. Päätökset on jo tehty eikä näillä kommenteilla ole mitään virkaa. Totuus on kuitenkin se että kehä rata maksaa niin paljon että bussiliikenne joutuu kärsimään.

Asia on HSL:n hallituksen kokouksen 5.5. eli tänään pidettävän kokouksen esityslistalla. Eli jos hallitus hyväksyy niin sitten tulee voimaan. Kannattaa lukea esitys, koska siinä on hyödyllistä tietoa taustoista, kuluista yms. Löytyy HSL:n sivuston alalaidassa Päätöksenteko-osiosssa.

Asia on jäänyt pöydälle

Ei varmaankaan lue kun on kiire matkalle tulevaisuuteen:)

Eivät lue. Halvan Mikon roskaposti on saanut olla jo 10 päivää näytillä.

Ei taida lukea, suunnitelmaa vaan runnotaan eteenpäin.

Yrttimaantien/Töyrynummen kaikkien bussien poistamista perustellaan tarkastelemalla vain yhden bussin nousijamääriä (72). Miten laskelmissa on huomioitu poistuvien linjojen 77a ja 577 käyttäjät?

Nelihenkinen perheemme käyttää kaikkia nykyisiä Yrttimaantien busseja päästäkseen kouluun ja töihin. Linjat toimivat hyvin syöttöliikenneyhteytenä Malmin ja Pukinmäen asemille. Vaihdottomista yhteyksistä emme ole missään vaiheessa edes haaveilleet, mutta alueemme jättäminen kokonaan ilman bussiyhteyttä tuntuu kohtuuttomalta.

Kotikadullemme on vihdoin saatu ravintola, josta saa myös ruokaa. Töyrynummen koulu on mukana kokeilussa, jossa pyritään hyödyntämään koulujen iltaisin ja viikonloppuisin vapaana olevia tiloja esim. harrastustoimintaan. Yrttimaantien ja Töyrynummen jättäminen liikennemottiin näivettää myös alueen muut palvelut, mikäli niiden saavutettavuutta heikennetään näin merkittävästi.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.